Bayi Nedir?

Bayi Ne Demek?

Yetkili satıcı iktisadi bir terim olarak; bir imalatçı ya da üreticinin malının satış yetkisini tek başına elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilik şeklinde tanımlanmaktadır.

Firmalar tüketici potansiyelinin bulunduğu bölgelere mağazalarını açarlar. Tanınmış, piyasada yüksek oranlarda tercih edilen bir marka ise girişimci adayları, kolay satacaklarına ve kâr elde edeceklerine inandıkları markanın bayisi olmak isteyeceklerdir.

Not: TDK’ya göre doğru kelime kullanımı bayi’dir, bayii değildir.


Bayi Olmanın Amacı

Bayi olmakta amaç, her ticari faaliyette olduğu gibi para kazanmak, her geçen gün kazancını artırmaktır. Aksi takdirde hiçbir girişimci adayı başkasının markasına ürününe yatırım yapmak istemezdi.

Üretici firma ile Bayi adayı arasında uzun soluklu olacak bir iş ilişkisi kurulur. Üretici firmanın her bayisinden aynı standartlarda hizmet ve ürün sunulması belenir. Bu yönü ile Franchise sisteme bir parça benzerlik gösterse de tamamen farklı sistemlerdir.


Bayilik Almak

Bayilik almak gibi bir eylemden söz ediyor isek, ortada bayiliği veren ana şirkete ki bu üretici ya da imalatçı firma olabilir ödenen bir ücret olmalıdır. Firma ürününü satma yetkisini bir anlaşma ile ve maddi bir bedel karşılığında Bayi adayına verir.

Bayilik satmak hazır markası olan ürünün satışı değil, hazır markası ve ürünü olan iş yerinin satılmasını ifade etmektedir. Amaç üretici firmanın da Bayi adayının da kazanç elde etmesidir. Bayiliği veren ve alan taraflar arasında ödeme anlaşması çeşitli şekillerde düzenlenebilen esnek bir yapı arz ediyor.

Üreticinin reklam harcamaları gelirleri ile orantılı olarak, Reklam Katkı Fonu adı altında kısmen bayilerden talep ediliyor. Bayiliği verilen ürün mal ya da hizmet olabiliyor. Bayilik sisteminde farklı bir uygulamanın da gerçekleştirildiği görülüyor. İşletme sisteminin bayilik olarak verilmesi uygulamasında, hizmeti sunan perakendeci belirli bir ücret karşılığında sistemi başkalarına öğreterek ve destekleyerek faaliyet gösteriyor.

Bayilik verecek konuma gelmiş firmalar, gerekli büyümeyi sağlamış genellikle uluslararası platformda gücünü ispatlamış dünya çapında yürüttükleri reklam faaliyetleri ile pek çok ülkede kalite ve güvenceleri ile tercih edilir olmuş dev kuruluşlardır.

Ulusal boyutta faaliyet gösteren bayi ana firma ilişkileri, uluslararası büyüklüğe ulaşmış firmalar ile bayi firma ilişkisi ve beklentileri hukuksal anlaşmalar da dahil olmak üzere farklılıklar gösterebilir. Bayilik alan yatırımcının avantajlarını değerlendirecek olursak tanınmış ve güvenilirlik kazanmış bir ürünün satıcısı olması, ürünün bu niteliğine bağlı olarak kazanç elde etme ve büyüme olasılığı yüksektir.

Riski az, müşterisi hazır bir ürünün satıcısı olur bayi. Ayrıca sorun yaşadığında arkasında başvurabileceği güçlü bir ana şirket bulunmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği hususunda üretici firma ile iletişim halindedir.

Bayilik hazır konsept sahibi olmayı sağladığından başarısızlık oranı çok düşük bir girişimcilik faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Yapılan araştırmalar göstermiş ki bağımsız iş yeri açanlar ile bayilik, ya da Franchise iş yeri açan yatırımcıların hayatta kalma olasılıkları karşılaştırıldığında, bağımsız iş yerleri çoğunlukla kapanırken, Bayi ya da Franchise iş yerleri yüzde seksen gibi bir oran ile varlıklarını sürdürmüşler.


Bayilik Almanın Avantajları

Araştırma sonuçlarına göre, bayilerin kâr marjı bağımsız işletmelerden çok daha yüksek. Ana firmanın satın alma gücü nedeni ile bayinin maliyetleri daha düşük seviyede seyretmekte. Bayilik alanın reklam gideri, malzeme nakliye giderleri gibi pek çok maliyet unsurları bağımsız çalışanlar ile karşılaştırıldığında bayi girişimcilerin daha avantajlı olduğu sonucunu doğuruyor. Bayilik Almak Avantajlı mıdır?

Ticaret hayatına ilk kez girecek girişimci adayının tanınmış bir firma ile yola çıkması risklerini düşük düzeyde tutacak, karşılaşacağı sorunlarda hemen başvurabileceği destek alabileceği bir gücü hemen arkasında bulacaktır.

Ülkemizde 1980 yılından sonraki dönemlerde başlayan farklı uygulamalar her geçen gün firmaları büyümeye teşvik etmiş, birbirine bağlanarak büyümeyi seçmeyen küçük firmalar, dev sektörler karşısında piyasa rekabet koşullarına daha fazla dayanamamış, pek çoğu yok olup gitmişlerdir.

Bağımsız iş yerim olsun, kârım yüksek risklerim az olsun, reklam ve nakliye giderlerim düşük olsun, hazır müşteri kitlem olsun diyen yatırımcı için Bayilik sistemi bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Bayilik sisteminin tüm olumlu yanlarına rağmen yeterli araştırma inceleme yapılarak başvuru gerçekleştirilmelidir. Bayilik Almak İsteyenlere Önemli İpuçları


Bayilikte Satış Pazarlama

Satış – Pazarlama çok zorlukları bulunan çok araştırma inceleme gerektiren ve risklerin hesaplanması bilimsel çalışmalara dayanan, perakendeciye ulaştığı hali ile basit görünse de son aşamaya kadar ciddi yatırım ve üretim maliyetlerine, çalışmalarına dayanan uzmanlık gerektiren uzun soluklu zahmetli bir süreç. Geliştirilen sistemler, pek çok firmanın bu zorlukları yaşamadan kazanç elde etme yolunu açmaktadır.


SONRAKİ AŞAMA: Bayilik Alırken

Bayi nedir içeriğini inceledikten sonra, bayilik alırken adlı rehberi inceleyebilirsiniz.


Yeni Eklenen Bayilikler

 

Tüm Bayilik Veren Firmalar


 

Tüm Bayilik Blogları