ihracat 2018

İhracat 2018

ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı pazarı 2016-2017 itibarı ile ihracat rakamları üst seviyede gerçekleşmiş, 2018 hedefi 280 Bin Ton zeytinyağı, 450 Bin Ton sofralık zeytin olarak belirlenmiş. Türkiye zeytinyağı üretiminde dünya ikincisi olmayı amaçlıyor. Uluslararası Zeytin Konseyi, Birleşmiş... Devamı

ipek yolu'nun dirilişi

İpek Yolu’nun Dirilişi

Uzak Doğu, Hindistan, Çin ülkelerinin Avrupa’ya bağlandığı yol, ipek Yolu. Türkistan bölgesinden çölü geçerek Luoyang bölgesine, Antakya’dan Gaziantep, Malatya’dan geçerek İran ve Afganistan’ın Kuzeyindeki Pamir ovasına, Anadolu’yu geçerek Trakya’dan Avrupa’ya ulaşıyor. Doğu ülkelerinde üretilen ipek... Devamı

firmalar arası iş birliğinin faydaları nelerdir

Firmalar Arası İş Birliğinin Faydaları Nelerdir?

Serbest piyasa ekonomisi uygulanmaya başladıktan sonraki dönemlerde büyük sermaye sahibi işletmeler yatırımlar gerçekleştirerek daha da büyüdüler. Küçük ve Orta İşletmeler güçlü firmalar karşısında pazardaki paylarını koruyabilmeleri konusunda paniğe kapıldılar. Yeterli sermayesi bulunmayan ve gerekli önlemleri... Devamı

stratejik ortaklık desteği

Stratejik Ortaklık Desteği

Türkiye, uyanan Türkiye, Doğu’nun Batı’ya açılan kapısı Türkiye, tarihte yitirdiği ticari önemini yeniden kazanmaya başlamış, tüm sektörlerinde sessiz teknolojik devrimlerin gerçekleştirilmesi süreci devam ederken, önemli lojistik yatırımları ile üç kıtanın ülkeleri arasında gerçekleşecek ekonomik faaliyetlere... Devamı

firmalar için barter

Firmalar İçin Barter

Barter ülkemizde yaklaşık son 10 yıldan bu yana aktif olarak uygulama alanı bulmuş ticari faaliyetlerden biri. Firmalara çeşitli ticari kolaylıklar sağlayan bir sistem olarak değerlendirilirken, Barter sistemin diğer ticari sistemlere oranla pek çok avantajları bulunduğu... Devamı

orta ölçekli işletmelere destek

Orta Ölçekli İşletmelere Destek

Orta ölçekli büyüklüğe sahip firmalar tıpkı küçük ölçekli işletmeler gibi ulusal düzeyde büyük öneme sahipler, ülke genelinde toplam istihdama ve ülke ekonomisine katkıları azımsanamayacak kadar büyük oranda gerçekleşmekte. Orta ölçekli işletmelerde yine küçük işletmelerde olduğu... Devamı

firma iş ortaklığı

Firma İş Ortaklığı

İş ortaklığı, Kurumlar Vergisi Kanunu 2. Maddesinde, sermaye şirketleri, Kooperatifler, kamu İktisadi kuruluşları, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerin, kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişiler ile, belirli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa... Devamı

küçük işletmelere büyük destek

Küçük İşletmelere Büyük Destek

Küçük işletmeler istihdamın oluşturulmasında, refahın sağlanmasında önemli katkıları bulunan ekonomik yaşamın en küçük yapı taşlarıdır. Küresel düzeydeki küçük işletmelere olan ekonomik yaklaşım küçük işletmelerin sorunlarının giderilmesi ve teşvik edilmeleri yönündedir. Evrensel anlayış ekonomide; ’ÖNCE KÜÇÜK... Devamı

marka birleşmesi

Marka Birleşmesi

Ölçek ekonomilerinde firmalar geniş alanlarda, yüksek oranda üretim gerçekleştirmeleri sebebi ile maliyetleri düşük seviyede gerçekleşir. Kapasite, üretim ve verimlilik artışı maliyet giderlerinin minimum seviyeye çekilmesini sağlar. Ölçek ekonomilerinde gerçekleşen düşük maliyet giderlerinin sağladığı avantajlar nedeni... Devamı

iç anadolu bölgesi kalkınma programı uygulanan sektörler

İç Anadolu Bölgesi Kalkınma Programı Uygulanan Sektörler

Tarihimizin önemli olaylarına tanıklık etmiş ev sahipliğini üstlenmiş kentimiz Sivas. Kıymetli ilimize İlk kamu yatırımları 1930lu yıllarda gerçekleştiriliyor, ilerleyen dönemlerde TCDDY fabrikası, tekstil ardından küçük ölçekli un ve şeker fabrikaları, el sanatları imalathaneleri açılıyor. Yakın... Devamı

güneydoğu illeri sektörel kalkınma yaklaşımı

Güneydoğu İlleri Sektörel Kalkınma Yaklaşımı

Güney Doğu Anadolu illerimizden Şırnak ilimizin başlıca gelir kaynağı hayvancılık bunun yanı sıra tarım ve ticaret faaliyetleri de gerçekleşiyor. Tarım alanlarında buğday, mercimek, arpa yetiştirilse de tarım alanlarının azlığı nedeni ile tarım faaliyetleri kısıtlı. İlde... Devamı

doğu anadolu sektörel kalkınma yaklaşımı

Doğu Anadolu Sektörel Kalkınma Yaklaşımı

Doğu Anadolu Bölgemiz karasal iklime sahip olduğu ve engebeli arazi yapısı bulunduğu için bölgenin geneli baz alındığında tarım gelişmemiştir ya da yetersiz diyebiliriz. Bölgenin en önemli tarım ürünleri buğday ve arpa. Bölgenin en önemli geçim... Devamı

ege bölgesi kalkınma çalışmaları

Ege Bölgesi Kalkınma Çalışmaları

2023 Kalkınma programında hedeflenen Ege Bölgesi, Yaşam kalitesi dünya standartlarını yakalamış dünya turizm merkezlerinden biri olma özelliğini kazanmış doğa güzelliklerini koruyan ekonomisi gelişmiş bir bölge olarak tasarlanmış. Bölgenin altyapısının geliştirilmesi, yatırım, istihdam ve iş gücünün... Devamı