Yatırımcı Arıyorum

Girişim Nedir?

Girişim Ne Demek?

Girişim; en kısa tabiri ile, bir işe başlama, bir işe girişme anlamındadır. Kişiler ya da işletmeler bir işe girişirken sıkı bir organizasyon yapmalı, fon sağlamadaki tüm imkan ve olanakları araştırmalı ve kullanmalı, yenilikçi bir fikirle işletmeyi diğer işletmelerden ayırmalıdır.

Girişimcilik risk alma, sermayenin sağlanması, üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.Girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü şunlardır.

Girişim, yönetim, sahiplik, değer yaratma, yeni işletme, değişim yaratma, strateji oluşturmak, yetki ve sorumluluk, büyüme isteği, üretim yolları ve kaynaklardır. Ayrıca, fırsatların peşinden koşma,  bulma/yaratma/başlatma, belirsizlik/risk alma/risk yönetimi, kişisel fayda/ kâr arzusu ile yenilik/yeni pazar ve yeni ürünlerdir.

İrlanda asıllı Fransız iktisatçı Richard Cantillon girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak tanımlamıştır.

Bir başka Fransız iktisatçı Jean Baptise Say’e göre de girişimci risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereğini belirtmiştir.

Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci Joseph Alois Schumpeter ise ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğinin ön planda olduğunu belirtmiştir. .Girişimci toplumda değişim yaratacak kişidir.

Girişimcinin Özellikleri

Girişimci kişi, kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları uygulayarak organize eden kişidir. Girişimci kişi bazı özellik ve yeteneklere sahip olmak durumundadır.

Organizasyon becerisi

Girişimci, işletmeye dahil tüm aldığı kararları iyi organize edebilmelidir. Bu yeteneği ona iş alanında başarı ve işletmeye kâr olarak geri dönecektir.

Atıl kapasitenin değerlendirilmesi

Atıl kapasite; bir işletmenin üretim kapasitesinin normalin altında olmasıdır. Girişimci yeri geldiğinde bu kapasiteyi de değerlendirmelidir.

Risk alması

Risk girişimin temel unsurlarındandır. Her girişim bir risktir. Girişimci kişi işe başladığı andan itibaren, işletmeye ait tüm riskleri kabul etmiş demektir.

Fırsatları görebilmesi ve değerlendirebilmek

Bir girişimci, girişim yapmak istediği iş ve alanla ilgili tüm fırsatları görmek ve değerlendirmek zorundadır.

Tetikte olması

Girişimci, girişim yaptığı alanda içten ve dıştan gelecek tüm tehlike ve risklere karşı tetikte olmak zorundadır.

Girişimciliğin Temel Unsurları

Girişimcilikte dört temel unsur vardır.

Yaratım süreci

Girişimci kişi yaratıcı kişidir. Fikri yaratır ve uygulamak için gerekeni yapar.

Çaba harcanması

Çaba olmadan emek olmaz, emek olmadan da kazanç olmaz. Girişimcinin işinde başarılı olması için çok çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Risk

Bir girişimci atıldığı alanda risk almayı göze almalıdır. Her işin riski vardır ve bu riskler işin heyecanıdır.

Getiri

Yapılan işin getirisinin de iyi hesaplanması gerekir. Girişimci kişi, yapılan işin getiri sağlayıp sağlamayacağını anlamak durumundadır.

Girişimci Düşüncenin 4 Ana Bileşeni

Girişimcilikte 4 ana bileşen vardır. Bunlar;

Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

Bir işletme ya da girişim için en önemli faktörlerden biri de yapılacak işlerde yaratıcı olmak ve inovasyona açık olmaktır. Girişimci kişi yeni fikirler geliştirir ve bu fikirleri uygular. Yenilikçi ve dinamik olmalıdır. Problemlere, ihtiyaçlara yaratıcı yeni çözümler arar ve bulur.

Risk Alma

Önemli bir miktar kaynağın kabul edilebilen bir risk düzeyindeki fırsatlara bağlama talebini içermektedir.

Öncü Olma

Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Lider kişilerin girişimci olduklarında iyi sonuçlar aldığı görülmektedir. Girişimci kişi, takip eden değil, takip edilen olmalıdır. Girişimci kişi vizyon sahibi kişidir ve sorumlulukları üstlenip, gerekli kararları almalı ve harekete geçmelidir. Eline geçen fırsatları değerlendirerek, yaptığı iş planı dahilinde eylemini gerçekleştirmelidir.

Rekabetçi Düşünme

Tüketiciler ve işletmeler açısından sağlıklı piyasa ortamı yaratır. Rekabet, kaliteli ürünlerin üretilmesine, girişimcinin tüketiciye değer vermesine ve tüketici yönlü olmasına ve verimli çalışmaya sebep olur. Rekabet sayesinde piyasadaki ürünlerin de fiyatı düşeceğinden bu tüketiciye büyük yarar sağlar. Rekabetçi düşünme yeteneğini sergileyen girişimci, piyasada iyi kazanır.

Girişimcilerin Ortak Tanımı

Organizasyon yeteneği güçlü, problem odaklı, fırsatları görebilen, geleceği düşünen ve gelecekte yaşayan, hayal kuran, vizyon sahibi, inovasyon yeteneği güçlü, ve sorunları çözebilen kişilerdir.

Girişimcinin işlevleri ise; sermaye birikimi bağlayan, ürün çeşitliliği sağlayan, üretimi organize eden ve sağlayan, yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratan kişilerdir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorum(1)

  1. Cevap yaz
    Online Girişim yorumu:

    Diğer bloggerlara göre daha güzel bilgilere değinmişsiniz. Diğerleri sade anlatırken siz daha kapsamlı yapmışsınız. Girişimcilik hakkında bilgi verdiğiniz için teşekkürler.

Yorumunuz