Yatırımcı Arıyorum

Girişim İçin Fon Bulmak

Girişime Finansman Bulmak

İşletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için önemli kararlar almak ve bunu uygulamak zorundadırlar. Alınacak önemli kararlardan biri de, kısa ve uzun vadeli varlıkların nasıl finanse edileceği ile ilgilidir.

Finans yöneticileri, işletmenin fon ihtiyacını belirleyerek, ihtiyaç duyulan fonların nasıl karşılanacağı konusunda kararlar almalıdır. Yatırım kararlarında olduğu gibi, finansal kararlarda da finansal amaç, işletme değerini maksimum seviyeye yükseltecek, finansman bileşimini oluşturmaktadır.

İşletmeler ya da girişimciler, fon ihtiyaçlarını borç alarak ya da öz kaynaklarından karşılarlar. Öz kaynak ve borçların toplamı işletmenin toplam sermayesini oluşturur. Fon bulma çalışmalarına başlamadan önce, işletmelerin ya da girişimcinin varlıklarının ne kadarını öz kaynaklarla ne kadarını borçlarla finanse edeceğine karar vermelidir.

Öz kaynaklar; işletmenin toplam kaynaklarından borçların düşülmesinden sonra geriye kalan bölümüdür. Girişimci, finansman ihtiyacını genellikle borçlanma karşılığı sağlayan kişilerdir. Kendi öz kaynaklarından çok farklı kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklarla değerini yaratır.

Girişimci, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fon kaynağı bulmalıdır.

Girişimcinin Fon Kaynakları

Arkadaşlar ve Akrabalar

Bir girişimci, bir işe atılacağı zaman, ilk önce başvuracağı finans kaynağı aile üyeleri, yakın akrabaları ya da arkadaş çevresidir. Girişimci, bu üç kaynaktan fon sağladığı ve işi bitirdiği takdirde, sağladığı fonun miktarını, küçük bir faiz de ekleyerek, finans kaynağı kişiye geri öder.

Kişisel Kaynaklar

Kişi kendisine ait birikimlerini ya da mal varlıklarını fon sağlama aşamasında değerlendirebilir. Bir gayrimenkulünü satışa çıkartabilir ya da işletmenin çıkarları doğrultusunda kullanabilir.

Kısa Vadeli Banka Kredileri

Banka kredilerin çoğu işletmenin ya da girişimcilerin en çok tercih ettikleri fon sağlama aracıdır. Kredi kullanımında kısa vadede çekilecek kredilerde, borç daha çabuk biteceğinden kısa vadeli tercih edilmelidir. Uzun vadede alınan kredilerde faiz oranları kat kat artacağından, girişimci ya da finans yöneticileri kısa vadeli kredileri tercih etmektedir. Kısa vadeli fonlar, vadeleri 1 yıla kadar olan fonlardır. Genelde döner değerlerin finansmanı için kullanılır. Döner değer yüksek ise, kısa vadeli fon ihtiyacı da o kadar yüksektir. Ancak dikkate alınması gereken bir husus vardır. Kısa vadeli kaynaklar biraz daha fazla risk taşır. Bu kaynakta, faiz ve anapara ödemesi 1 yıl içinde yapılacağından, risk artmaktadır.

Satıcılar

Satıcı kredisi, satıcının nakit ödeme yapmadan, alıcıya belli bir ödeme süresi tanıması sonucu oluşan ticari kredidir. Bu kredi satışları artırma amaçlı kullanılır. Yanı ihraççının satış bedelini tahsil edinceye kadar ihtiyacı olan fonu sağlayan bir kredi türüdür.

Melek Yatırımcılar

Melek yatırımcılar, yeni başlanacak girişimlere, işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri için fon sağlayan kişilerdir. Melek yatırımcılar gerçek kişilerdir. Bir girişimci, melek yatırımcı seçerken sadece yatıracağı meblağa değil, yatırımcının tecrübesine, bağlantılarına, tecrübelerine ve iş çevresine de odaklanmalı ve buna göre karar vermelidir.

Üst Müşterilerden Birine Taahhüt

Girişiminize ilk talip olan ve geliştirmek isteyen müşteriye ulaşarak fon ihtiyacı karşılanabilir. Müşteri, kazanç elde edebilmek için malın üretiminden pazarlanmasına kadar her şeyin fon ihtiyacını karşılayacaktır.

Ticari Bankalar

Ticari bankalar, işletmelere ya da girişimcilere belli bir vadede fon ihtiyacı sağlayan kaynaklardan biridir. Kısa vadede alınacak krediler, hem finansman ihtiyacını karşılar hem de başka fon arama sorununu ortadan kaldırır. Ticari bankalar avans kredisi, açık kredi, cari hesap kredisi,  kefalet karşılığı kredi, akreditif kredisi ve kefalet/ teminat mektupları şeklinde verilebilir. Tek bir yere borçlanmak için banka kredileri en uygunudur tabii ki bankalarla herhangi bir sorun yaşamadıysanız.

Kobi Finansal Destekleri

Girişimciler için bir fon kaynağı da, kobi finansal destekleri veren kurum ve kuruluşlardır. Belli şartlara haiz girişimciler, başvurdukları takdirde kobi finansal desteklerinden yararlanıp, işletmeleri ya da girişimleri için fon kaynağı sağlayabilirler.

Yatırımcılar

Bazı kişiler, bir ya da birkaç sektörde iş yapıp kazanç elde etmek için girişimcilere ihtiyaç duyarlar. Bu kişileri bulan girişimciler de yatırımcıyı ikna ettikleri takdirde girişimleri için etkili bir fon bulmuş olurlar. Önemli olan işi yatırımcıya pazarlayabilmektir.

Bir girişimci, iş fikrini yatırıma dönüştürmek istediğinde, hedef kitleyi belirlemek, pazarı araştırmak, teşvik imkânlarını araştırmak, rakipleri incelemek ve yatırım kârlılığını araştırmak durumundadır. Finansman biçimi belirlenirken kaynağın sağlanabilme durumu, maliyeti ve riski göz önüne alınmalıdır.

Girişim Projesine Fon Bulmak

Girişiminiz, projeniz, iş yeriniz ve fikirleriniz için sizinde fona ihtiyacınız var ise Kobi Vadisi desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu konuda yapmanız gereken; fon arıyorum sayfasını ziyaret ederek, ilan vermeniz yeterli olacaktır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz