Yatırımcı Arıyorum

İç Girişimcilik Nedir? Girişimcilik ile Farkları Nelerdir?

İç Girişimcilik Ne Demek?

İş hayatında birçoğumuzun en büyük hedeflerinden birisi de muhtemelen günün birinde kendi işimizin sahibi olmaktır. Bu hedeflerini gerçekleştirenler, kendi işini kurma konusunda cesaret gösteren, bir miktar sermayesi olan (bazılarının olmayabilir sadece cesaretlerine ve kendilerine güvenenler) ve yapacağı işi iyi bilen ve kendisine yatırım yapan kişilerdir. Girişimcinin sözlük anlamına baktığımızda ise, kendi işini kuran ve bu işi yöneten işinde özgür davranan iyi ya da kötü işi ile ilgili tüm sorumlulukları tam anlamıyla alan kişi olarak tanımlanır. Peki, yazımızın konusu olan iç girişimcilik nedir? Diye merak edenler için sorunun cevabını yanıtlamaya çalışalım.

İç girişimci bir organizasyonda bir diğer ifade ile kurumsal bir firmada çalışan kişilerdir. İç girişimcilerin görev aldıkları şirketler genel olarak çok büyük organizasyonlara sahip firmalardır. Bir iç girişimcinin temel görevi yenilik yapmaktan sorumlu olan kişiler olup girişimcilere göre daha az risk alırlar. Bunun yanı sıra daha az risk almalarının yanında daha az özerkliğe sahiptir. Bu nedenle de ortaya çıkan ürün ya da fikrin getirisi de girişimcilerin geliştirdiği ürün ya da fikre oranla daha küçük olduğu da aşikârdır.

İç Girişimci Olmanın Yararları Nelerdir?

Girişimci olmak herkesin hedefiyken İç girişimci olmak ister misiniz? Ya da iç girişimci olmak size ne sağlar? Yazımızın bu bölümünde iç girişimci olmanın yararlarını sizler için açıklamaya çalıştık. Büyük bir organizasyonda görev alanlar için şirket içi girişimci olmak çok caziptir. Çünkü iç girişimciler tıpkı girişimciler gibi birçok ayrıcalıklara sahip olabilir. Örneğin görünürlük, para, güç, öğrenme fırsatları bağlantılar ve yeni bir fikir ya da ürün yaratma şansı da iç girişimcilerin ayrıcalıkları arasında sayılabilir. Ancak iç girişimciler, girişimcilerin aldığı riskleri daha az alırlar. Örneğin iç girişimciler başarısız olmaları durumunda iflas etme gibi bir durumları yoktur.

Başarılı bir iç girişimci işverenler içinde son derece önemlidir bu yüzden işverenler iç girişimcilere yüksek maaş, çok sayıda avantajlar da sağlar. İç girişimci olmak isteyen kişilerin kendisine birkaç soruyu sorarak net biçimde cevaplaması iç girişimcilerin atması gereken ilk adımlar arasında yer alır.

Kendinize sormamız gereken bazı soruları ise aşağıda bulabiliriz:

 • Büyük şirketin kaynaklarına ve desteğine sahip olmayı mı tercih ederseniz ya da kendi şirketinizi yönetme özgürlüğünü mü tercih edersiniz?
 • İş güvenliği sizin için ne kadar önemli?
 • Riske ne kadar toleranslısınız?
 • Kendi işinizi yönetmenin sorumlulukları sizi korkutuyor mu yoksa heyecanlandırıyor mu?
 • Mevcut bir şirket kültürüne uyum sağlayabilir misiniz? Yoksa kendinizinkini mi yaratmayı tercih edersiniz?

Eğer yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevap ağırlıklı olarak kendinizin olmasını tercih etmeniz yönünde ise siz için en uygun olan girişimci olmanızdır iç girişimci olmak sizin için pek uygun olmayabilir. Ancak cevaplarınız ağırlıklı olarak mevcut bir organizasyonda yer almak ise, iç girişimcilik tam size göre demektir. İç girişimciliğe en iyi örnekler Google ve Apple olarak verilebilir. Google’ın e-posta aracısı Gmail şirket içinde Paul Buchheit tarafından şirketten bağımsız olarak çalışmasının sonucu ortaya çıkmıştır. İç girişimciliğin en güzel örneklerinden bir diğeri de Apple’dır. Steve Jobs, şirket içinde bir gurup girişimciyi örgütleyerek bilgisayar geliştirmek için çalışmıştır. İç Girişimcilik Faaliyetleri

Girişimci ve İç Girişimci Arasındaki Farklar

Girişimci ve iç girişimci söz konusu olduğunda inanç, yaratıcılık, çaba ve iç görü gibi ortak nitelikleri bulunduğundan zaman zaman bu iki terim birbirinin yerine de kullanılabilir. Ancak temel olarak girişimcilik ve iç girişimcilik birbirinden farklıdır. Bir girişimci işletmesi bulunan ve girişimi işletmek için önemli miktarda risk alan kişi olmasının yanında yeni fırsatları, ürünleri, teknikleri ve iş kollarını öngörerek bu iş kollarını gerçeğe dönüştürmek için tüm faaliyetleri koordine eder.

 • Girişimciler, yeni bir fikir ya da konseptle kendi işini kuran kişidir. İç girişimci bulunduğu organizasyonda ürün, hizmet, yenilikleri üstelenen ve kuruluşun bir çalışanıdır.
 • Girişimciler olaylara karşı sezgisel olarak yaklaşır. İç girişimciler ise olaylara daha çok onarıcı ve toparlayıcı biçimde yaklaşır.
 • Girişimciler kendi kaynaklarını kullanırken iç girişimciler şirketin kaynaklarını kullanır.
 • Girişimciler kendi kararlarını kendileri vererek işini geliştirir. İç girişimciler de durum biraz daha farklı olup şirketin gelişmesi mevcut organizasyonun sorumluluğundadır.
 • Girişimcilerin şirketi yeni kurulmuştur. İç girişimciler ise hâlihazırda var olan bir şirkette çalışır.
 • Girişimciler işletmenin tüm risklerini göze alarak karşılar. İç girişimcilerin karşılaştığı riskler şirket tarafından karşılanır.
 • Girişimciler bağımsızdırlar ancak iç girişimciler ise çalıştıkları şirkete bağımlıdır.
 • Girişimciler pazarda lider bir konum yaratmayı amaçlarken iç girişimciler ise şirketin mevcut kültürünü değiştirmeyi ve yenilemeyi amaçlar.

İç Girişimciliğin Önemli Olmasının Nedenleri

İç girişimcilik kurumsal dünyanın girişimciliği olarak da adlandırılabilir. İç girişimcilik tüm şirketler için son yıllar düşünüldüğünde kritik bir zorunluluk olmanı yanında adeta hayatta kalma stratejisi halini almıştır. İç girişimciliğe geçiş yapan kuruluşlar, daha yüksek finansal getirilerle birlikte artan üretkenlik, daha fazla yeniliklerle birlikte daha yüksek çalışan sadakati elde ettikleri de bir gerçektir.

İç girişimciliğinin önemli olmasının 5 nedeni aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Büyüme: Şirketlerin nasıl büyüyeceklerini bilmedikleri için geleceğe yatırım yapmayı bırakmış durumda. İç girişimcilik “Nasıl” sorusuna cevap verir. Ayrıca büyümeye sistemli bakış açısı sayesinde dönüşüm içinde bir çerçeve çizer.
 2. İnovasyon: İnovasyon büyümenin kilit unsurlarından birisidir. Ancak inovasyon tek başına yeterli olmadığı gibi kurumların sürekli yenilik yapması gerekliliğidir. Kısacası iç girişimcilik ve inovasyon birlikte yürür. İç girişimcilik zaman içinde yeniliği desteklemesinin yanında yeniliğin sürdürmesi için bir ortam sağlar. Girişimcilik İçin İnovasyon
 3. Liderlik: İç girişimciler, CEO‘lardan farklı olup, farklı düşünür ve hareket eder. Ayrıca iç girişimci liderler farklı çalışma ortamlarında çalışırlar.
 4. Değişim: Değişim en az anlaşılan ve gelişmemiş yönetim şekillerinden biridir. Risklere karşı olumsuz kültürlere ve değişime direnç gösteren şirket kültürleri bir kuruluşun büyüme yeteneğini de önler. Değişim ajanları olarak da bilinen iç girişimci liderler yeni yollar açarak değişimin ta kendisi olur.
 5. Katılım: İç girişimciler, çalışanları zorlu ve anlamlı işlere katılımını sağlamak için bir platform sağlar. İç girişimciler, çalışanlara ilham verirken meşgul olmalarını sağladığı gibi, esnemelerine ve büyümelerine de yardımcı olur.

YouTube video player

İç Girişimciliğin Şirketler İçin Önemli

Çalışan sadakati tüm şirketler için son derece önemli bir olgudur. İç girişimcilik Y kuşağının şirketlerine bağlı kalması için etkili bir stratejidir. Girişimci ruhuna sahip çalışanlar fikirlerine değer verildiğini görürse şirkete olan bağlılıkları olumlu biçimde gelişir ve bu da çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırır. Uzun süre sürdürülebilirlik için de iç girişimcilik şirketlerde olmazsa olmaz stratejidir. İç girişimcilik, rekabetinizi arttırmanın da bir diğer etkili yolu olarak da görülür.

Şirketlerin üst düzey yöneticileri zamanla son kullanıcıların beklediği yenilikleri üretmek de zorlanabilir. İşte bu noktada devreye iç girişimcilik stratejileri girer ve rakiplerinizle de rekabet olanağınızı ve avantajınızı arttırır. Bu ve bunun gibi nedenler üstelik son zamanlarda iş dünyasında yaşanan gelişmeler iç girişimciliğin mutlaka şirketler tarafından benimsenmesi gereken stratejiler arasında gelir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz