Yatırımcı Arıyorum

Çalışanların Moralini Yüksek Tutmak İçin 7 Sebep

Personellerin Motivasyonunu Yüksek Tutmak

Çalışanların moral durumu dendiği zaman; çalışanın işyerinde kendini nasıl hissettiği, tutumu, memnuniyeti ve işyerine karşı duyduğu güven anlamına gelmektedir. Daha temel bir ifadeyle anlatmak gerekirse, moral düzeyi yüksek çalışanlar mutlu çalışanlardır ve mutlu çalışanlara sahip şirketlerin daha iyi performans gösterdiği ve başarılı olduğu bilinmektedir.

Çalışanların moral durumu çok önemli bir konudur ve bu konuya günlük olarak öncelik verilmelidir.

Motivesi Yüksek Personellerin Yararları

İşte morali yüksek olan çalışanların performans ve üretkenliğe sağladığı 7 büyük yarar:

1- Çalışanların Moralinin Yüksek Tutulması Ekibi Birbirine Kaynaştırır

Çalışanların moral seviyesinin yükseltilmesi, iş tatmini ve genel refah duygularını arttırır. Sonuç olarak, bireyler birlikte çalışmaya ve iyi işleyen, uyumlu bir birim olarak işbirliği yapmaya daha yatkın olurlar. Moral düzeyi iyi olan çalışanlar işleriyle ilgili daha iyi bir görüşe sahiplerdir. Ayrıca, rolleri konusunda kendilerini daha güvende hissederler ve şirketlerine yatırım yaparlar. Yani daha sıkı çalışmak ve ekip olarak daha fazlasını başarmak için motive olurlar.

2- Çalışanların Moralinin Yüksek Olduğu Şirketler Daha İyi Durumlara Gelirler

Çalıştığı işyerinde mutlu olan çalışanlar uzun süre boyunca aynı firmada çalışmak isterler. Bu nedenle moral düzeyi yüksek çalışanlara sahip olan şirketlerde çalışan sadakati daha yüksektir. ve büyüyen bir iş için belirli yeteneklere sahip olan çalışanların değiştirilmesi zaman ve maliyet kaybına neden olur. Bu nedenle, çalışanların moralini ön planda tutmak ve ekibin değerli üyelerini elde tutmak için zaman ayrılması üzerinde çalışılması değer bir konudur. Personelden Daha İyi Nasıl Verim Elde Edilir

3- İyi Moral Ofis İçi İlişkilerini Geliştirir

Çalışanların morali yüksek olduğunda, çalışanlar daha az olumsuz davranış sergileme ve daha az işyerinde stres yaşama eğilimindedir. Yüksek moral işyerinde çalışanlar ve yönetim arası ilişkilerin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Çalışanlar yöneticileri ile daha iyi ilişki kurduklarında, kişisel hedefleri ve organizasyonel hedefleri hakkında eğitim ve açıklama talep etmekte kendilerinden daha emin olurlar. Bu ilişki, katılım, performans ve verimlilik açısından fark yaratabilir.

4- Moral Ne Kadar Yüksekse Takım O Kadar Verimli Olur

Çalışanlar çalışmaları hakkında olumlu olduklarında daha üretken olurken gönülden çalışmak için çaba gösterirler. 2004 yılında yapılan araştırmacılarda işyerinde olan olumsuz bir değişiklik karşısında çalışanların daha olumlu olduklarında çok daha üretken olduklarını tespit edilmiştir. Ayrıca, mutlu şirketler ve hissedar iadeleri arasında uzun vadeli bir bağlantı olduğu doğrulanmıştır.

5- Daha Mutlu Şirketlerdeki Çalışanlar Daha Az Devamsızlık Yaparlar

Bazen çalışanlar hasta olmadıkları halde iş yerine gitmek istemezler. Çünkü posizyonlarından, çalıştığı işyerinden veya yaptıkları işlerden memnun değillerdir. Yapılan araştırmalarda mutsuz çalışanların hasta olmadığı halde yılda ortalama olarak 15 gün devamsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bu devamsızlıklar boşa zaman, para ve performansla sonuçlanır. Ancak şirketler az bir çabayla, çalışanların moral düzeylerini yükseltmek için etkili performans yönetimi sistemleri oluşturabilirler. Böylece çalışanlar her gün işyerine gelmek için istekli olurlar.

6- Morali Yüksek Olan Çalışanlar Detaylara Daha Çok Dikkat Ederler

Düşük moral çoğu zaman çalışanların işlerini önemsememelerine neden olur ve bu da daha fazla hataya yol açar. Bu gerçek her alanda nettir ancak tıp alanında geri dönülemez hatalara sebep olabilir. Araştırmaya göre, iyi bir ruh hali içinde olan doktorlar, hastalık tanılarını mutsuz meslektaşlarından daha hızlı ve doğru bir şekilde koyabilmektedirler. Toronto Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma, düşük ruh hallerinin beynin bilgiyi işleme şeklini olumsuz yönde etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Öte yandan, morallerin yüksek olduğu bir ortamda çalışanlar, projenin sonucuna gerçekten önem verdikleri için ayrıntılara daha fazla dikkat etme eğilimindedirler. İşyerinde Dikkat Dağıtıcı Faktörler

7- Mutlu Çalışanlar Daha Yaratıcı Olmaktadırlar

Mutlu olunduğunda kişi rahatlar ve yaratıcı düşünceyi kısıtlayan tüm olumsuz duygular ve sıkıntılar kaybolur. Bu nedenle, şirketler daha yüksek moral seviyelerine sahip olduğunda, işgücünün daha yenilikçi hale geldiğini ve karmaşık sorunları erken dönemde çözdüklerini fark etmişlerdir. Mutluluğun ve yaratıcılığın arkasında çok sayıda bilim vardır. Çoğunlukla, strese girildiğinde ya da bir derece korku hissedildiğinde beynin savaş ya da kaç cevabı devreye girdiği gerçeği atlanmaktadır. Bu olduğunda, beyin vücudu hayatta kalmasını sağlamak için hazırlar ve yavaşlar.

Personellerin Moral Seviyesini Arttırmak

Neyse ki işyerindeki moral seviyesini arttırmanın birçok yolu vardır. Bu konu ile ilgili ekstra çaba göstererek çalışanların iş yerlerinde daha mutlu olmalarına yardımcı olacak farklı stratejiler uygulandığında maksimum düzeyde verimlilik elde etmek mümkündür.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz