Yatırımcı Arıyorum

Kobiler İçin Kredi Çeşitleri

Kobi kredileri, işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine yardımcı esnaf kredileridir.

Kobi işletmeleri, kredi çekecekleri zaman kredi karşılaştırması yapmalı ve en uygun krediyi belirlemelidir. Kredinin geri ödeme şekli, vadesi, kredinin işletmeye maliyeti detaylı olarak hesaplanmalıdır. Kobi kredileri gayri ve nakdi olarak iki çeşittir. Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok banka, kredi vermektedir ancak bunlardan en uygunu belirlenmeli, maliyet analizi yapılmalı ve kredi başvurusu buna göre yapılmalıdır.

Kobi kredileri, üretici firma ve ticaret yapan firmaya göre değişiklilik arz eder.

Kobi Kredisinden Kimler Yararlanır?

Ticaret levhası olan her işletme kobi kredisine başvurabilir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler kobi kredi desteği alabilir.

Kobi kredisinden yararlanmak isteyen işletmenin 1–6 yıl arası faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Ticari bankacılık yapan bankalara başvurulmalıdır. Bankanın istediği bilgi ve belgeler eksiksiz verilmelidir.

Kobiler Kaç Bölüme Ayrılır?

Kolay işlem yapılması ve kolay yönetilmesi için kobiler 3 gruba ayrılmışlardır.

  1. Yıllık bilânçosu 1 Milyon TL’yi aşmayan ve en fazla 10 çalışanı olan mikro ölçekli işletmeler,
  2. Yıllık bilânçosu 8 milyon TL’altında olup 50 çalışanı olan küçük ölçekli işletmeler,
  3. Yıllık bilânçosu 40 milyon TL altı olup en fazla 250 çalışanı olan orta ölçekli işletmeler.

Kobiler hakkında ayrıntılı bilgi almak için; Kobi Nedir? adlı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Kobi Destekli Kredi Şartları

Kobilerin bankalardan kredi alabilmesi için bazı şartları gerçekleştirmesi gerekir. Bu şartlar:

  • Kredi notu yüksek olmalıdır.

Kredi notu, ister ticari işletme ister bireysel olsun, kredi kullanıcısı hakkında verilen nottur. Kredilerin ödeme devamlılığı, süresinde ödenip ödenmediği, taksitlerin ödenme alışkanlığı hakkında bilgi vermektedir. Kredi notu yüksek kobiler, kredi başvurusu yaptıklarında bankaca bir sorun yaşamamaktadır.

  • Kobinin, mikro, küçük ve orta ölçekli olması ve istenen şartları taşıması gerekmektedir.
  • Kredi çekimi yapılacağı zaman ihtiyaç tam olarak belirlenmelidir. Ne için kredi talebinde

bulunulacaksa, belirlenen ya da hâlihazırda çalışılan bir banka varsa, kredi için gerekli şartları öğrenip belgeleri düzenleyerek, kredi başvurusunda bulunulmalıdır.

Kobiler İçin Nakdi Krediler Nelerdir?

Taksitli Krediler

İşletmeyi büyütmek ve faaliyetleri geliştirmek için uzun vadede alınan kredilerdir. Eşit taksitle ödeme seçeneği ile uygun olup, Dolar, Euro ya da Türk Lirası olarak kullanılabilir. Düzenli ödeme yapılmalı ve taksitler geciktirilmemelidir.

Hazır Hesap Kredileri

Kısa süreli ihtiyaçlar için alınan kredidir. Acil ihtiyaçlar için hesapta para olmasa bile ödemeler yapılır. Para hesaba yattığında ise kredi kapaması otomatik olarak yapılmaktadır.

Rotatif Kredi

Kısa vadeli parasal ihtiyaçları karşılamak için, bir teminat karşılığında bankadan alınan kredidir. Nakit akışına bağlı olarak faiz kontrolü yapılabilir. Tahsilâta bağlı olarak ihtiyaca göre günlük harcama ya da günlük kapama yapılabilir.

Spot Kredi

Faiz oranının belirlenen vadeye kadar sabit kaldığı kredi şeklidir. Kredinin kullanıldığı gün, vade süresi ve faiz ödemesi belirlenir. Erken ödeme imkânının olmadığı spot kredi, vadenin ödeneceği en on güne kadar açık kalır.

Kobi Kredi ve POS Temlik Kredileri

7 yıl vade süresine kadar kullanabilen Kobi proje kredilerinde yatırımın %75’i finanse edilebilmektedir.

POS temlik kredilerinde ise bloke hesaplarda bulunan tutarların temliği karşılığında şirkete nakit kredi kullandırılır.

Temlik: Hakkın tüm yasal haklarıyla birlikte başkasına geçmesi.

Kobiler İçin Gayrinakdi Krediler

Referans Mektubu

Genellikle inşaat şirketlerinin tercih ettiği, kamu kurumlarının açtıkları ihaleye katılmak için düzenledikleri bir belgedir.

Kabul Kredisi

İhracatçı firmanın düzenlediği poliçenin ithalat firması tarafından vade süresinde ödeneceğine dair banka garantili vadeli mal alımına imkân veren bir kredi türüdür.

Akreditif Kredisi

İthalatçı firmanın ihracat yaptığı ülkedeki alıcı talebine bağlı bir banka aracılığı ile mal ya da hizmetin ihracatçıya ödenmesi şartındaki bir taahhüttür.

Teminat Mektubu

Şirketlerin 3.kişi lehine bir mal teslimi, işin yapılması konusunda kişi veya kuruma hitaben yazılmış banka garanti mektubudur.

Kobi Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Başvuru yapan işletmenin Kobi olup olmadığı belirlenir. İşletme değerlendirilmeye alınır. İşletme, kredinin ne amaçla kullanılacağını bankaya bildirmek zorundadır. İbrazdan sonra banka işletme hakkında mali değerlendirme yapar. Eksik belge ver ise tamamlatılır. Gelir belgesi, mali tablo, yıllık bilânço gibi bilgilerin sunulması gerekir. Yapılan incelemeler sonucunda kredi talebi olumsuz değerlendirilirse, gerekçesiyle birlikte başvuru yapana bildirilir. Olumlu değerlendirilmiş ise yetkili bankaya davet edilir, ödeme planı çıkartılıp uygun görülürse kredi kullandırılır.

Kredi Veren Bankalar

Akbank, TEB, Denizbank, Finansbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası özel banka statüsünde, Vakıfbank ve Ziraat Bankası devlet bankası olarak kredi vermektedir.

Ayrıca KOSGEB’de kobilere kredi veren bir kurumdur. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: KOSGEB Kredi Destekleri adlı makaleyi okuyabilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz