Yatırımcı Arıyorum

Tarım Üretiminde Verimliliğin Arttırılması Çalışmaları

Tarım Üretiminde Verimlilik

Bugün basında yer alan haberlere göre, Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, tarımsal üretici, esnaf ve sanatkârın düşük faizli kredi desteğinden yararlandırılması konusunda hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

Hayvansal üretim için maliyetlerin düşürülmesi doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı da belirtiliyor. Çalışmalar lisanslı depoculuğun özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını da kapsıyor. Kredi desteklerinde iyileştirmeler yapılarak küçük işletmelerin, ölmeye yüz tutan mesleklerin ve tarım faaliyetlerinin canlandırılması hedefleniyor.

Tarım sektörünün kalkındırılması ve özendirilmesi kapsamında 2018 yılı için 14.8 Milyar Lira destek sağlanacağı belirtiliyor, bu rakamın 4 Milyar Lirasının hayvancılık 1,9 Milyar Lirasının mazot desteği olduğu açıklamaları basında yer alan haberler arasında.

2018 yılı için en fazla destek artışının mazot için gerçekleşeceği, gübre desteğinin de artırıldığı ifade edilmiş. 2018 yılında pamuk ve fındık tarımı da teşvik ediliyor.

Ulusal Pamuk Konseyinden yapılan açıklamada, 2017 yılında pamuk üretiminin destekleme kapsamında 1 Milyon Tona çıkarılması hedeflenmiş, Türk pamuk üreticisinin dünya ile kıyaslandığında en fazla maliyet ile üretim yaptığı belirtilirken, 2017 yılı içinde kilogramına 75 kuruş ödendiği açıklanmış.

2018 yılında kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi çabasına bağlı olarak hayvancılık sektörüne kredi uygulamalarında da iyileştirmeler mevcut. Aile işletmesi kuracak girişimcilere Beş büyük baş, 30 küçük baş hibe ve sıfır faizli kredi verileceği bildiriliyor.

Tarım faaliyetleri 2018 yılında et, tohum, mazot, gübre, hayvancılık sektörlerine yeni uygulamalar ön görüyor. Mazot desteği %50 oranında yukarı çekilirken, gübrenin denetimi için DNA barkod uygulamasına geçileceği, sertifikalı tohum üreticilerinin desteklerden yararlanabileceği edinilen bilgiler arasında.

3 kat artırılan mazot desteğinin ilk ödemelerinin 2018 Mart-Nisan aralığında gerçekleşeceği belirtiliyor. Hayvancılık uygulamaları değişerek 2018 yılı için 3 yıl sözleşmeli üretim gerçekleştirecek küçük aile işletmelerinin destekleneceği, 1 Ocak 2018 yılından itibaren küspe ve aşı ödemelerinin alınmayacağı açıklamalar arasında.

Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal faaliyetin temelini oluşturan, gelecek yıllarda değeri paha biçilmez olacak olan tohum yaşamsal faaliyetlerin temelini oluşturmakta. Tohumculuk sektöründe Buğday, Pamuk, Patates destekleme kapsamında bulunuyor.

Bitkisel üretimin tek kaynağı olan tohum, dünya insanlarının sağlıklı beslenmelerindeki yegâne zenginliğimiz. Tarım ülkesi olmamıza rağmen tohum ticaretinde küresel listede bulunmuyoruz. Yurdumuzda kaliteli tohumun yetiştirilmesi ve desteklenmesi çalışmalarına hız verilmeye başlandı.

Türkiye’de ilk kez 1926 yılında tohum ıslahı çalışmaları başlatılmış, 1980 yılına gelindiğinde tohumculukta özelleştirme çalışmaları hız kazanmış, tohum endüstrisi özel sektör eli ile gelişmesini takip eden yıllarda sürdürmüş. Ülkemiz tarıma elverişi şartlara sahip olmasına rağmen beklenen verim elde edilememiş.

Sertifikalı tohumculuğun özendirilmesi ve teşvik dilmesi için desteklerin artırılarak sürdürüldüğünü belirtiyor kaynaklar. Araştırma -Geliştirme çalışmalarına hız verilmesi, tohum ithalinden vazgeçilerek tohumların ülkemizde üretilmesi düşünülen hedefler arasında.

Tohum Takas Ağı

Tohumculuk faaliyetlerinde yetkili kurumlar arasında stratejik iş birliğine gidilerek sebze tohumculuğunun geliştirilmesi faaliyetlerine yöneldikleri, Türkiye Tohumculuk derneği, Alman Bitki Islahçıları Derneği, Fransa Tohum Fide Birliği ortak bir çalıştırma gerçekleştirerek tohumculuk alanında yeni bir adımın atıldığı edinilen bilgiler arasında.

Yerel tohumların artırılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına hız vermek amacı ile TOHUM TAKAS AĞI PROJESİ hayata geçirilmiş. Takası yönlendirme komitesi idare ediyor, tohum analizlerinin yapılıp sağlıklı olduğunun tespiti aşamalarından sonra takasa alınıyor.

Buğday Derneği, 2011 yılında küçük çiftçiler arasında kurmuş takas ağını, kaybolmaya başlamış doğal atalık tohumlar üretilip çoğaltılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmakta. Atalık tohumlar asırlardır hiçbir katkı olmadan doğal olarak varlığını sürdürerek bugüne ulaşmış tohumlar.

Tohum Üretiminin Faydaları

Tohumculuğun ülkemizde gelişmesini sağlamak, yerel tohumlarımızın çoğalması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek, yeterli tohum üretimi ile uluslararası platformda yer almak, tohum ihracat hacmimizin büyümesini sağlamak amacı ile özel sektör desteklenmekte özel girişim tohum üreticilerine destekler sağlanmakta, takas yolu ile tohum ticareti sağlanarak firmalar güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli kuruluşların üretim ve istihdamda ulusal ekonomiye katkılarını daha etkin ve verimli hale getirmek amacı ile yasal uygulamaların iyileştirilmesi, yeni ticari uygulamaların kabul görmesi (İş birliği, Stratejik İş Birliği, Takas, Barter) gibi yöntemler ile firmalar güçlerini artırmakta, piyasada daha fazla söz sahibi olmaktadırlar.

Ülkemizin tüm sektörlerine ve gelişmelerine yer vermeye çalıştığımız platformumuzda Kobi Vadisi olarak firmaların daha aktif olarak ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak hem firmaların hem ülkemizin ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak uygulama ve yöntemlere bilgi araştırma düzeyinde yer verirken, Firma-İş Birliği desteğimiz ile çözüm ortağınız olarak birleşmeyi düşünebileceğiniz firma ve bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için: Çözüm Ortağı Bulmak sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz