Yatırımcı Arıyorum

İş Hayatı Nereye Gidiyor?

İş hayatı, pek çok mesleğin yaşatıldığı üretim, imalat, hizmet sektörleri içinde varlığını sürdüren ikinci yaşam alanımız. Birinci hayatlarımızın varlığı ve sürdürülebilirliği için olması ve verimli sürmesi gereken ikinci hayatımız.

İş Hayatının Geleceği

İnsanlık var oldukça iş hayatı var olacak ve iyi bir yere doğru gittiği kesin. Eğitim seviyesi her geçen gün artıyor, gelişen teknoloji yeni üretimleri yeni üretimler yeni pazarları doğururken aynı zamanda yeni ürünü üretecek uzmanlık alanlarını gerekli kılıyor bu zincir yeni eğitimleri ve yeni meslekleri oluşturuyor.

İş yaşamı kendi dinamiklerini oluşturarak yenilenerek tüm sorunlarına rağmen yeni çözüm yolları bularak çıkış noktasını her seferinde yeniden bulabiliyor. Yurdumuz açısından değerlendirdiğimizde bugüne dek türlü siyasal ve ekonomik kırılmalardan geçti fakat sonuç her zaman gelişme oldu.

Bugün dünden daha iyi yetişmiş mühendislerimiz var, bugün dünden daha çok Bilgisayar mühendisimiz var bugün dünden daha fazla girişimcimiz var bugün dünden daha fazla teknoloji kullanıyoruz, bugün dünden daha fazla gelişmiş ülkeler ile aynı gelişmişlik düzeyine yaklaştık, bugün dünden daha fazla kültürel gelişme içindeyiz.

Bugün yurdumuzda girişimi ve eğitimi teşvik eden uygulamalar dünden çok daha fazla, yardımlar çok daha fazla. İş hayatına yeni girecek ya da iş yaşamı içinde yeni bir yol çizecek hiç kimse tamamen yalnız değil. Her yatırım yeni ve daha fazla istihdam, her yeni üretim daha fazla istihdam ve yeni Pazar anlamına geliyor.

Ticaret ile uğraşacak, tarımla uğraşacak ya da bilimsel çalışmalar içinde olacak her yeni iş gören adayı ve girişimci için bir yol daha var. İş ve işçi Bulma Kurumları, Melek yatırımcılar, Belediyelerin sosyal çalışmaları, İŞKUR eğitim ve teşvikleri gerek iş gören gerek girişimci olarak iş hayatında var olacak kimseleri destekliyor. Ülkenin, bireye destek veren resmi uygulamaları dışında bireyin kendi çabası ve fırsatları değerlendirme yeteneği de iş yaşamında ki başarısının bir anahtarı olacaktır.

Bugün başarıları ile anılan pek çok İş adamı nice zor dönemlerden sıyrılıp bugüne büyüyerek geldiler, nice küçük işletmeler kriz dönemlerini atlatıp yine de varlıklarını sürdürmeyi başardılar. İş yaşamı her gün yeni fırsatları ile uyanıyor sabaha bireysel çabamız araştırmalarımız iş yaşamımızda ki başarımızın en önemli belirleyicisi aslında.

İş Hayatında Ekonomik Yaşam

Ekonomik yaşam dünya var olduğundan beri iş, üretim, zenginlik, fakirlik, sorun ve mutluluk kavramlarını bir araya getirmiş. Biri varsa diğeri de bir şekilde var olmuş. Tüm olumsuzluklara rağmen dünya her alanda gelişmeye devam etmiş.

Ekonomik yaşam ile ilgili en karamsar tablolar çizildiğinde gerçekten zor zamanlar geçirildiğinde bile genel bir bakış ile bakıldığında gelişme ve üretim tarih boyu hiçbir zaman durmamış duraksamış belki bazı yeniliklere geç kalmış ama durmamış.

İş hayatı nereye gidiyor sorusu elbette cevabı bilimsel verilmeye çalışıldığında açıklaması sayfalarca sürecek analizlerden detaylı raporlardan oluşur ve bu detaylı çalışmalar gerek Kamu Kuruluşları gerek özel sektör kuruluşlarında özenle gerçekleştirilmekte.

İş yaşamına herkesin bakabileceği herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen çıplak gözle bakarak değerlendirdiğimizde her gün okuduğumuz gazete ve dergilerden ve kendi gördüklerimizden yola çıkarak bir sentez yaparak cevaplarsak cevabı biraz daha sade ve kısa olacaktır.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri daha fazla yol kat ederken gelişmekte olan ülkelerde imkânları dahilinde bu yenileşmeyi gerçekleştirmeye onların geçtiği noktaya varmaya çalıştılar. Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi ile ülkeler arasında ki gelişmişlik farkına rağmen ülkeler yakınlaştı. İş Hayatında Farklar Yaratın

Küreselleşme olarak kısaca tanımlanan bu etkileşim ve küçülme uluslararası hızlı haber alma, hızlı kültürel etkileşim faaliyetlerini de artırdı. Ülkeler ekonomik krizde olsalar da bir şekilde yatırımlarına devam ettiler, uluslararası anlaşmalarda yer almaya belirli desteklere ulaşmaya çalıştılar.

İş Hayatında Teknolojinin Gelişimi

Özellikle teknolojinin bu denli gelişmesinden sonra durdurulamaz ve çok hızlı gelişmeler yaşanacak olan dünyamızda, kendisini geliştiren ekonomik yaşamı takip eden fırsatları doğru zamanda doğru yerde en iyi şekilde değerlendiren kimseler iş yaşamında başarıyı yakalayacaklardır. Teknolojinin İş Hayatına Etkileri

İş Hayatında Eğitim Anlayışı

Sürekli eğitim anlayışını benimseyen her birey ve işletme, eksiklerini kısa zamanda giderecek rekabet koşulları ile başa çıkabilecek niteliği kazanacaktır. Türkiye’ de uluslararası ekonomik anlaşmalar çerçevesinde 2023 ve 2071 yılları için yapılmış kalkınma planları hamleleri ile ülkemizin her bölgesi her sektörü için  uzun yıllar sürecek dinamik bir süreç başlamıştır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz