Yatırımcı Arıyorum

İç Anadolu Kalkınma Programı Sektörleri

İç Anadoluda Şehirlere Göre Programlar

Ankara

Ankara’nın ulaşım ekonomi turizm ve sanayi alanında çağ atlaması hedefleniyor. Araştırmalar 2010 yılında göstermiş ki kentsel nüfus, tarım nüfusundan fazla. Gelecek yıllar içinde çok daha fazla nüfusun şehirlerde yaşayacağını düşünmekten hareket ile akıllı şehirlere dönüşüm teknolojik gelişmelerin ışığında bir gereklilik olmuştur diyor uzmanlar.

Ankara’da verilen teşvikler diğer İç Anadolu şehirleri için verilen teşvik kapsamları ile aynı özellik göstermekte kâğıt, mobilya, entegre damızlık hayvancılık yatırımları, eğitim gibi.

Kırıkkale

Kırıkkale kentimiz ekonomide sanayi yoğun nitelik gösteriyor nüfusun yüzde Altmışının sanayide çalıştığı belirtiliyor. Kırsal kesimde buğday arpa şeker pancarı sebze ve meyve tarımı yapıldığı belirtiliyor.

Şehir kalkınma programı doğrultusunda gelişen ve büyüyen sektörlerine teşvik sağlanıyor.

Eskişehir

Eskişehir, tarım ve sanayide gelişmiş bir kent. Ormancılık, balıkçılık, avcılık, hayvancılık gelişmiş, Hayvancılığın Türkiye genelinin üzerinde olduğu maden bakımından ise zengin olduğu belirtiliyor Kömür, Boraks, lüle taşı başlıca sayılabilecekler.

Her yönden gelişmiş özellikle sanayi sektöründe Türkiye’nin gelişmiş merkezlerinden biri olarak gösterilmekte Eskişehir kaynaklarda. Kara, demir yolu, hava ulaşımında geniş imkânlara sahip bir il olduğu ayrıca belirtilmekte.

Kırşehir

Kırşehir ilimizin ekonomisi tarıma dayanıyor sanayi bakımından ise en az gelişmiş ilimiz olarak gösteriliyor. Çalışan nüfus dağılımı ormancılık, balıkçılık, avcılık gibi sektörlerde gerçekleşmiş. Kırşehir için sağlanan teşvikler arasında entegre damızlık hayvan yatırımları, su ürünleri, tekstil, kimyasal madde ve diğer pek çok alan saymak mümkün.

Konya

Konya ekonomisi özellikle buğday tarımına dayanıyor çalışan nüfus yoğunluğu genellikle tarım, alanında yoğunlaşmış Ormancılık, su ürünleri gelişmiş. Kültürel varlıklar bakımından oldukça zengin sanayisi gelişmiş önemli sanayi kentlerimizden biri olarak gösteriliyor.

Konya’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile kurulmuş 4.560 adet işletme bulunduğu edinilen bilgiler arasında. 2010 yılında yabancı sermaye 85 olarak belirtilirken sadece kişisel ürün firmasının bölgeye 200 Milyon Euro yatırım yaptığı açıklanmış. 2017 senesi itibarı ile Konya’nın yatırımlarda atağa kalktığı yabancı sermayesinin ise 127 adete ulaştığı belirtiliyor. İç Anadolu’nun diğer kentleri için sektörlere göre verilen teşvikler Konya şehri için de geçerli.

Aksaray

Bölgenin bir başka kenti Aksaray, geniş otlaklara sahip bölgenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor kültürel değeri yüksek sanayi alanında büyümesi hedeflenmiş bir kent. 5084 Sayılı Sanayi ve İstihdamın Teşviki Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sanayide gelişme ivme kazanmış.

Aksaray 1998 yılında kalkınmada öncelikli iller arasında değerlendirilmiş, teşvik tedbirleri ile atağa kalkmış göç alan bir il niteliğinde gelecek dönemler için Aksaray’dan beklentiler çok fazla. Girişimci adaylarının bölgeyi tanıyan o bölgede varlığını sürdürecek olan girişimci adayları il merkezleri ile bağlantıya geçerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirler.

Nevşehir

Nevşehir’in ekonomisi tarıma dayanıyor nüfusun üçte ikisi tarım alanlarında faaliyet gösteriyor. Kültürel ve tarihi zenginlikleri nedeni ile dünya turizm merkezi olarak değerlendirilmek isteniyor Nevşehir ilimiz de kentsel dönüşüm uygulamasının hayata geçirildiği kentlerimizden. İç Anadolu illerinin yararlandığı teşvik desteklerinden aynı şekilde yararlanabilir Nevşehir’de yatırım yapacak girişimci adayları. Kentin maden ocakları bulunuyor.  Jeotermal sahası mevcut. Demir çelik, petrol, mermer gibi üretim sahaları mevcut.

Niğde

Niğde’nin sanayisi yakın tarihlerde gelişmeye başlamış kent nüfusunun büyük bölümü tarımla geçiniyor Ülkenin büyük ölçüde elma ihtiyacını karşıladığı belirtiliyor. Kültürel miras bakımından zengin kentlerden biri olduğu için kültür turizmi bakımından geliştirilmesi gereken şehirlerimizden biri. Türkiye’nin ilk Dağcılık Akademisi’nin Niğde’de kurulacağı bilgisi, Niğde 2023 hedefleri arasında.

Niğde’de ki elma ağaçlarının teşvikler ile yenilenerek üretiminin artırılacağı yine edinilen bilgiler arasında. Kayak tesisleri, maden işletme, tarım, kültür turizmi Niğde’nin saymakla bitmeyecek bir potansiyel kalkınma alanı var.

İç Anadolu 2023 Kalkınma Hedefleri

Kobi Vadisi olarak bilimsel tüm araştırmaları inceleyerek resmi kaynakları araştırarak Türkiye’nin 2023 Kalkınma Hedefleri Uygulamaları doğrultusundaki gelişmeleri ekonomik faaliyet alanlarını teşvik verilen bölgeleri ve sektörlerini bilimsel yaklaşımlar ışığında okuyucumuza iletmek çabası içindeyiz.

Türkiye 2023 yılına kadar tüm illeri ile yeniden yapılanmasını tamamlamış, bölgeler arası dolayısı ile kentler arasında ki tüm kültür farklılıklarını ortadan kaldırmış, gerçekleştirdiği büyük ulaştırma yatırımları ile kurduğu ulaşım ağının sağlayacağı imkânlar aracılığı ile dünya devletleri ile olan ekonomik, sosyal, kültürel entegrasyonunu gerçekleştirmiş kültürel kimliğini  ortaya koymuş Türk geleneklerini yansıtan Türk kültür turizmini dünya platformuna taşımış  gelişmiş bir ülke olarak ilerlemesini sürdürecektir.

Gelişmekte Olan Bölgeler

Kobi Vadisi olarak 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemizde gerçekleşecek yatırımları, yatırım yapacak girişimci adayları için bölgeleri, gelişmeleri, sektörleri araştırmaya okuyucularımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz