Yatırımcı Arıyorum

Agresif Büyüme ve Girişimcilik

Girişimciler İçin Agresif Büyümenin Etkileri

Ekonomi dünyası her gün yeni dalgalanmalara maruz kalmakta firmaların kendilerini değişen koşullara göre yapılandırmaları bu faaliyeti gerçekleştirirken yeni bazı yol ve yöntemlere başvurmaları gerekli olmaktadır. Yeni koşullar işletmeleri yeni çözüm arayışlarına yönelterek yeni uygulamaları hayata geçirmektedirler.

Firmaların faaliyet gösterdiği alanda Pazar büyüme göstermiyor fakat işletme sayısı gittikçe artıyor ise firma başına düşen Pazar payı dolayısı ile kazanç küçüleceğinden firmalar pazardaki paylarını korumak ve bu sırada büyümenin hızlı bir yolunu aramak durumunda kalmaktadırlar.

Pazar küçülüyor ise o sektörde rekabet artıyor demektir, bugün agresif büyümeye verebileceğimiz en iyi örnek marketler zinciri olacaktır nerede ise her sokakta her marketin bir şubesini görmek mümkün hale gelirken küçük perakendecilerin bağlı müşteri kitlesi var ise büyük marketlerin rekabet mücadelesinde hayatta kalabilmekte aksi takdirde bu sert mücadele küçük oluşumları zorlamaktadır.

Agresif büyümenin gerçekleştiği sektörlere verilebilecek örnekleri; Bankacılık, Kimya, Elektrik-Elektronik sanayi olarak sıralamak mümkün. Elektronik sektöründe incelenen firmaların 2010-2011 yılları arasında Agresif Büyüme stratejisi ile %106 büyüme sağladığı gözlemlenmiş. Elektronik pazarının geneline bakıldığında ise %23 oranında agresif büyüme gösterdiği, sektörün perakendecilerine yansıyan büyüme oranı ise %34 oranında gerçekleşmiş.

Agresif Büyüme ile En Hızlı Gelişen 100 Şirket

10 Ağustos 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 3. Kez gerçekleştirilen en “En hızlı Büyüyen 100 şirket” yarışmasında yaptığı konuşmasında Girişimciliğin ülkemizde daha çok desteklenmesi gerektiğinin özellikle altını çizer. Ülkemizde ki işsizlik sorununun üzerinde duran Başkan gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi, her girişimin istihdamı da artıracağından hareketle ülke kalkınmasına her anlamda katkı sağlayacaklarına dikkat çeker.

Ülkemizde yeni girişimler teşvik ediliyor, girişim başarıya ulaştı o zaman da büyümesi teşvik ediliyor böylece üretim ve istihdamda kalkınmasını sağlıklı zeminde sürdüren bir Türkiye hedefleniyor.

Yeni girişimci adaylarının ekonomi dünyasını yakından izlemeleri piyasa ve sektörlerdeki hareketleri güncel hali ile incelemeleri, piyasada uygulanan yeni stratejilerden uygulanan yeni trendlerden haberdar olmaları gerekmektedir. Piyasada uygulanacak Agresif Büyüme Stratejilerinin rakipleri hedef alırken bağlı olduğu alt sektörlerde nasıl bir yansıma ile gerçekleşeceği sektörün yeni yatırımcıları tarafından dikkatli takip edilmelidir.

Agresif Büyüme sade tanımı ile “Saldır ve Büyü” şeklinde telaffuz edilmekte ekonomi dünyasının aktörleri arasında.

Agresif Büyümenin Özellikleri

  • Maliyeti düşürmek, yüksek kazanç elde etmek eğilimi gösterirler
  • Rakip firmanın faaliyet göstermekte ihmal ettiği bölgelere girmek amacındadırlar
  • Yoğun satış hedeflerler
  • Rakip firmanın zayıf yanları konusunda çalışma yaparlar
  • Rakibin güçlü yanlarını tespit ederek, rakibin en zayıf olduğu alanlarda oluşacak fırsatlara odaklanır ve en hızlı şekilde amaca ulaşmaya çalışır
  • Başka firmalar ile iş birliği yapmak, Ortaklıklar kurmak çabası gösterirler

Not: Konuyla bağlantılı olarak, Şirketlerde Kontrolsüz Büyüme adlı makaleyi de incelemenizi öneriyoruz.

DETAY

Stratejik İş Birliği, İş Birliği, Ortaklıklar, Agresif Büyüme sırasında tercih edilen yöntemlerdir. Birleşerek bir anda Pazar payınızı büyütür sektörün güçlüleri arasına girerek rekabet koşullarınızı iyileştirirken kazanç payınızı da Pazar ile doğru orantılı olarak büyütürsünüz.

Pek çok firma iş birliği ya da ortaklık yerine diğer şirketleri satın alma yoluna giderek Agresif Büyüme Stratejilerini uygulamaktadırlar ancak böyle bir büyüme piyasada firmayı uzun zaman rahatlatacak olsa da uzun süreli izlenmesinin firmaya ciddi maliyetlerinin olması ve sürecin sonunda firmanın ciddi kayıplara maruz kalması söz konusudur. Agresif büyümenin belirli bir süre sonra durdurulmasının gerekliliği ekonomistlerin uyardığı noktadır.

ÖRNEK

Bilişim sektöründeki firma büyük şirketlere karşı verdiği rekabet savaşında zorlanır, çareyi yeni bir yöntem geliştirmekte bulan işletme endüstride ilk kez uygulanacak bir yöntemi hayata geçirir ve siparişe dayalı üretime başlar. Aracısız ve stok yapmaya gerek kalmadan direkt tüketiciye ulaşan üretimini gerçekleştirerek her yıl %100 büyüme kaydetti ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna On Yıl içinde yerleşti.

Agresif Büyümeye Genel Bakış

Ekonominin uzmanlarının tavsiyeleri piyasada rekabet koşulları sertleştiğinde firmaların dayanma güçlerini artırmak için birleşmeleri ya da iş birliğine gitmeleri yönünde yoğunlaşıyor. Girişimci adaylarının ise girişimin bu denli teşvik aldığı ülkemizde tüm sektörlerde canlılık ve üretkenlik uyanışı devam ederken uyanış ve dirilişin başarılı aktörleri olarak sektörde yerlerini almaları bekleniyor. Girişimcilikte Para Nasıl Kazanılır?

Ekonomistler sağlıklı büyümeyi özellikle teşvik ediyor, ölçülebilen bir yaklaşımla büyüme tanımlanarak gerçekleştirilmelidir açıklamasını yapan uzmanlar güçlü sermeyenin oluşmasında birleşmenin önemli bir çıkar yol olduğuna vurgu yaparken, güçlü sermaye güçlü firmadır tanımını da yapıyorlar.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz