Yatırımcı Arıyorum

Türkiye’de Teknoparklar ve Endüstri Gelişimleri

Teknopark Nedir?

Bilim Parkı olarak da tabir edilen faaliyet Merkezinde Bilimsel ve Endüstriyel araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Araştırma-Geliştirme Enstitüleri, kamuya ait uzman iş gücü, çağdaş teknolojilerin kullanıldığı ekipman ile hizmet veren binaları kapsayan bir kent niteliği taşımaktadır.

Teknolojik bir keşfin ticari ürüne dönüştürülmesi, yeni teknolojilerin ve yazılımların oluşturulması, araştırma-geliştirme faaliyetleri Teknoparklarda gerçekleşmektedir.

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu; Üniversiteler, Araştırma kurum ve kuruluşları, Üretim sektörleri arasında iş birliği sağlanarak ülke sanayisini rekabet edebilecek yapıya kavuşturmak amacı ile Teknolojik bilgi üretmek, ürün veya üretim biçiminde yenilik yapmak, ürün kalitesinde veya veriminde artış sağlamak, Teknoloji yoğun bölgelerde yatırım olanağı oluşturmak, KOBİ işletmelerin teknolojiye uyumunu sağlamak, yabancı sermaye girişini teşvik etmek, istihdam yaratmak için gerekli alt yapının oluşturulmasına olanak tanımıştır.

Türkiye’deki Teknoparklar

Antalya Teknokent, Ata Teknokent Erzurum, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Eskişehir, Bilişim Vadisi Kocaeli, Bilkent Siber park Ankara, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark İstanbul, İzzet Baysal Üniversitesi Bolu, Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Teknokent Sivas, Çukurova Teknokent Çukurova Üniversitesi, DEPARK Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Dumlupınar Tasarım Teknokent Kütahya, Düzce Teknopark Düzce Üniversitesi, EGE Üniversitesi İzmir, Fırat Teknokent Elazığ, Gazi Teknopark Ankara, Gaziantep Teknopark, GOSB Teknopark Kocaeli, Göller Bölgesi Teknopark Isparta, Hacettepe Teknokent Ankara, İstanbul Teknokent İstanbul Üniversitesi, İTÜ ARI Teknokent, İzmir Bilim park İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kahramanmaraş Teknokent, Konya Teknokent, Malatya Teknokent, Mersin Teknopark, Orta Doğu Teknokent Ankara, OSTİM Teknopark, Pamukkale Teknokent, Sakarya Teknokent, Samsun Teknokent, Şanlı Urfa Teknokent, Teknopark İstanbul, Teknopark İzmir, Trabzon Teknokent, Trakya Teknopark, TÜBİTAK Marmara, Yıldız Teknopark, Yüzüncü Yıl Teknokent Van.

Türkiye’de Gelişmekte Olan Endüstriyel Sanayi Kolları

Makine imalat sanayi ve ihracatının yükseltilmesi ülkemizin en önemli beklentilerinden birini oluşturmakta. Endüstride yaşanan son gelişmeler küresel düzeyde endüstri politikalarını da yeniden biçimlendirirken Türkiye’nin Avrupa gibi gelişmiş ülkeler ile bütünleşme sürecine girmesi aynı süreçte Çin gibi kendi coğrafyasında bulunan ülkelerin dünya pazarında söz sahibi olması ülkemizin rekabet edebilirlik seviyesini yükseltme, ileri teknolojilere sahip olma gerekliliğini artırırken ticari gücünü artıracak yeni politikalarını da üretmesi zorunlu hale geldi. Endüstri Nedir?

Sanayi yatırımlarının artırılması amacına hizmet eden Organize Sanayi Bölgeleri ilk kez 1962 yılında hayata geçer o günden bugüne işlevini başarı ile yerine getiren Organize sanayi Bölgeleri sanayi yatırımlarının yapılmasında, sayılarının yükselmesinde, bölgelerin kalkınmasında önemli katkılar sağlar 2000 yılından itibaren yeni düzenlenen kanun ile yetkileri artırılır.

İmalat sanayinin geliştirilmesi faaliyeti bölgesel kalkınma faaliyetleri ile yakından ilişkilidir, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilen yapılanmalar sanayinin gelişmesindeki en önemli etkenlerdir ki gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de aynı yöntemler uygulanarak bugünkü başarı elde edilmiştir.

Yeni girişimcilerin mevcut iş fikirlerini uygulanabilir projeler dönüştürebilmeleri ve bu projelerde başarılı olmaları ülkede izlenen kalkınma politikaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarına bu bağlamda yatırımı düşünülen sektörler ile ilgili tüm uygulama bölgesel ve yerel kalkınma planları içinde sektörün nasıl bir etki ve destek aldığına dair yeterli bilgiye sahip olmalarına da bağlıdır.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, bölgesel kalkınma ajansları faaliyetlerini izlemek girişimciler açısından oldukça yüksek faydalar sağlayacaktır. Yasal düzenlemeler, destekler, teşvikler gibi pek çok uygulamadan haberdar olmak yeni girişimcilerin yoluna ışık tutacaktır.

Türk Sanayisi Nasıl Biçimleniyor?

Türk sanayisi ciddi anlamda teknoloji üretme merkezleri ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine Üniversiteler ve sanayiciler ile iş birliği içinde yatırım yaparak, yerel ve bölgesel kalkınma ajansları kurarak KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeleri üretim, imalat, ihracat yapacak güçlü KOBİ işletmeler olarak kazanmak amacı ile destek ve teşvikler vererek sağlam en alt zemini oluşturarak biçimleniyor. (Nasıl Sanayici Olunur?)

Türk sanayisi ilgili tüm sektörlerde gerekli inovasyon faaliyetlerini yürütürken orta teknoloji seviyesinden kendi yüksek teknolojisini üreten yapıya kavuşmasını sağlayacak Teknopark çalışmalarını da ülke genelinde yürütüyor. Ticaretin geliştirilmesi, birbirleri ile tamamen ilişkili olan Pazar gücünün artırılması ihracatın yükseltilmesi faaliyetleri de güçlü KOBİ işletmelerin yaratılması çabası ile bağlantılı olarak sürdürülüyor.

Yeni girişimde bulunacak küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemizin genel kalkınma politikaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları girişimde bulunacakları sektörde ülkemizin ne gibi çalışmaları ve destekleri olduğunu bilmeleri sektörün gelişim süreci ve istatistiklerine vakıf olarak yola çıkmaları KOBİ işletmeleri sürdürülebilir başarıya taşırken ülkemizi de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaştıracaktır.kobi vadisi

Yorumunuz