Yatırımcı Arıyorum

Firmalar İçin Barter

Barter Nedir?

Barter ülkemizde yaklaşık son 10 yıldan bu yana aktif olarak uygulama alanı bulmuş ticari faaliyetlerden biri. Firmalara çeşitli ticari kolaylıklar sağlayan bir sistem olarak değerlendirilirken, Barter sistemin diğer ticari sistemlere oranla pek çok avantajları bulunduğu belirtiliyor.

Barter pazarda her tür mal alım satımı gerçekleştirilebiliyor, piyasaya sunulan mal ve piyasada talep edilen mal işlemlerinin dengede bulunmasına, haksız rekabet oluşmamasına ayrıca özen gösteriliyor. Kendi içinde gerçekleşebiliyor olması, ticaretin gelişmesine katkı sağlaması ve pazarı genişletmesi, Barter sistemin olumlu nitelikleri arasında sayılıyor.

Sitemin uygulanma biçimi kendi içinde çeşitlilik arz ediyor. Barter pazarda işlem yapmak için birden fazla seçeneği bulunuyor üyelerin, sistemin üyeleri arasında küçük ve orta işletmeler geniş yer tutuyor. Yatırım uygulamalarında çeşitli avantajlar sağlarken, proje yaklaşımı ile uygulamalar da geliştiriyor.

Barter’in Tarihçesi

Barter ortak pazarı her üyenin ürettiği malı sattığı ve üretilen malı satın aldığı bir Pazar, borcunu yine mal ile ödediği bir Pazar. Sistem ilk kez 1930 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmış. Avrupa’da ise, 1983 yıllarından sonra önem kazanmış. Dünya Barter Birliği Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet vermekte.

Kriz dönemlerinde işletmelerin Barter sistemde ticaret yapmasının, işletmelerin karlılığını ve varlığını koruduğu belirtiliyor. Sistemin temsilcileri para gerektirmeyen, kâr oranlarını maksimum seviyelere yükselten, pasif durumda olan kapasiteyi aktif hale getiren ve stokta beklemede kalmış malların tüketilmesini sağlayarak işletmenin ticaret hacmini büyütmesi özelliği ile Barter sistemin küçük ve orta işletmelerin en büyük güvencesi olduğunu savunuyorlar.

Barter’in Faydaları

Para gerektirmemesi, stoklarda uzun süredir bekleyen malların tüketilmesi, tasarruf sağlanması gibi faydaları içeriyor. Barter sistem ile yeni iş birlikleri kurmak daha geniş pazarlara açılmak olanaklı hale geldiğinden kârlılık oranı yükseliyor. Alacağın tahsil edilememesi gibi bir durum söz konusu olmaması firmalar için belki de en büyük avantaj niteliğinde.

Firmaların bir araya gelerek oluşturduğu pazarda, üyelerin birbirleri ile takas yolu ile ticaret yaptığı alışveriş modelinde satın alınan malın karşılığı yine mal ile ödenmekte ancak taraflar sisteme borçlanarak sistem işlemektedir.

Kobi Vadisi, Firma Ortaklığı Desteği ile Ulusal düzeyde tüm işletmeleri bir araya getirmekte, firma sahiplerinin ekonomik faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları çözüm yolları konusunda, işletmelere geniş bir portföy ve tercih imkânı sunmaktadır. Barter sistem ile çalışmak isteyen işletmeler Firma-İş Birliği panelinden üyeliklerini gerçekleştirdikten sonra sistemde ki firmaları inceleyebilir, kendilerine uygun iş birliği yapabilecekleri firmaları seçebilir, Kobi Vadisi platformunun sağladığı olanaklar le iletişime geçebilirler.

Kobi Vadisi – Firma İş Birliği üyeleri, panelin web sitesi ve sosyal ağlarında tanıtımlarını yapabilme, reklamlarını yerleştirme olanağı bulurlar, tüm sektörler ve ulusal düzeyde panelimiz de üyeliği bulunan tüm sektörlerin işletmelerini inceleme, bilgi sahibi olma ayrıcalığı elde ederek çözüm ortaklarına ulaşabilirler.

Barter Sistemi

Barter sistem, mevcut ismi ile hukukta yer almasa da gerçekleştirilen işlem itibarı ile Borçlar Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Barter sistemin iki üyesi arasında gerçekleşen sözleşme hükümleri Borçlar Kanunu esasına uygun gerçekleşmektedir diyor kaynaklar. Vergi uygulamaları bakımından Gelir Vergisine tabi olduğu ilave edilen bilgiler arasında.

Kobi Vadisi olarak firmaların çözüm ortağı olmayı, ihtiyaç duydukları çözümleri bizimle birlikte bulmalarını hedefleyerek firmaların zaten bilgisi dahilinde bulunan bilgileri tazelemeye, hatırlatmaya özen gösterdik.

Dijital çağı yaşadığımız bugünlerde zamanın çok değerli olduğu, gerçekleşen değişimlere ayak uydurmak için dinamik bir yapı izlemek durumunda olduğumuz, ekonomik yaşamın değişkenlerine karşı eş zamanlı önlem almak durumunda bulunduğumuz, ağır rekabet koşulları ile baş edebilmek için yeni stratejiler ve çözümler üretmek zorunda olduğumuz bir gerçek.

Küresel düzeyde gerçekleşen olayların dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerinin görüldüğü, ekonomik yaşamın dinamiklerinin yer değiştirebildiği koşullar oluşabiliyor. Firmaların yeni stratejik yaklaşımlar ve çözümler üreterek ekonomik yaşamın içindeki varlıklarını sürdürme çabalarına destek olmak amacı ile Kobi Vadisi işletmelerin, küçük büyük firmaların çözüm ortağı olmak için platformunu ekonomi dünyasının temsilcilerine aralıyor.

Ekonomik yaşamın tüm önemli olaylarını kategoriler halinde güncel olarak takip edebilir, yeni uygulama ve yöntemlerden haberdar olabilirsiniz. Kobi Vadisi olarak tüm girişimcilerin, tüm sektörlerin ve temsilcilerinin yanında olmak gayreti içindeyiz.

Firmalar türlü ekonomik sorunları aşmak üzere harekete geçtiklerinde, aşmak istedikleri sorunlar genellikle, sertleşen rekabet, firmaların yenilikleri ve teknolojileri uygulama konusundaki yetersizlikleri, değişen piyasa koşulları firmaları yeni çözümlere, yeni arayışlara yönlendirecektir. Kobi Vadisi – Firma İş birliği Desteği tüm firmaların söz konusu kriz dönemlerini aşmaları için çözüm ortağınız olarak seçenekler sunuyor.

Barter İş Ortağı Bulmak

Sizde firmanız için barter desteği ile işlerinizi büyütmek isterseniz, bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ortak Arıyorumkobi vadisi

Yorumunuz