Yatırımcı Arıyorum

İhracat 2018

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı pazarı 2016-2017 itibarı ile ihracat rakamları üst seviyede gerçekleşmiş, 2018 hedefi 280 Bin Ton zeytinyağı, 450 Bin Ton sofralık zeytin olarak belirlenmiş. Türkiye zeytinyağı üretiminde dünya ikincisi olmayı amaçlıyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteriyor merkezi Madrid. Uluslararası zeytin ticaretinde sektör İtalya ve İspanya’nın liderliğinde bulunuyor. Avrupa’da zeytinyağı üretimi son yıllarda düşüş göstermiş tüketimi için de istatistikler aynı bilgiyi veriyor.

Tunus ve Suriye’de zeytin üretiminde düşüş gerçekleştiğinden Türkiye’de zeytin sektörünün büyüme göstermesi bekleniyor. Kaynaklar dünya zeytinyağı üretiminin 3 Milyon Ton olduğunu söylüyor. Dünyada zeytin yetiştirilen bölgeler en fazla Akdeniz bölgesinde bir kısmı da Latin Amerika’da bulunuyor.

YAŞ ÜZÜM SEKTÖRÜ 2018

2017 sonu itibarı ile yaş üzümde ihracat rakamları 96 Milyon 136 Bin Dolar civarında gerçekleşmiş. İhracatımızın gerçekleştiği ülkeler arasında birinci sırada Rusya yer alırken ikinci sırada Almanya ve ardından Ukrayna geliyor.

KURU İNCİR İHRACATI

Dünya kuru incir ihracatında ülkemiz birinci sırada bulunuyor, dünya kuru incir ihtiyacının %65 gibi bir rakamı Türkiye tarafından karşılanıyor. Türkiye’nin ardından Yunanistan, İran, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Kuru incir ihraç ettiğimiz ülkelerin çoğu Avrupa Kıtasında bulunuyor diğer pazarlarımızı, Amerika ve Uzak doğu ülkeleri oluşturuyor.

KURU ÜZÜM İHRACATI

2017 sonu itibarı ile Pazar hacmi %32 artış göstermiş, elde edilen kazanç 400 Milyon 707 Bin Dolar olarak açıklanmış.

KURU KAYISI İHRACATI

Türkiye ihracat payı %74 olarak açıklanan kuru kayısının diğer üreticileri Özbekistan, Almanya ve Afganistan. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelirken ikinci sırada Fransa bulunuyor ve ardından İngiltere ile Almanya geliyor.

CEVİZ

Ceviz üretiminde Türkiye 3. sırada bulunmasına rağmen iç Pazar ihtiyacının karşılanmadığı bu sebep ile ceviz ithalatı yapıldığı belirtiliyor. Cevizin üretilmesi kolay bir ürün olduğunu belirten uzmanlar az fidan ile çok fazla ürün alınabilecek kadar verimli bir bitki olduğunu da ayrıca ekliyorlar.

Kaynaklar ceviz yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak isteyenlerin devlet desteği alabileceğini söylüyor. Ceviz üretimini artırmak amacı ile dikim faaliyeti 2012 yılında Ceviz Eylem Planı ile başlamış. O tarihte ekilen fidan sayısı 340.000 Adet.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ceviz üretimi yapacak girişimcilere her türlü desteği sağladığı da edinilen bilgiler arasında. Türkiye ceviz üretiminin ihracatının oldukça düşük olması ceviz üretim teşvik faaliyetlerinin ana nedenlerinden.

2018 TÜRKİYE EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ

2018 yılında ihracatın artması ve ticaret hacminin büyüme göstermesi uzmanların ve yetkililerin açıkladıkları tespitleri. Beklenen büyüme oranı rakamsal olarak 5,5 civarında belirtiliyor. Dünya ekonomisinin büyüme gösterecek olmasının Türkiye ekonomisi üzerinde de olumlu etkilerinin olacağını belirtiyor kaynaklar.

Türk Sanayici ve İş Adamları derneği de 2018 yılı Türkiye ekonomisini değerlendirmeye almış, iş adamları iç talep ile ihracat arasında dengenin oluştuğu olağan büyüme beklentisi içindeler, yatırımların belirli bir istikrar içinde devamlılığını koruyacağı tespitinde bulunuyorlar.

2020 Yılına kadar işsizlik %9,6 Enflasyon ise %5 olarak gerçekleşmesi hedeflenmiş, fiyat istikrarının korunması yine hedefler arasında. Kamu yatırımlarının artırılması, gıda sektöründe depoculuğun lisans alarak gerçekleştirilecek hale getirilmesi, verimsiz arazilerin satılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile kaynakların etkin kullanılacağı belirtiliyor.

Türkiye ekonomisi büyüme oranlarında son 3 yıl kıyaslandığında 2017 sonu itibarı ile büyüme rekor düzeyde gerçekleşmiş. 2017 yılının ortalarında büyüme oranı %5 civarında gerçekleşirken sonraki dönem bu rakam %11 olarak gerçekleşmiş.

Türkiye ihracatının geliştirilmesi amacı ile uygulanan destek faaliyetleri çeşitlilik gösteriyor. Yurt dışı fuar destekleri, Küresel tedarik zincirine katılım desteği, yurt dışı marka tanıtım desteği, Tasarım desteği gibi girişimcilerin destek alabilecekleri desteklerin listelerini uzatmak mümkün.

2017 sonunda ihracat Pazar genişliği açısından büyüyerek 159 ülke ve bölge ile ihracat yapar hale gelmiş 159 ülke içinde 20 ülke en yoğun ihracatın gerçekleştiği coğrafyalar olurken, ihracat artışındaki en yüksek oran Fas ile olan ticaretimizde gerçekleşmiş.

Avrupa Birliği – Türkiye ihracat rakamları %15,3 oranında yükselişe geçerken Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı %47,7’ye ulaşmış.

İHRACATTA BÜYÜMENİN STRATEJİK YOLLARI

Bazı ekonomistler ülkenin kalkınmasını dış ticaret hacmini yüksek olmasına bağlamaktadır ancak bir detaya dikkat edilmesi koşulu ile; Dış ödemeler dengesi sağlanacak, döviz açığı oluşturulmayacaktır. Kişi başına düşen Milli gelirin artırılması da ihracatın artırılmasına bağlanmaktadır.

  • Genişleme stratejisi
  • Yenilik stratejisi
  • İyileştirme stratejisi

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz