Yatırımcı Arıyorum

Ticari Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Ticari Sözleşme Nedir?

Ticari sözleşme, iş dünyasında sıkça kullanılan ve iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuki belgedir. Bu sözleşme, işletmeler arasındaki anlaşmaları, taahhütleri ve yükümlülükleri resmi olarak kayıt altına almakla beraber oluşabilecek herhangi bir sözleşme dışı harekette tarafların kanunen dava açtıkları süreçte ihtiyaçları olan en önemli delildir. İş dünyasında güvence sağlayan ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen önemli bir araçtır. Bu sözleşmeler, iş dünyasındaki çeşitli faaliyetleri ve ticari ilişkileri düzende tutmak için kullanılır.

Ticari sözleşmelerin / anlaşmaların içeriği; sözleşme yapılan kişi ve kurumlara, işin niteliğine, işin büyüklüğü gibi vb. faktörlere göre değişiklik gösterse de temelinde bazı ana unsurlar çoğu zaman olmak zorundadır.

İşte ticari sözleşmelerin temel özellikleri:

 • Ticari Amaç: Ticari sözleşmeler, genellikle ticari faaliyetlerle ilgili olduğu için ekonomik bir amaca hizmet eder. Bu sözleşmeler, mal alım-satımı, hizmet sağlama, işbirliği anlaşmaları ve daha fazlasını içerebilir.
 • Taraflar Arası Anlaşma: Ticari sözleşmeler, taraflar arasındaki anlaşmayı ve karşılıklı taahhütleri içerir. Taraflar, belirli koşullar ve süreler üzerinde anlaşarak sözleşmeyi oluştururlar.
 • Hukuki Bağlayıcılık: Ticari sözleşmeler hukuki bağlayıcılığa sahiptir. Taraflar, sözleşmeye uyulmaması durumunda yasal yollara başvurabilirler.
 • Şartlar ve Koşullar: Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde belirtir. Genellikle ödeme koşulları, teslimat süreleri, ceza ve tazminat hükümleri gibi ayrıntıları içerir.
 • Değişiklikler ve Sonlandırma: Sözleşmelerde değişiklik yapma veya sonlandırma süreçleri de belirtilir. Tarafların sözleşmeyi nasıl sonlandırabileceği veya değişiklik taleplerini nasıl iletebileceği açıklanır.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Ticari sözleşmelerde genellikle uyuşmazlık çözümüne yönelik hükümler bulunur. Tarafların anlaşmazlık durumunda arabuluculuk, tahkim veya yargı yoluna gitme prosedürleri belirlenir.

Ticari sözleşmeler, iş dünyasındaki ilişkileri düzenlemenin yanı sıra taraflar arasındaki güveni artırmak için önemlidir. Sözleşme türü ve içeriği, işin türüne, tarafların ihtiyaçlarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, profesyonel hukuki danışmanlık almak ve sözleşmeyi dikkatlice gözden geçirmek önemlidir.

Ticari Sözleşme Türleri Nelerdir?

Ticari sözleşme türleri, iş dünyasında kullanılan çeşitli sözleşme çeşitlerini tanımlar ve ticari ilişkileri düzenler. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde birçok firma tanıdığı veya tanımadığı firmalarla veya yüklenicilerle iş yapacağı zaman ticari anlaşmanın hemen ardından sözleşme yaparak her 2 tarafında haklarını olası bir olumsuzluk durumunda hukuki boyutta koruma altına almaya çalışırlar.

Ticaret hayatında yaygın olarak kullanılan 10 farklı ticari sözleşme çeşidini sizin için hazırladık:

 1. Satış Sözleşmesi: Bu sözleşme, bir tarafın mal veya hizmeti diğer tarafa satmayı taahhüt ettiği anlaşmadır. Genellikle ödeme koşulları, teslimat süreleri ve garanti hükümleri içerir.
 2. Kira Sözleşmesi: Kiralama sözleşmesi, bir malın veya mülkün belli bir süre için kiralanmasını düzenler. Kiracı, belirli bir süre boyunca kiralanan mülkü kullanma hakkına sahiptir. İşyeri Kira Sözleşmesi
 3. Distribütörlük Sözleşmesi: Bu tür bir sözleşme, bir üretici veya tedarikçi ile bir dağıtıcı arasındaki ilişkiyi düzenler. Dağıtıcı, belirli bir bölgede ürünleri satma hakkına sahiptir.
 4. Bayilik Sözleşmesi: Bir bayilik sözleşmesi, bir franchise veren firma ile bir bayi arasındaki anlaşmayı tanımlar. Bayi, belirli bir marka veya işletme konseptini kullanma hakkını elde eder.
 5. İş Ortaklığı Sözleşmesi: İş ortaklığı sözleşmesi, iki veya daha fazla işletme arasındaki işbirliğini düzenler. Ortaklar, belirli bir iş veya proje için işbirliği yaparlar.
 6. Taşıma Sözleşmesi: Taşıma sözleşmesi, malın bir yerden başka bir yere taşınmasını düzenler. Nakliye koşulları, teslimat süreleri ve taşıma ücretleri bu sözleşme altında belirlenir.
 7. Hizmet Sözleşmesi: Hizmet sözleşmesi, bir tarafın belirli bir hizmeti diğer tarafa sunmayı taahhüt ettiği anlaşmadır. Hizmetlerin kapsamı, süresi ve ücreti bu sözleşmeyle belirlenir.
 8. Lisans Sözleşmesi: Lisans sözleşmesi, bir tarafın diğer tarafa belirli bir teknoloji, marka veya patent gibi fikri mülkiyet haklarını kullanma izni verdiği anlaşmadır.
 9. Sponsorluk Sözleşmesi: Sponsorluk sözleşmesi, bir şirketin bir etkinliği veya organizasyonu desteklemeyi taahhüt ettiği anlaşmadır. Karşılığında tanıtım ve reklam hakları elde edebilir.
 10. Danışmanlık Sözleşmesi: Danışmanlık sözleşmesi, bir danışmanın belirli bir uzmanlık alanında hizmet sunmayı kabul ettiği anlaşmadır. Hizmet kapsamı, ücretler ve süreç bu sözleşme ile düzenlenir.

Bu ticari sözleşme türleri, iş dünyasında farklı ticari ilişkileri düzenlemek için kullanılır ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirir. Sözleşme türü, sözleşme yapılacak işin türüne ve tarafların ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Ticari Sözleşme Hazırlama Aşamaları

Ticari sözleşmeler, taraflar arasındaki ilişkilerin sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlar. Bu nedenle hazırlık aşamasında dikkatli olmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak, olası anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ticari sözleşmeler, iş dünyasında yazılı anlaşmaları belirler ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenler. Bu sözleşmelerin hazırlanması, dikkat ve özen gerektiren önemli bir süreçtir.

Ticari sözleşme hazırlama aşamaları:

Tarafların Belirlenmesi: İlk adım, sözleşmeye katılacak tarafları tanımlamaktır. Tarafların tam ticari unvanları, iletişim bilgileri ve yetkilileri belirtilmelidir.

Sözleşme Konusunun Tanımlanması: Sözleşme konusu, hangi malın veya hizmetin sağlanacağını açıkça tanımlamalıdır. Ürün veya hizmetin özellikleri, miktarı, kalite standartları vb. detaylar bu aşamada belirtilmelidir.

Süre ve Teslimat Koşulları: Sözleşmenin ne kadar süreyle geçerli olacağı ve mal veya hizmetin nasıl teslim edileceği gibi süreç detayları belirtilmelidir.

Ücret ve Ödeme Koşulları: Taraflar arasında anlaşılan ücret ve ödeme şartları net bir şekilde sözleşmede yazılmalıdır. Ödeme tarihleri, şekli ve koşulları açık olmalıdır.

İşin Yürütülmesi ve Sorumluluklar: Tarafların sözleşme sürecindeki sorumlulukları ve işin nasıl yürütüleceği belirtilmelidir. Hangi tarafın hangi görevleri üstleneceği açıkça ifade edilmelidir.

Garanti ve İade Politikaları: Ürünlerle ilgili garanti koşulları ve müşteri iade politikaları, tüketici haklarına uygun şekilde belirtilmelidir.

Sözleşmenin Feshi: Sözleşmenin nasıl sonlandırılabileceği ve fesih şartları, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini açıklar şekilde yazılmalıdır. Sözleşme Feshi ve Sözleşme İhlali Nedir?

Yasal Düzenlemelere Uygunluk: Sözleşme, geçerli yasal düzenlemelere ve yerel yasalara uygun olmalıdır. Özellikle özel sektör ve tüketici haklarına dair mevzuatı göz önünde bulundurmalıdır.

Hukuki Danışmanlık: Ticari sözleşme hazırlama sürecinde bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Hukuki uzmanlık, sözleşmenin sağlam bir temelde oluşturulmasına yardımcı olabilir.

İmza ve Onay: Sözleşme taraflar arasında anlaşıldığında, tüm tarafların sözleşmeyi gözden geçirmesi ve onaylaması gerekmektedir. Tarafların temsilcileri veya yetkilileri tarafından imzalanır.

Yukarıda belirtilen bazı maddeler standart bir ticari sözleşmede olması gereken maddelerdir. Fakat siz eğer kendi ticari sözleşmenizi hazırlayacaksanız eğer, kendi belirleyeceğiniz maddeleri de ekleyebilirsiniz.

UYARI: Ticari sözleşme hazırlama aşamanızda konusunda uzman bir kişiden veya avukattan destek almanız oldukça önemlidir.

YouTube video player

Ticari Sözleşmenin Hukuki Yönleri

Ticari sözleşmeler, iş dünyasında önemli bir rol oynar ve taraflar arasında yasal olarak bağlayıcı anlaşmaları temsil eder. Bu sözleşmelerin birçok hukuki yönü vardır ve her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini korur.

İşte ticari sözleşmelerin temel hukuki yönleri:

 • Bağlayıcılık: Ticari sözleşmeler, taraflar arasında bağlayıcıdır. Taraflar, sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Sözleşmeye uymayan taraf, hukuki sonuçlarla karşılaşabilir.
 • Yasal Dayanak: Her ticari sözleşmenin, geçerli yasalara uygun olması gerekir. Sözleşme hükümleri, yerel yasalar ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
 • Teklif ve Kabul: Ticari sözleşme genellikle bir teklif ve kabul aşamasını içerir. Bir taraf teklif sunar, diğer taraf kabul ederse sözleşme oluşur.
 • Detaylı Hükümler: Ticari sözleşmeler, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini ayrıntılı bir şekilde açıklar. Ödeme koşulları, teslimat süreleri, garanti şartları gibi konular bu ayrıntılara dahildir.
 • Anlaşmazlık Çözümü: Sözleşme, taraflar arasında bir anlaşmazlık durumunda nasıl çözüleceğini belirtmelidir. Bu genellikle tahkim veya mahkeme yolunu içerebilir.
 • Gizlilik ve Gizlilik: Ticari sözleşmeler, ticari sırların ve gizli bilgilerin korunmasını ele alabilir. Tarafların, sözleşme süresince ve sonrasında gizliliği korumaları gerekebilir.
 • Uluslararası İlişkiler: Eğer ticari sözleşme uluslararası bir boyut içeriyorsa, uluslararası hukuk kuralları ve antlaşmalar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Hak ve Yükümlülükler: Tarafların sözleşme ile kazandığı haklar ve üzerine aldığı yükümlülükler belirtilmelidir. Bu, her iki tarafın da beklentilerini netleştirir.

Ticari sözleşmeler, iş dünyasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olur ve her iki taraf için de bir güvence sağlar. Bu nedenle, bu sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması ciddi bir hukuki dikkat gerektirir. Hukuki danışmanlık almak, her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edebilir ve olası hukuki sorunların önüne geçebilir.

Ticari Sözleşme İptali ve Sonlandırma Durumları

Ticari sözleşmeler, taraflar arasında bağlayıcı anlaşmaları temsil ederken, bazen değişen koşullar veya anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmeleri veya iptal edilmeleri gerekebilir. İşte ticari sözleşmelerin iptali ve sonlandırılma durumlarını anlamanıza yardımcı olacak bazı önemli noktalar:

Karşılıklı Anlaşma: Taraflar, her iki tarafın da rıza göstermesiyle sözleşmeyi iptal edebilirler. Karşılıklı anlaşma ile sona erdirilen sözleşmeler, her iki taraf için de yasal olarak bağlayıcıdır.

Sözleşme Şartları: Sözleşmenin kendisi, belirli şartlara ve koşullara tabi olabilir. Örneğin, belirli bir süre sonunda otomatik olarak sona eren “süresi dolmuş” sözleşmeler bulunmaktadır.

Tek Taraflı Sonlandırma: Bazı ticari sözleşmeler, taraflardan birinin tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahip olduğu hükümler içerebilir. Bu durumda, sonlandırma işlemi sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleşmelidir.

İhlal Durumları: Taraflardan biri sözleşme şartlarına uymazsa veya sözleşme ihlal edilirse, diğer taraf sözleşmeyi sonlandırma veya tazminat talep etme hakkına sahip olabilir.

Zorlayıcı Nedenler: İş yapılmasını imkansız hale getiren veya yasadışı hale getiren olağanüstü koşullar (örneğin, doğal felaketler veya yasal değişiklikler) sözleşmenin iptal edilmesine neden olabilir.

Hakem Kararı: Bazı sözleşmeler, anlaşmazlıkların çözümünü özel hakemlere bırakır (Örn: Bilirkişi, Arabulucu, Tüketici Hakem Heyeti). Hakemler, bir anlaşmazlığı sona erdirmek veya sözleşmeyi iptal etmek için karar verebilirler.

Ticari sözleşmelerin iptali veya sonlandırılması durumunda, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşme şartlarına, yerel yasalara ve sözleşmenin kendisine dayanarak belirlenir. Her durumda, profesyonel hukuki danışmanlık almak, bu süreçte adım atarken önemlidir çünkü yanlış bir sonlandırma, taraflar arasında hukuki sorunlara yol açabilir.

Ticaret Sözleşme Örneği

Ticari firmalar, günlük faaliyetlerini düzenlemek ve iş ilişkilerini yasal bir temele oturtmak için ticari sözleşmeler kullanır. İşte günümüzde firmalar arasında sıklıkla kullanılan tipik bir ticari sözleşme şablonu:

 

SÖZLEŞME NO: [Sözleşme Numarası]

SÖZLEŞME TARİHİ: [Sözleşme Tarihi]

 1. TARAFLAR

SATICI (İşletme Adı): [Satıcı İşletme Adı]

ALICI (İşletme Adı): [Alıcı İşletme Adı]

 1. TANIMLAR

Mal: [Malın Tanımı]

Sipariş: [Siparişin Tanımı]

Ürünler: [Ürünlerin Tanımı]

 1. KONU

SATICI, ALICI’ya aşağıda tanımlanan mal veya hizmetin satışını yapmayı, ALICI ise SATICI’dan mal veya hizmet satın almayı kabul eder.

 1. MAL/HİZMET TESLİMATI VE ŞARTLARI

Teslimat Adresi: [Teslimat Adresi]

Teslimat Süresi: [Teslimat Süresi]

Teslimat Ücreti: [Teslimat Ücreti, varsa]

Teslimat Koşulları: [Teslimat Koşulları, varsa]

 1. MAL/HİZMET FİYATI VE ÖDEME ŞARTLARI

Toplam Fiyat: [Toplam Fiyat]

Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli]

Ödeme Tarihleri: [Ödeme Tarihleri]

 1. GARANTİ VE İADE KOŞULLARI

Garanti Süresi: [Garanti Süresi]

İade Politikası: [İade Koşulları]

 1. FESİH

Her iki taraf da önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih durumunda tarafların yasal hakları saklıdır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

Bu sözleşme taraflar arasında yapılan anlaşmanın tamamını içerir ve başka herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşmanın yerini alır.

 1. İMZALAR

SATICI: [SATICI İmza]

ALICI: [ALICI İmza]

 

Bu örnek, ticari bir mal veya hizmet satışını düzenlemek için kullanılabilecek temel bir ticari sözleşme örneğidir. Ancak, her işletmenin ihtiyaçları farklıdır ve bu nedenle sözleşmeyi özelleştirmek önemlidir. Profesyonel bir hukuk uzmanı veya avukat, işletmenizin özel gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilmiş bir ticari sözleşme hazırlamak için size yardımcı olabilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz