Yatırımcı Arıyorum

İpek Yolu’nun Dirilişi

İpek Yolu Nerede Başlar

Uzak Doğu, Hindistan, Çin ülkelerinin Avrupa’ya bağlandığı yol, ipek Yolu. Türkistan bölgesinden çölü geçerek Luoyang bölgesine, Antakya’dan Gaziantep, Malatya’dan geçerek İran ve Afganistan’ın Kuzeyindeki Pamir ovasına, Anadolu’yu geçerek Trakya’dan Avrupa’ya ulaşıyor.

Doğu ülkelerinde üretilen ipek ve baharatın batı Ülkelerine taşınarak uluslararası alışverişin gerçekleştiği tarihin en önemli ticaret yolu. Ülkeler arasında sadece ipek ve baharat değil tacirler gittikleri yerlere kendi ülkelerinin kültürünü, düşünce akımlarını da götürmüş. Toplumlar arası kültürel etkileşim gerçekleşirken kalıcı izler de bırakmış.

İpek Yolu terimi ilk kez Alman Coğrafya Bilim Adamı tarafından 1877 yılında telaffuz edilmiş. Orta Çağ’ın en çok talep edilen ürünü ipek, uluslararası ticaretin en belirleyici unsurlarından. Yapısı gereği hijyenik olan kumaş, döneminde altından bile daha değerli. Tüccarlar Batı’ya giden yolları aramışlar ürünlerini Doğu’dan Batı’ya götürmenin bir yolunu bulmuşlar.

İsmi ilk kez 1877 yılında telaffuz edilse de Milattan Önce 2. Yüz yıl’ dan itibaren ticaret yolu olarak kullanılmış. İpek yolunun büyük bir bölümünün Türk coğrafyasında yer alması sebebi ile Rusya, Hindistan, Çin, Kafkasya ve Arap ülkeleri ile Türk halkları arasında ticari ve kültürel ilişkiler gelişmiş, Doğu’da Asya’dan başlayan İpek Yolu Batı’da Roma’da son bulurken, yol boyunca bulunan halklar ve devletler arasında ki ilişkileri de geliştirmiş, tüm medeniyetleri birbirleri ile etkileşir hala getirmiş.

İpek Yolunun Popülerliği

İpek Yolu 15 Yüzyıl boyunca cazibesini korumaya devam etmiş, Osmanlı döneminde ki durumuna bakıldığında yol imparatorluk sınırlarından geçtiği için Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihteki önemini daha da artırmış.

1453 İstanbul’un fethi ile ipek Yolu’nun kaderi değişir. Avrupalı tacirler yeni bir güzergâh çizer, Ümit Burnu’ndan dolaşarak Çin’e gitmeyi tercih ederler, yeni keşifler ve denizciliğin gelişmesi ile ticaretin denizde yapılıyor olması On Beş Yüz yıldır önemini koruyan İpek Yolu’nu gözden düşürmeye başlar, ta ki Prestroyka ile Rusya Cumhuriyetler Birliği yeni bir form kazanıncaya kadar.

1988 yılı sonlarında Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türk Hava yolları Genel Müdürlüğü’ne getirdiği Cem Kozlu’ya İpek yolu’ n dan söz ederek dünyanın alacağı yeni şekil ve yeniden şekillenen dünya düzeninde, bu yolun üzerinde bulunan Türkiye’nin üstleneceği rolü dile getirir, Cem Kozlu’nun kaleme aldığı Mayıs 2007 ‘de basılan kitabında, yer alan anılarında. Önemi bir devlet adamımızın önemli bir öngörüsü, Atatürk’ün’ bir gün komşu ülkelerinizde şartlar değişecek o günler geldiğinde hazırlığınızı yapın’ uyarısını hatırlatmakta.

Bağımsızlığını kazanan devletler kültürel ve ticari bağlarını yeniden geliştirme çabası içine girerler ve tarihi İpek Yolu için bir uyanış, diriliş dönemi başlar. 2009 yılında Türk Konseyi kurulur, konsey üyeleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’dir.

Modern İpek Yolu Projesi

Modern İpek Yolu projesi olarak adlandırılan 21.yüz yıl yaklaşımında, 14-15 Mayıs 2017 tarihinde, ipek Yolu Zirvesi 29 ülkenin katılımı ile toplanır. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve ülkelerin bakan, başkan düzeyinde katılımları ile gerçekleşir. Dev yatırımlar, sanayi, enerji ve lojistik ana konuları çerçevesinde uluslararası ticaretin yeniden yapılandırılması zirvenin konusudur.

Modern İpek Yolu Projesi Çin devleti tarafından ortaya atılır sene 2013 dür. 2014 yılında ise, ipek yolu Ekonomik Kuşağı Fonu’nu kurar, ayrılan kaynak 40 Milyar dolardır. Bir süre sonra Asya altyapı Yatırım Bankası kurulur ve Türkiye Kurucu üyelerden biridir.

Çin’de Pekin’den hareket edecek hızlı tren Londra’da bitireceği yolculuğu sırasında Kars-Edirne yolunu kat edecektir. Üçüncü köprü-Bakü-Tiflis-Kars Marmaray ismi ile hayat bulan proje, Modern ipek Yolu orta koridorudur.

Merhum Özal’ın Cem Kozlu’nun kitabında dile getirdiği anılarında şöyle der: ’Doğu mutlaka Batı’ya açılacaktır. İstanbul Doğu’nun, Batı’ya açılan kapısı olsun.

21. Yüz Yıl’da Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hedefler gerçek hale gelir, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Bakü-Tifis-Kars demiryolu Bakü’de açılır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayacak yeni İpek Yolu, asırlardır süren uykusundan uyanmıştır.

Tarihi Ticaret Yolu

Türkiye, tarihi ticaret yolunun uyanış ile artık dünya ekonomisinde çok daha büyük bir pay sahibi olacaktır, sektörler ve sektörleri temsil eden işletmeler büyüme kaydedecek, işletmelerin gelir ve kârlılıkları artacaktır. Rekabet güçleri artan şirketler geniş pazarlarda kendilerini gösterebilecekler, Türk markaları üç kıta’da tanınmaya başlayacak, ulusal ekonomi canlanarak yenilikler daha hızlı uygulanacaktır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz