Yatırımcı Arıyorum

Girişimcilikte Zihinsel Dayanıklılık

Zihinsel Güç Nedir?

Bir girişimcinin başarılı olması için fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak güçlü olması gerekir. Nasıl ki, kas geliştirmek için yapılan egzersizleri birkaç kez yapmak yeterli gelmiyorsa zihin dayanıklılığında da durum aynıdır, çünkü performans yapılan tekrarlar sayesinde artar. Zihin, ilk defa zorlu bir durumla karşılaştığında genellikle zorlanır ve nasıl hareket edileceğine karar veremez. Oysa zihinsel güce erişen bir girişimci bu zorlu durum karşısında nasıl hareket edeceğini bilir, gerekiyorsa işini tekrar tekrar kurar, güçlendirir ve geliştirir.

Bununla birlikte zihinsel olarak dayanıklı olan kişiler daha önce hiç yapmadığı işleri üstlenmeyi her zaman iyi bilirler. Aynı zamanda bir işin büyümesinin beraberinde getirdiği zorlukların farkındalardır. Bu yazımızda girişimcilerin ulaşması gereken zihinsel gücün ne olduğu, nasıl ulaşılacağı ve bir girişimdeki rolü üzerine bilgiler bulunmaktadır. Fakat bu konuları açıklamadan önce, ilk olarak zihinsel tokluk, zihinsel güç ve zihinsel dayanıklılığın tanımına bir göz atalım.

Zihinsel Dayanıklılık Ne Demek?

Zihinsel dayanıklılık; spor ve iş alanlarında kolektif ve genel olarak kabul edilen bir tanımdır. Bu tanım kişinin karşılaştığı aksilik ve hayal kırıklıkları karşısında yapıcı olma, zihinsel olarak esnek olma ve güçlü bir inanca sahip olma yeteneğidir. Zorluklarla karşılaşıldığında yoluna devam ederek, sakin kalınması, çözüme odaklanılması ve mantıklı bir şekilde hareket edilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Bu yetenek deneyimler yoluyla geliştirilerek, öğrenilmiş bir beceridir ve amaç kasıtlılığı ile farkındalık sayesinde daha üst düzeylere getirilebilir.

Günümüzde bu öğrenilen beceri, sporcular, iş profesyonelleri ve genel olarak tüm hayat şartları için rekabet avantajı sağlayan bir yetenek haline gelmiştir. Zihinsel tokluk, bir iş becerisi, karakteristik ve hayatta kazanmaya yardımcı olan bir zihin seti olarak da gösterilebilir. Zorlu dönemlerde kişiye yardımcı olur ve daha az çaba, daha az mücadele ve daha az stresle elinden geleni yapmasını sağlar. Kişi bu zihin setini kendi içinde eğitip geliştirdikten sonra, ne yaparsan yapsın, daha etkili ve huzurlu bir kişi olacaktır.

Özetlemek gerekirse; zihinsel tokluk güven, esneklik gibi diğer zihinsel becerilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlayan temel bir karakter özelliğidir.

Zihinsel Dayanıklılığa Sahip Girişimcilerin Ortak Özellikleri

Zihinsel olarak dayanıklı olan girişimciler başarısızlık ve problemler karşısında kolay kolay geri adım atmaz ve pes etmezler.

Bunun dışında diğer özelliklerine beraberce bir göz atalım;

Korksalar bile yine de düşündüklerini yaparlar

Başarılı olmuş birçok girişimcinin ağzından “Korktuğum halde girişimi yaptım” cümlesi duyulmuştur. Bunu nasıl yaptıkları düşünüldüğünde herkeste olmayan nadir bir ek yeteneğe sahip oldukları düşünülmektedir. Oysa insan vücudu doğası gereği biyolojik olarak riske karşı ayarlanmıştır ve buna savaş ya da kaç mekanizması denir. Bu mekanizma da insan tehlike hissederse, kendini korumak için alarma geçer ve bu alarm DNA’da şifrelenmiştir. Zihinsel olarak güçlü olan girişimciler geçmiş korku ve başarısızlıkları düşünmezler ve gelecek hareketlerini engellemesine izin vermezler.

Zihinsel olarak dayanıklı olan kişiler, atacağı adımda daha önceki başarısızlıklardan etkilenmeyerek, yeni atacakları adımın başarılı olacağını umut ederler. Kendilerini, geçmiş başarıları ve kendi potansiyellerini hatırlatarak motive ederler. Korktuğundan daha fazlasını isterler ve bunu sürekli yapmayı tercih ederler.

Engeller karşısında durmazlar

Girişimciler, yeni girişimle beraber soru ve engellerin geldiğini bilirler. Zihinsel olarak zorlu girişimciler karşılaştıkları engellerin duraklama, sorun çözme ve soru sormalarına fırsat veren bir durum olduğunu bilirler ancak hareketsiz kalmazlar. Çünkü onlar sorular, engeller veya beklenmedik olayların kalıcı olarak durmak için bir neden olmadığının farkındalardır. Zihinsel olarak güçlü kişiler bir şeyin cevabını bilmediklerinde asla o şeyi yapmamaları konusunda kendilerine engeller koymazlar. Onlara göre eğer bir şey hakkında bilgi sahibi değillerse, duraklayarak bilgi sahibi oluyorlar ve bir sonraki adıma geçebilmeleri için onu çözümü arıyorlardır.

Mükemmelliğe takılmazlar

Eğer her şeyin mükemmel olması beklenirse ve her şeyi doğru yapmaya aşırı odaklanılırsa, asla başlangıç yapılamaz. Zihinsel olarak zor girişimciler iyi olanın yeterli olduğunu bilirler. Bu girişimciler gelecekte ürün veya hizmetlerine ince ayar, ekleme, çıkarma yapmak için her durumda zaman olacağının bilincindelerdir. Onların odak noktası fikirlerini ortaya çıkarmak, geri bildirim almak, halkın tepkisini ölçmek ve fikirlerinin gelecekteki yinelemelerine hazırlanmaktır.

Kişisel gelişimin işlerine yatırım yapmak olduğunu bilirler.

Zihinsel olarak güçlü girişimciler, bu yaklaşımın kendilerine yatırım yapma korku veya tereddüdünü aşırabileceğinin farkındalardır. Onlar her şeyde başarılı olamayacağını veya her şeyi bilemeyeceklerini kabul ederler. Fakat mentor veya bir yaşam koçundan yardım alarak ya da eğitimlere katılarak güçlerini daha da artırmayı seçerler. Öngörüleri iyidir ve gerektiği zamanlarda üzerlerindeki bazı görevleri devredecek veya dış kaynak kullanıma başvuracak zamanlamayı iyi yaparlar. Bu girişimciler işlerini büyütmek için yaptıkları bazı rutin işlerden vazgeçmeleri gerektiğini, her şeyi kendilerinin yapamayacağını iyi bilirler. Kişisel Gelişimin Önemi

Güçlü ilişkiler kurarlar ve rekabeti severler

Zihinsel olarak güçlü girişimciler, güçlü ilişkilere sahiptirler çünkü bildiklerini paylaşmayı severler. Fikirlerinin çalınması konusunda takıntılı değiller veya bilgi dağıtmakta cömert oldukları takdirde müşteri kaybetmekten asla korkmazlar. Aksine paylaşarak büyüyeceklerini düşünürler ve bu durumları sayesinde sadık müşteriler ve hayran kitleleri oluştururlar. Bu girişimciler ağ kurarak ve lider olarak kendi alanlarında güvenilirlik ve değer kazanırlar. Bu kişiler potansiyel bir satışın sonunda para işaretlerine bağımlı değillerdir, bunun yerine bir sonraki satış yapma kabiliyetine sahip oldukları için kendine güven ve gurur duyma duygusuyla beslenirler.

Başarısızlıklardan ders alırlar

Bu güçlü girişimciler bazen başarısız olacaklarını ve başarının genellikle uzun bir dizi deneme ve hatanın sonunda geleceğini bilirler. Onlar karşılaştıkları başarısızlıkların, fikirlerini geliştirmeleri için fırsat görürler. Elbette anlık yenilgilerde onlarda üzülürler, fakat şoka girip durmazlar. Fikirlerini veya çalışmalarını başarılı kılacak düzeye gelinceye kadar ayarlarlar, geliştirirler, tekrar tekrar denerler. Ta ki başarılı olana kadar devam ederler.

Değişimi benimserler

Hiçbir şey aynı kalmaz. Zihinsel olarak dayanıklı olan kişiler, ilk başarılarını getiren fikirlerin ileride tutarlı başarılar sağlayacak fikirler olmadığını bilirler. Çünkü müşteri eğilimleri ve ilgili teknoloji sürekli olarak değişmektedir. Zihinsel olarak güçlü olan kişiler bu değişimlerin olması gerektiğini bilir ve direnç göstermeden bu değişime ayak uydururlar. Bu değişime mümkün olduğunca iyi olarak şekilde hazırlanırlar, fakat böyle bir değişime hazırlıksız yakalansalar bile bulundukları yerde kalmazlar. Trendlere katılmak için ne öğrenmeleri gerektiğini öğrenirler ve bu düzeye ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. İnovasyonun Sağladığı Faydalar

Hobi ve tutkularına zaman ayırırlar

Zihinsel olarak güçlü olan girişimler işlerine vakit ayırdıkları kadar kendilerine ve hobilerine de vakit ayırırlar. Onlar yaşamak için çalışırlar, gerektiği zaman kendilerini dinlendirmek, hayata hazırlamak için işlerinden uzak durmaktan çekinmezler. Bu kişiler hobilerine, tutkularına özel ilişkilerine dikkat ederler. Onlar için tükenmişlikten kaçınmak ve girişimciliğin talep ettiği yolda kalmak için, duygusal ve fiziksel olarak kendilerine bakmak bir lüks değil, bir gerekliliktir. ve iş hayatlarına geri döndüklerinde sistemin ve iş akışının başarılı bir şekilde yürüdüğünü görebilecek kadar kendilerine ve işlerine güven duyarlar.

Zihinsel Dayanıklılığın Avantajları

İster girişimciler ister çalışanlar olsun, tüm iş dünyasındaki kişiler çeşitli şekillerde başarılı olmak için motive olurlar. Hayatın ve iş dünyasının hangi alanında olunursa olunsun zihinsel dayanıklılık avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Hem kişisel hem de mesleki hedeflere ulaşılmasına yardımcı olan vizyon, yön ve stratejide tutarlı bir netliğe sahip olmak
  • Durum değiştikçe yeniden başarılı olacak şekilde işe odaklanmak
  • Tutarlı bir şekilde odaklı, kendine güvenen ve stres altında bile kontrollü kalarak doğru kararlar vermek
  • İşi başarıya götürmek için elinden gelenin en iyisini yapmak
  • Sadece iş gelirini artırmak için değil, aynı zamanda pazarda daha başarılı olmak için önemli olan zorluklara etkin ve açık bir şekilde yanıt vermek

Zihinsel Güç

Karşılaşılan zorluklar ve başarısızlıklar karşısında ayakta kalabilmek, öncelikle zihinsel olarak güçlü olmaktan geçer. Bu da özellikle girişimcilerin sahip olması gereken en önemli meziyetlerin başında gelir. Çünkü her değişim, her türlü zorluk ve çetin rekabet karşısında dim dik ayakta kalarak, tabiri caizse Zümrüdü Anka misali tekrar tekrar küllerinden doğmak gerekir. ve bunun için özel bir yetenek sahibi olmak değil, zihni eğitmek gerekir.

Tabi başarılı bir girişimci olmak için yalnızca zihinsel dayanıklılık yeterli değildir. Başarılı bir girişimci pek çok yetenek, bilgi ve tecrübenin bir kombinasyonudur.

Girişimcilik Rehberi

Peki girişimcilik hakkında tam olarak detaylı bir bilgiye sahip misiniz? Biz size yardımcı olmak için, girişimcilik hakkında bilinmeyen birçok yanıtı hazırladık. Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: girişimcilik rehberi adlı içeriği inceleyebilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz