Yatırımcı Arıyorum

İş Hukuku Hakkında Merak Edilenler

İş Hukuku Hakkında En Çok Sorulan Sorular

İş hukuku, iş hayatında karşımıza çıkan sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır. İşveren-işçi ve devlet arasındaki hukuksal düzeni sağlar.

İş Hukukunun milli kaynakları nelerdir?

Yanıtı: İş hukukunun milli kaynakları; Anayasa, Kanunlar, diğer tanzim tasarrufları olarak; tüzükler ve yönetmelikler,

Yargısal ve Bilimsel içtihatlar kapsamında; Adli yargı kararları, hakem kararları, arabuluculuk kararları, bakanlar kurulu teşmil kararı, Özel kaynaklarda ise; toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve iç yönetmeliklerdir.

İş Hukukunun uluslararası kaynakları nelerdir?

Yanıtı: İş hukukunun uluslar arası kaynakları; Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO),Birleşmiş Milletler belgeleri, Avrupa konseyi sözleşmeleri, Avrupa Birliği iş hukuku ve ikili anlaşmalardır.

İş Hukukunda yer alan yaptırımlar nelerdir?

Yanıtı: İş Hukukunda hukuki yaptırımlar, idari yaptırımlar, disiplin cezaları gibi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra hangi durumlar hakkında kanun çıkartılmıştır?

Yanıtı: Cumhuriyetin ilanından sonra çıkartılar iş hukuku hakkında düzenleme Hafta tatili Kanunu 1924 yılında, Borçlar Kanunu da 1926 yılında çıkartılmıştır.

İşveren vekili ile işveren arasında var olan sözleşme türü hangisidir?

Yanıtı: İşveren vekili bir iş sözleşmesi ile işverene bağlıdır. Yani yanıtımız iş sözleşmesidir.

İşyeri bildirme mükellefiyeti hangi durumda doğmaz?

Yanıtı: İşyerinin kısmi devri, işyeri bildirme mükellefiyeti doğurmamaktadır.

İş Sözleşmesinin nitelikleri nelerdir?

Yanıtı; İş sözleşmesinin nitelikleri özel hukuk sözleşmesi olması, işçinin kişiliğine bağlı olması, karşılıklı borç yüklemesi ve devamlı bir sözleşme olması gelmektedir.

Çalışma türleri nelerdir?

Yanıtı; Sürekli ve süreksiz çalışma, belirli-belirsiz süreli çalışma, deneme süreli çalışma, tam-kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma ve tele çalışmadır.

İşçinin, işverene karşı borçları nelerdir?

Yanıtı: İşçinin işi şahsen ifa borcu, işçinin işini özenle yapma borcu, işçinin çalışma koşullarına uyma borcu, işçinin fazla çalışma borcu, sadakat borcu, işçinin teslim ve hesap verme borcu, işçinin talimatlara uyma (itaat) borcu, işçinin rekabet etmeme borcu bulunmaktadır. İş Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Hangi ücretler iş hukukuna tabidir?

Yanıtı: Zamana göre ücret, akort ücret, götürü ücret, yüzdeye göre ödenen ücret, prim, ikramiye, komisyon ücreti ve kardan pay almadır.

İş anlaşmazlıklarında dava açma hakkı kimindir?

Yanıtı: İşle ilgili anlaşmazlıklarda iş mahkemesine açılan davalarda ilk davayı açma hakkı, davasında haklı olanındır. Ancak mahkeme süresince davasında haklı olduğunu deliller ve şahitler ile ispatlamalıdır.

Ultima Ratio ilkesi ne demektir?

Yanıtı: Ultima Ratio, sözleşmenin feshinin son çare olmasına verilen isimdir.

İşçi açısından haklı fesih nedenleri nelerdir?

Yanıtı: İşin yapılması sırasında iş nedeniyle işçinin sağlığının ve hayatının tehlikede olması, işverenin işçiyi yanıltması, sataşma-tehdit-suç işleme, işçi ya da aile üyelerinden birine cinsel taciz, şeref ve namusa dokunacak şekilde sözler söylenmesi, cinsel tacize karşı gerekli önlemlerin alınmaması, işçinin ücretinin ödenmemesi, eksik iş verme ve çalışma koşullarını uygulamama işçi açısından haklı fesih nedenleridir.

İşveren açısından haklı fesih nedenleri nelerdir?

Yanıtı: İşçinin sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri, işçinin işvereni yanıltması, işçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması, sataşma, içki ya da uyuşturucu madde kullanımı, işçinin sadakat borcuna aykırı davranması, işçinin hapse girmesi, işine devamsızlığı, işini yapmaması, işçinin iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürerek mallara zarar vermesi, işçinin işveren hakandı şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışları ile asılsız ihbar ve isnatları, işverenin haklı fesih sebepleridir. İş Hukukunun Temel Kavramları

Çalışma belgesi nedir?

Yanıtı: İşverenin işçiye verdiği ve ayrıldığı işin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösterir belgeye çalışma belgesi denir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz