Yatırımcı Arıyorum

Girişimcilik İçin İnovasyon

İnovasyon Desteğiyle Girişimci Olmak

21. Yüz Yıl girişimcisinin başarısı son teknolojiyi yaygın biçimde kullanmasına işletme faaliyetlerinde inovasyon süreçlerini hayata geçirmesine bağlı olacaktır.

Girişimcinin yeteneği başarıda etkin olan özellik olarak ilk sırada yer alır zira mevcut teknolojiye ulaşacak ve kullanılmasını sağlayacak olan girişimci olduğu gibi inovatif yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlayacak olan yine girişimcinin kendisidir. İşgücünün çalışan, yönetici ya da girişimci olarak değeri bu yüzden kaynak olarak değerlendirilmekte her türlü başarı yine insan kaynağının zekâsı, bilgisi ve mevcut olanakları en iyi biçimde kullanması ile mümkün olmaktadır.

Girişimci Kimdir?

Bir iş faaliyeti ile ticari hayata atılacak kimsenin ilgilendiği sektör, ürün ya da hizmet alanından önce üzerinde düşünmesi gereken ilk ve en önemli konu içeriğini girişimcinin kim olduğu kim olması gerektiği ticari yasamda nasıl bir tavır sergilemesi gerektiği gibi soruların cevaplarını bulmak oluşturmalıdır. Girişim ve Girişimcilik Nedir?

İnovasyon ile Nasıl Girişimci Olunur?

1. Fırsatları keşfeden kişidir.

Burada konuyu biraz açmak yerinde olacaktır. Fırsatlar nasıl keşfedilir? Ülkenin genel ekonomik koşullarının iyi olması durumunda piyasada fırsat olduğundan söz edilebilir mi? Fırsatları keşfetmek için kişide farklı üstün yetenekler mi olması gerekir? Soruların cevaplarını araştırma yaparak aradığımızda ekonominin çok iyi durumda olması gibi koşullar ile ilgili olmadığını görüyoruz.

Ülkenin genel ekonomik durumunun mükemmel olması durumunda işletmeler başarılı olur gibi bir tespit olsaydı bugün halen varlığını sürdüren Honda gibi savaşın ortasında doğmuş firmalar olmazdı. Coca Cola yine dünyanın en eski ve nice zor yıllar geçirmiş firması olarak ayakta kalmazdı. Dış ülkelerdeki örnekler gibi ülkemizde yıllardan beri faaliyet gösteren her türlü ekonomik krizi atlatmış onlarca belki yüzlerce firma saymak mümkün.

2. Sorunlardan yılmayan kişidir

Karşılaşılan sorunlar ne kadar karmaşık koşullar ne kadar elverişsiz olursa olsun dezavantajları avantaja dönüştürecek çözümleri arama becerisi, tıkanan çözüm yollarını değiştirerek yeni çözüm yollarını arayıp üretecek sabır ve çalışma arzusuna sahip olmalıdır girişimci. Tarihten bugüne işletmesini başarıya taşıyan tüm girişimcilerde bu özelliği görmekteyiz.

3. Girişimci ve girişimcilik tanımını 21. Yüz Yıl’da yeniden yapan kişidir

Önceleri çevre, sermaye gibi unsurlar ile açıklanmaya çalışılan girişimcilik faaliyeti 21. Yüz Yıl’da inovasyon ve teknoloji ile açıklanmaktadır. Girişimci sorunlar ile mücadele ederken inovasyon yapabilme, inovatif çözümler üretebilme becerisini geliştirmekte inovasyon çalışmalarını yürütecek ekibi işletme bünyesinde oluşturmaya özen göstermektedir. Günümüz işletmelerinin en önemli ve etkin çalışma alanını inovatif yaklaşımlar oluşturmak zorundadır.

4. Uzun vadeli büyüme hedefi için İnovasyon yapan kişidir

Gelişen teknolojinin üretim faaliyetlerinde kullanılması gerçekleşen yeniliklerin ticari faaliyetlerde kullanılması ekonomiyi canlandırmış firmalar arasında rekabeti körüklemiştir. Üretim süreçlerinde ve ortaya konulan ürünün niteliklerinde meydana gelen değişim inovatif yaklaşımların geliştirilmesini tetiklemiştir.

5. Girişimciliği ve İnovasyonu teşvik eden kişidir

Girişimci risk alan kişi olması nedeni ile riskleri değerlendirmek olası sorunlara çözüm üretmek gibi çalışma alanlarını oluşturmak durumunda kalacaktır ki ortaya çıkacak tablo beraberinde fiziki koşullara ve çevreye duyarlı olmayı da gerektirecektir. Üretimin tüm aşamalarına uygulanması gereken inovasyon çalışmaları ortaya çıkan tüm zincirleme faaliyetlerin başarılı olmasında en önemli etkendir.

6. Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttıran kişidir

Değişim ve yaratıcılık inovasyon çalışmalarının temel tetikleyicisidir. Yazılım sektörünün doğuşu ve gelişimi tüm işletme faaliyetlerini etkilemiştir, İletişim sektöründe meydana gelen değişimler yine tüm dünyayı etkisine alarak yeni iş faaliyetlerinin ve yeni yaşam biçimlerinin doğmasına neden olmuştur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri için yenilikçi işletim modellerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

7. Ar-Ge çalışmalarına önem veren kişidir

İşletme faaliyetinin tüm alanlarında yenilikçi çözümlerin üretilebilmesi bir Ar-Ge ekibinin kurulmasına ve çalışmaların yürütülmesine bağlıdır ki bu da ciddi bir maliyet unsurudur. Ancak firmalar ulusal ve uluslararası platformda varlıklarını sürdürebilmek rekabet güçlerini arttırabilmek için bu çalışmaları başlatmak zorundadır. 21. Yüz Yıl işletmelerin hangi platformda olursa olsun teknolojiyi yoğun kullanmaları ve tüm süreçlerde sürekli olarak yenilenmelerini zorunlu kılmaktadır.

8. Rekabeti yöneten kişidir

İş yaşamında rekabet kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir durum olmakla beraber rekabetin akışına bırakılması doğal karşılanamayacak bir durumdur. Girişimci tarafından stratejik düşünce yaklaşımı geliştirilmeli rekabet gücü arttırılırken mevcut durum pozitif yönde yönetilmelidir. Girişimci rekabeti tüm yönleri le ele alırken piyasa koşullarındaki fırsatların farkına varan kişi olmak zorundadır.

Girişimci Rehberi

Sizde emin adımlarla ilerleyerek yeni bir girişimci olup iş dünyasına adım atmak istiyorsanız, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan girişimcilik rehberi içeriğini incelemenizi önemle tavsiye ediyoruz.kobi vadisi

Yorumunuz