Yatırımcı Arıyorum

Perakende Ticarette Genellikle Yaşanan Sorunlar

Perakende Ticaretinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Türkiye Perakende Ticaret Zirvesi 21-22 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da toplandı. Zirvenin toplanma amacını ticaretteki sorunlar, çözüm yolları, gelecekten beklentilerin görüşülmesi oluşturdu. Perakendenin, üretimi son tüketiciye ulaştıran adım olduğu gerçeğinden hareketle üzerinde önemle durulması gereken nokta, sorunlarının giderilmesi böylece ülkemizin dünyanın sayılı Ticaret Merkezleri arasında yerini almasıdır.

Türk Ticaretinde güvenilirliği tam olarak tesis etmek, ticari işlemlerin aksamadan sağlıklı bir biçimde yürümesini temin etmek için bir araya gelen akademisyen, üst düzey yöneticiler, Ticaret odası, TOBB yetkilileri ve konunun ilgili tarafları sorunları irdelediler. Ticaretin başlıca sorunlarından biri haksız rekabet.

Perakende Ticaretinde Sıkça Yaşanan Problemler

1- HAKSIZ REKABET

Türk Ticaret Kanununda herkese karşı öne sürülen mutlak bir hak olarak ifade edilmiş, Ticari alanla sınırlandırılmamış, Haksız Rekabete konu olabilecek davranışlar:

  • Başkalarının mallarını, fiyatlarını, işlerini kötülemek
  • Yalan bilgi vermek
  • Yanıltıcı reklam yapmak
  • Bozgunculuk yapmak
  • Haksız fayda sağlamak
  • Ticari mahremiyeti ihlal etmek

Haksız Rekabeti Önleme Komitesi faaliyet gösteriyor ülkemizde böyle bir örgütlenmeye gidilmiş, yasal düzenlemeler de var ancak tüm ticari çevrelerin ortak sorunu olan böylesine önemli bir sorun hakkında tek bir önleme tavsiyesi, haksız rekabetin nasıl önleneceği konusunda öneriler içeren çalışmaya rastlamak mümkün değil. Ticari çevrelerin kendi aktörleri arasında ele alınıp irdelenmesi çözüm üretilmesi gereken haksız rekabeti önleye dair çabalar ihmal edilmiş. Perakende Mağazacılık Nedir?

2- KUSURLU MAL VE HİZMETLER

Haksız rekabet konusunda olduğu gibi kusurlu mal ve hizmetlerde gerekli yasal düzenlemeler mevcut, ancak sivil bir çaba önleme faaliyeti ile ilgili yaklaşım, çaba ihmal edilmiş.

Ülkemizde 1980 yıllarından itibaren 40 yıla yakın süreçte her sektör ve her uygulama değişti. Türkiye yaşam standartlarında değişime uğrarken, tüm uygulamalarda yeniden yapılanarak insanların yaşam kalitesi de yükseldi. Kusurlu mal satışı yasaların etkinliği tüketici haklarının korunması çabaları ile büyük ölçüde azaldı, elbette arzulanan tamamen ortadan kaldırılması. Ticaretin güvenilirliği yasalar ile temin edilerek haklar güvence altına alınırken kalite yönetim sistemleri gibi çağdaş yönetim biçimlerinin hayata geçirilmesi neticesinde kusursuz hizmet anlayışı tüm işletmelerde yerini almaya başladı. Kurumsallaşma faaliyeti içinde değerlendirilen nitelikler kurumsallaşma sürecini tamamlayan işletmelerde aktif hale geldi.

Perakendecilik Yakın Gelecekte Nasıl Olacak?

Teknoloji her alanda olduğu gibi perakendecilikte geleceğin nasıl olacağı teknoloji ile ilgili. İnternet henüz her evde yok yakın bir tarihte her evde internet kesinlikle olacak. Bugün yaşı 8-9 olan çocuklar 10 yıl içinde 20 yaşlarını sürüyor olacaklar onlar internet ve bilgisayar ile büyümüş çocuklar doğal olarak her işini sanal ortamda yapan yapmak isteyen yetişkinler olarak sanal perakendeyi daha fazla kullanacaklar. E-ticaret çok daha yaygın kitlelerce kullanılmaya başlayacak. Mağazalar fiziki değil de sanal olarak gezilip sanal ortamda sipariş vermek sureti ile perakende ticaret gerçekleşecek.

Bugün zaten yapılıyor olan işlem yaygın biçimde tüm toplum tarafından kullanılıyor olacak zira bugünün internetli bilgisayarlı çocukları büyümüş olacaklar. Yeni müşteri profilini internet ve bilgisayar olmadan asla diyen tüketiciler oluşturacak. Fiziki mağazalar elbette ortadan tamamen kalkacak gibi görünmüyor yakın gelecek için cadde üzeri mağazalar yine cazibelerini korumaya devam edecekler.

Perakendecilikte Uygulanan Yöntemler

Yapılan akademik araştırmalarda yer alan bilgilere göre işletmelerin yeni müşteri edinebilmek için yaptıkları yatırımlar işletmenin kârlılık oranını olumsuz yönde etkiliyor. Sürekli müşteri edinmek müşteri bağlılığı sağlamak daha ekonomik bir çaba olarak değerlendirilirken sektörlere göre farklılık gösterdiği de ayrıca belirtilmiş.

E-mağaza bağlılığı oluşturmada, yapılan bilimsel araştırmalara göre puan verme, kampanya gibi uygulamaların etkili olduğu konulmuş ortaya. Ücret, kalite ve tasarımın müşteri üzerinde olumlu etki yaptığı da belirtiliyor ki bu tüm zamanlar için bilinen bir gerçek. Perakendecilik ve E-Ticaret

Perakendeciliğin Türk Ekonomisine Katkıları

Ülkemizin her yıl gerçekleştirdiği büyümenin %2,5 kadar bölümünü organize perakende sektörünün karşıladığı belirtiliyor. Perakende sektörü yeniliklere yatırım yapmak, kullanılan yeni teknolojileri işletmelere uyarlamak sureti ile kendisini güncellemek zorunda olan dinamik bir sektör zira nüfus bu sektör üzerindeki en büyük belirleyici yeni yetişen kuşağın beklenti ve ihtiyaçları değiştikçe perakende sektörünün sunacağı hizmet çeşidi değişir.

Bölgeler arası göçler gerçekleştikçe de bölgelerdeki insanların beklenti ve ihtiyaçları değişir ve perakende sektörü hizmet, çeşit ve yöntemlerini yine değiştirmek durumunda kalır.kobi vadisi

Yorumunuz