Yatırımcı Arıyorum

Damızlık Süt Keçisi Üretim Çiftliği Kurmak

Keçi Üretim Çiftliği Kurmak

Ülke sınırlarımız içerisindeki tarım sektörüne yapılan yatırımların birçoğu zaman içerisinde yüksek gelirlere olanak sağladığı belirtiliyor. Kişilerin yapmış olduğu yatırımlarda gerek keçi sayısı gerek ise keçi sütlerinden elde edilen gelirlerin birçoğu girişimcilerin meydana getirdiği çiftlikler sayesinde meydana geldiği nitelendiriliyor.

Herhangi bir kişi damızlık süt keçisi yetiştirerek çeşitli değişim gösteren gelirler elde etmek istiyor ise dikkat etmesi gereken birkaç durum meydana geliyor. Öncelikle damızlık süt keçilerinin bakımlarının çok iyi derecede yapılması gerekiyor. Sonrasında ise meydana gelebilecek diğer seçenek beslenme olduğu belirtiliyor. Bu keçi türünün beslenmesi ne kadar üst seviyelerde olur ise o kadar fazla verim alınarak değişim gösteren gelirler elde edilebiliyor.

Keçi Çiftliği Kurmak İçin Hangi Yöntemler İzlenmelidir?

Kişilerin damızlık süt keçisi üretim çiftliği kurabilmeleri için izlemesi gereken bazı yöntemlerden meydana geliyor. İyi bir bakım ya da iyi bir beslenme koşulunda erken yaşta cinsel olgunluğa ulaşabilen ve de doğdukları yıl sonrasındaki evrede tekeye verilebilmekte olan oğlaklar damızlık olarak ayrılması gerekiyor. Oluşabilen bu sürenin başlangıcında kızgınlık gösteren bu tür memeli hayvanların döl verimi oldukça yoğun bir şekilde meydana geldiği belirtiliyor.

Öyle ki azgınlık mevsimlerini uzun bir dönem sürecinde gerçekleştiren bu memeli hayvanlar damızlık olarak kullanılabiliyor ve de iki yıl ya da üç yıl doğum yaptırıldığı durumlarda oluşabilecek hayvanlarında da döl verimi oldukça yüksek olduğu önemle vurgulanıyor. Keçi Sütü Üretim Çiftliği Açmak

Herhangi bir damızlık süt keçisinin çiftlik ortamındaki süt verimi dişilere özgü bir verim türü olmasından dolayı erkek hayvanlar tarafından seçimin oldukça zorlaşabildiği bazı durumlar meydana gelebiliyor. Erkek hayvanların öz ve de üvey kardeşleri ile annelerinin verimlerine bakılarak seçim yapılması uygun bulunuyor. Öyle ki dış yapıya bakarak damızlık seçme konusunda damızlık seçmek için kişilerin dikkat etmesi gereken bir durum meydana geliyor.

Çiftlik kurmak isteyen herhangi bir kişinin damızlık süt keçisi almak istiyor ise bilir kişi tarafından bu durumun devamlılığını getirmesi uygun bulunuyor. Çünkü verimin hangi ineklerde daha fazla olabileceğini, çiftlik kurmak isteyen herhangi bir girişimci tarafından belirlenmesinin oldukça zorlu bir süreç olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Damızlığa ayrılan dişi hayvanların süt verimlerine bakacak olduğumuzda, uygulanması gereken yöntemlerden bir tanesi de damızlığa ayrılmış olan dişi hayvanlar içerisinden süt verimi az olan hayvanların sürüden ayrılması gerektiği belirtiliyor. Bu tür hayvanların süt verimleri bakımından tekeler ile birlikte değerlendirilmesinde meydana getirilebilecek döl kontrollerinden de yararlanabilme durumlarının oluşabileceği belirtiliyor. Oluşturulması uygun bulunan bu yöntem ile birlikte kişiler tekelerin döllerinin süt verimlerine göre değerlendirmeleri ön görülüyor.

Kişilerin kayıt tutmamış oldukları sürülerde hayvanların vücut yapılarına bakarak bilgi sahibi olmaları gerektiği belirtiliyor. Herhangi bir kişi bu çiftliği oluşturup üretim yapmak istiyor ise uygulaması gereken yöntemlerden bir tanesi de bilir kişiler ile bu durumun devamlılığını sağlaması uygun bulunuyor. Oluşan süt keçilerinde vücudu zarif yapılı, memeleri fazla gelişmiş, memelerin vücut ile bağlantısı oldukça iyi derecede olabilen, göğüs boşlukları solunum tiplerine göre bağlantılı bir şekilde olağan ve de uzun, geniş hacimli olabilen, kemikleri ince ve de dokunulması durumunda kolaylık ile hissedilebilecek şekilde olan keçileri çiftliklerine almaları uygun bulunuyor.

Çiftlik içerisine alınabilecek hayvanların süt emme ve de besi dönemi sürecindeki gelişme hızlarının diğer hayvanlara oran ile daha hızlı bir süreç içerisinde gerçekleştirilen hayvanları öncelik vermeleri gerektiği belirtiliyor. Hızlı gelişim gösterebilen bu tür hayvanlar kesim ağırlıklarına daha kısa bir süre içerisinde ulaşabilecekleri belirtiliyor. Meydana gelebilecek bu ve benzeri durumlarda yapılması uygun bulunan seçeneklerden bir tanesi de daha fazla birim ağırlığı artışlarında daha az yem tüketebilen keçiler oldukları için yeminin daha iyi değerlendirilmesi uygun bulunuyor.

Keçi Üretim Çiftliği Maliyeti ve Çalışmaları

Ülke sınırlarımız içerisinde keçilerin verimlerinin arttırabilmesi için birçok ıslah çalışmalarının meydana geldiği belirtiliyor. Damızlık keçilerin son dönemlerde oldukça yoğun bir tiftik ile ekonomik değerlerinin azalma durumu olmasından dolayı bu keçilerin et ya da süt yönünde geliştirebilmeleri için birçok çalışmanın ve de geliştirilme yapılması uygun bulunduğu belirtiliyor.

Kişilerin bu tarz bir çiftlik kurmaları için oldukça büyük bir arazi ve de yaklaşık 500.000 TL gibi sermayelerinin olması gerektiği ön görülüyor. Keçi Çiftliği Kurma Maliyetikobi vadisi

Yorumunuz