Yatırımcı Arıyorum

Nedir?

Sermaye Yapısı Nedir?

Finansal Yapı Sermaye Yapısı, bir şirketin faaliyetlerini ve varlıklarını finanse etmek için kullandığı borç  veya özkaynak tutarını ifade eder. Yapı tipik olarak bir borç- öz sermaye veya borç – sermaye oranı olarak ifade edilir. Borç ve öz sermaye, bir işletmenin faaliyetlerini, sermaye harcamalarını, iktisaplarını... Devamı

Endüstri Uyuşmazlıklarının Nedenleri Nelerdir?

Endüstriyel Yapı Uyuşmazlık kavramı; karşılıklı olarak çıkarlar, bakış açıları ve istekler arasında farklılıklar bulunması durumudur. Diğer bir bakış açısıyla iki tarafın birbiri ile bağdaşmayan hedefleri ile nitelendirilebilir. Endüstriyel yapı, rekabete dayalı bir yapıdır ve iki... Devamı

Sorumluluk Atama Matrisi (RACI Matrisi) Nedir?

Proje Yönetimi Aracı RACI Matrisi veya Sorumluluk atama Matrisi, bir kuruluşun projeleri başarıyla tamamlamasını sağlamak için kullanabileceği önemli bir araçtır. Matris, yöneticilerin bir proje sırasında kimin hangi rolü oynadığını veya hangi görevleri yerine getirdiğini bilmelerine... Devamı

Yatay Entegrasyon Nedir?

Yatay Bütünleşme Nedir? Yatay entegrasyon, iş dünyasında, bir tedarik zincirinin aynı veya farklı bir sektörde aynı düzeyde faaliyet gösteren başka bir işletme tarafından devralınması anlamına gelen bir terimdir. Bu nedenle, gerçek yatay entegrasyonun gerçekleşmesi için,... Devamı

İçerik Pazarlama Nedir?

İşletmelerde, geleneksel pazarlama daha az etkili olmaktadır. Bunun önüne geçmek için etkili ve yeni pazarlama yöntemleri de denemeniz gereklidir. Son zamanlarda özellikle başarılı büyük şirketlerin uyguladığı bir pazarlama yöntemi de içerik pazarlamadır. İçerik pazarlama nedir... Devamı

Finans Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Finans Ne Demektir? Finans, para, yatırım ve diğer finansal araçların, çalışmasını ve sistemini genel olarak tanımlayan bir ifadedir. Finansman genel olarak üç kategoriye ayrılır; Kamusal, kurumsal finansman ve kamu maliyesi. Diğer kategoriler arasında, finansal kararların... Devamı

Sözleşme Nedir, Türleri Nelerdir?

Sözleşmenin Amaçları Bir sözleşme, temelde iki taraf arasında, her ikisinin de belirli eylemlerde bulunmaları için yasal bir yükümlülük oluşturan bir anlaşmadır. Tarafların her biri, yasal olarak ödeme yapmak ya da mal teslim etmek gibi belirli... Devamı

Faaliyet Tabanlı Yönetim (FTM) Nedir?

Faaliyet tabanlı yönetimlerin temel felsefesi; kaynakların faaliyetlerle, faaliyetlerin de maliyetlerle ilişkilendirilmesidir. Faaliyete tabanlı yaklaşımlar maliyet, süreç ve bütçeleme olarak üç yönlü bir yönetim şeklidir ve işletmelerin geleceğe yönelik kararlarında çok önemlidir. Bu yönetim şeklinde işletme... Devamı

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyümenin Tanımı Bir ekonominin, üretim kapasitesi ve verimliliğinin artması ile birlikte önceki dönemlere oranla, daha fazla hizmet ve mal üretmesine, ekonomik büyüme adı verilmektedir. Geometrik olarak büyüyen bir ekonomide, dönüşüm eğrisi sağ dışa doğru... Devamı

Pazar Payı ve Halo Etkisi Nedir?

Şirketler ve işletmeler, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, inovasyon, akıllı işe alım uygulamaları ve rakipler edinme yoluyla pazar payını artırmaktadır. Bir şirketin pazar payı hizmet ve ürünleri için toplam pazarın kontrol ettiği yüzde oranıdır. Pazar Payını Anlamak... Devamı

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon Ne Demek? Yönelim olarak da adlandırılan oryantasyon; yeni bir çalışanın bir organizasyonda rahat ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilerin kendisine sağlanmasıdır. İşe yeni alınan bir kişiyi işe, meslektaşlarına ve şirkete planlı... Devamı

İş Süreci Yönetimi (BPM) Nedir?

İş Sürecini Yönetmek İş süreci yönetimi, bir organizasyonda mevcut olan süreçlere bakmanın ve kontrol etmenin bir yoludur. İngilizce Business Process Management kelimelerinin baş harfi olan BPM olarak kısaltılmıştır. İşin daha iyi ve daha düşük maliyetli yürütülmesine... Devamı

Perakende Mağazacılık Nedir?

Perakende Mağazacılığı Ne Demek? Öncelikle perakendecilikte satış yapmadan önce, perakende teriminin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Perakendecilik, ürün veya hizmetlerin amacı aldıkları ürünleri kullanmak olan tüketicilere küçük porsiyonlar ya da miktarlar şeklinde satılmasıdır. Ürün perakendeciye... Devamı

Tersine Mühendislik Nedir Nasıl Uygulanır?

Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler son 120 yılda milyonlarca makine ürünü ve parçası üretmektedir. Teknolojideki sürekli gelişmeler nedeniyle, bu ürünlerin sadece bir kaçı ilk piyasaya çıktıktan sonra uzun yıllar piyasada kalırken, makinelerde kullanılan çok sayıda... Devamı