Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon (yenilik) Modelleri

Yenilik modelinin seçilmesi

Yenilik modeline duyulan ihtiyacın sebebi nedir? Çoğu işletme için büyümeye ihtiyaç vardır. Büyük şirketler için uzun vadeli beklenti, ortaklara makul bir getiri sağlamaya ihtiyaç duyulan organik büyümenin yüzde 4 ila 6’sı olmasıdır. Küçük şirketler için, büyüme talepleri önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Etkili yenilik/inovasyon, bu büyüme talebinin karşılanmasına çözüm getirmektedir. Bir yenilik/inovasyon modeli, sürekli büyüme yaratmak için gerekli değeri yaratma olasılığı en yüksek değişim fikirlerini belirlemek ve geliştirmek için kavramsal çerçeveyi sağlar.

Tanıdık doğrusal yenilik/inovasyon modeli

Benoit Godin tarafından hazırlanan (2005) bir makale doğrusal yenilik modelinin tarihi bir tartışmasını sunmuştur. Kaynakların belirsizliğini koruyor olmasını önermektedir, ancak 1945’ten itibaren örnek bir plan göstermiştir.

Örnek Model, aşağıdaki adımlarla özetleniyor:

Temel araştırma → Uygulamalı araştırma → Geliştirme → (Üretim ve) Difüzyon.

Godin ayrıca bu modelin zamanla nasıl geliştiğini gösteren, zamana dayalı bir sıralama sunar.

Doğrusal model, katılımcıların daha sonraki süreçte verdikleri katkılar üzerine bilimsel ilerlemeyi vurgular ve önemli bir eleştiri kaynağı oluşturur. Çok fazla muhalefete/rekabete rağmen, bu modelin kullanım sürekliliği kısmen sadelikten kaynaklanıyor. Daha da önemlisi, doğrusal modeli temel alan mevcut istatistikler veya alternatif modeller için istatistik eksikliği, değişikliği diğer yenilik seçenekleri ile ertelenebileceğini savunmaktadır.

Yenilik (inovasyon) modelinde aranacak özellikler

Bir model, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamamıza yardımcı olabilecek bir sunum sağlamaya çalışır. Bir yenilik/inovasyon modeli için dikkate alınması gereken bazı özellikler şunları içerir:

 • Sadelik – İş Modelinin anlaşılması ve kullanılması kolay mı?
 • Tanımlayıcı – Açıklama, karşılaştırma ve / veya taklit etme (kullanma) için yeterli ayrıntı var mı?
 • Değerlendirilebilir – İş Modeli, alternatifleri ölçmek için bir araç sağlanabilir mi?
 • Tahmin Edici – Model varsayımları doğru olduğunda, model açıklanan sonuçlar için olasılıklar sağlar mı?
 • Zamanında – İş Modeli, başarıya götürecek bir zaman diliminde inovasyon fırsatlarını mümkün kılan değerlendirmeler, ölçümler ve analizler sunuyor mu?

Bir yenilik/inovasyon modelinin zaman unsuru özellikle zor olabilir. Yenilik, çoğunlukla direnen değişim kararlarını, özellikle de değişiklikler mevcut işletmeyi zor duruma düştüğünde gerekir. İyi bir iş modeli, harici değişiklikler şirketi aksatmadan önce içsel değişim için gerekli bilgi, fikir ve motivasyonu sağlayacaktır.

Erken değişim, çevresel koşullar terfi edilen değişikliği desteklemeye hazır değilse de etkisiz olabilir. Etkili bir model, değişimin benimsenmesi için çevresel hazırlığı tespit eder ve inovasyon yatırımları için kabul edilebilir getiriler sağlar.

Diğer yenilik inovasyon modelleri

İnovasyon araştırması, doğrusal modelde görülen aksaklıkları gidermeye çalışan ilave modeller üretmiştir. Bazı oldukça başarılı yeniliklerin, bilimsel veya teknolojik gelişmelerin uygulanmasının doğrudan sonucu olmadığının farkına vararak, değer yaratabilen fikir kaynakları mevcuttur.

Doğrusal modelin çeşitlemeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Teknolojik itme – Üretimin ardından pazarlama ve satışın eklendiği doğrusal modelden küçük bir değişiklik olabilir.
 • Piyasa çekişi – Bu varyasyon, araştırma ve geliştirmenin bir pazar ihtiyacına tepki gösterdiğini ve bu modifikasyonun eski modele dönüştüğünü ortaya koymaktadır:

Pazarlama → Kalkınma → Üretim → Satış

 • Pazarlama Modeli – Bu, adımlar arasındaki geri bildirim döngüleri ve zaman değişimleri doğrusal modeli değiştirir ve inovasyon gelişiminin büyük aşamalarının arasında geçiş için hazırlık ölçütleri oluşturur.

1980’lerde, Proctor and Gamble, açık araştırma yeniliği örneğini temsil eden şirket içindeki tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek için artan maliyetleri ele alan “Bağlan ve Geliştir” modelini geliştirdi. Bu modelde, şirketlerin araştırma ve geliştirme bölümleri, ticaret ağının ve iş ortaklıklarının bir sonucu olarak şirket içinde değil tamamen şirket dışında oluştuğunu gözlemlemiştirler.

Everett Rogers ve Geoffrey Moore tarafından geliştirilen yeni modeller, hisse edinme unsurlarına odaklanma eğilimindeydi. Rogers’ın “Yeniliklerin Dağılımı”, yenilik benimseme döngüsünün çeşitli aşamalarında hisse edinenleri karakterize eden piyasa psikolojisi üzerine yoğunlaşır ve pazar yeniliği üzerine odaklanır. Moore’un teknoloji benimseme yaşam döngüsü üzerine odaklanması, inovasyonun belirli bir ürünün mevcut durumu veya hizmet kabul düzeyi göz önüne alındığında daha etkili olacağı yönünde.

Aktör-Ağ teorisi ve Teknoloji Sosyal Şekillendirme gibi yenilik araştırmalarından gelen yaklaşım yeniliklerin nasıl işlediğine dair daha geniş bir resme yol açtı. Bu, kullanıcı yeniliği gibi yeni türdeki yeniliklere yol açmıştır. Modeller, şirketleri etkileyebilecek ve paradigma kaymaları oluşturabilecek değişim süresizliklerine değinmeye çalışıyor. Bu yenilik araştırması epistemoloji, bilgi teorisi gibi felsefenin alanlarına girerek oldukça karmaşık hale gelebilir.

(yukarıda belirtilen terimlerin birçoğu yabancı olabilir, konuyla alakalı inovasyon uzmanlarından destek almanız kariyeriniz ve şirketiniz için çok daha sağlıklı olacaktır) İnovasyona Doğru Yaklaşım

Doğru inovasyon / yenilik modelini bulmanın avantajları

Değişim ihtiyacını saptamak veya büyüme yaratmak için yeni yerler bulmak, herhangi bir şirket veya kuruluş için önemli zorluklar doğurabilir. İşlerin nasıl değiştiğinin anlaşılmasını kolaylaştıran ve teşvik eden bir yenilik modeline sahip olmak, işletmenin uzun vadeli hayatta kalması için fark yaratabilir.

Etkili örnek bir model:

 • Kavramsal bir çerçeve sağlar ve inovasyon düşüncesine teşvik eder
 • Yeni inovasyon kaynaklarının daha hızlı belirlenmesine yardımcı olur
 • Pazarlama tanıtımının daha iyi zamanlanmasını kolaylaştırır
 • İş için ihtiyaç duyulan zaman aralıklarıyla uyumlu yenilik fırsatları bulmanıza yardımcı olur
 • Rekabet ihtimalini azaltır
 • Yenilik yatırımının getirisini arttırır
 • Gerekli inovasyonu öngörme becerisini geliştirir
 • Rekabetçi avantajı sürdürür ve uzun vadeli büyüme sağlar

Özetle, bir inovasyon modeli rekabet avantajı yaratmak için önemli bir unsur olabilir ve günümüz iş ortamında sürekli büyümek için kritik önem taşır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz