Bir İş Planı Nasıl Yazılır?

İş Planı Yazmanın Kuralları

Bir iş planı, işletmenin kuruluşunda önemli rol oynar ve yazmak için bazı kriterlere uymak gerekmektedir. Bir iş planı yazmanın 3 kuralı vardır.

Kısa Tutun

İş planları, kısa ve öz olmalıdır. Hiç kimse 30-40 sayfalık iş planını okumayı istemez. İş planı gerektiği durumlarda kâğıda çıktı olarak alınmalıdır. Bunun harici bilgisayarda kayıtlı olmalıdır. Bunun nedeni ileride iş planının gelişen durumlara göre revize edilme durumudur.

Çok büyük iş planlarını revize etmede zorluklar yaşanabilir.

Kitleyi belirlemek

Planınızı yazarken, izleyicilerin anlayabileceği dilden yazmanız gerekecektir. Örnek verecek olursak;

Patenti beklemede olan ürünümüz, hastanelerde kullanılan geleneksel vantilatör makinelerin maliyetinin 1 / 100’ünün yerine geçen kullanımı kolay ve güçlü bir cihazdır.

Yatırımcılarınızın kolay anlayabileceği terimleri kullanarak, ürününüzün açıklamalarını doğrudan ve basit yapmalısınız. Tam özellikleri sağlamak için planınızın eklerini de kullanmalısınız.

Planı Yazarken Korkma

İşletme sahiplerinin ve girişimcilerin büyük çoğunluğu işletme uzmanı değildir. İş zamanla öğrenilir ve uzman olunur. Bir iş planı yazmak büyük bir engel gibi görünse de aslında zor değildir. İşinizi biliyorsanız zaten uzmansınız.

İlk olarak ayrıntılı bir iş planı yazmanız gerekmez, yalın bir iş planı yazabilirsiniz. Bir iş planı yazmak ve büyümek için iş planını kullanmak uzman kişi için çok basittir.

İş Planına Dahil Edilecek Unsurlar

İş planınız daha iyi bir işletme kurmanıza yardımcı olacak bir araçtır. Bunun 6 unsuru vardır.

Yönetici Özeti

İşinize ve planlarınıza genel bir bakıştır. Plandan önce gelir, ideal olan 1-2 sayfadır ama en son yazılması tavsiye olunur.

Fırsat

  • Hedef pazar ve rakipleriniz kim?
  • Ne satıyorsunuz ve pazarınız için bir problem ya da ihtiyacı nasıl çözüyorsunuz?

Bu bölümde bu sorulara yanıt bulmalısınız.

Yürütme

Fırsatınızı nasıl kullanıp bir işletmeye dönüştüreceksiniz? Bu bölüm; pazarlama ve satış planınızı, işlemlerinizi ve başarı için kilometre taşlarınızı ve ölçümlerinizi kapsar.

Şirket ve Yönetim Özeti

Yatırımcılar için önemli olan harika fikirlerin yanında harika ekiplerdir. Mevcut ekibinizi ve kimi işe almanız gerektiğini açıklamak için bu bölümü kullanın.

Mali Plan

İş planınız, finansal bir tahmin olmadan tamamlanamaz. Finansal planınızı bu bölüme dahil etmelisiniz.

Ek

Ürün resimleriniz ve eklemek için bilgileriniz varsa bu bölümü kullanmalısınız.

İş planınız, yatırımcıların ve borç verenlerin okumak isteyeceği bir yapıda olmalıdır.

İş Planında Neler Olmalıdır?

Bir iş planında neler olmalıdır. Kısaca bir bakalım.

Yönetici Özeti: Kısaca şirketin özetidir. Yatırımcılara müşterileri tanıtır. İşinizin ilgi çeken yönlerinin 1-2 sayfada anlatılmış şeklidir.

Yönetici planı yazarken; Yatırımcının anlayabileceği dilde yazılmalıdır.

İşe genel bakışı aktarmalıdır. Şirketin gerçekte neler yaptığının bir açıklaması olmalıdır. Bir ya da iki cümlede piyasada çözmekte olduğunuz sorunu özetleyin. Her işletme, müşterileri için bir problemi çözmekte ve pazardaki bir ihtiyacı doldurmaktadır.

Not: Kobi Vadisi olarak girişimciler için ücretsiz olarak sağladığımız iş planı şablonu‘na ulaşabilirsiniz.

Hedef Piyasa; hedef pazarınız ve ideal müşterilerinizi belirleyin. Bu pazarlama ve satış çabalarınızı hedeflemenizi ve satın alma olasılığı en yüksek olan müşterileri çekmenizi daha kolay hale getirecektir.

Şirkete Genel Bakış ve Takım; Ekibinizdeki kişilerin kimler olduğuna ve işletmede ne gibi faaliyetleri olduğunu belirtmelisiniz. Yatırımcılar için önemli olan fikirden çok insanlardır. Bu yüzden insan gücü de işletmeler için önemlidir.

Finansal Özet; planladığınız satışları, harcamaları ve karlılığı gösteren bir grafik ile ideal olarak finansal planınızın ana yönlerini vurgulayın. İş modeliniz yani nasıl para kazandığınız ek bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorsa, bunu yapacağınız yer bu kısımdır.

Finansman Gereksinimleri; banka kredisi almak için bir iş planı yazıyorsanız, melek yatırımcılardan fon talep ediyorsanız, bunu da yönetici özetinde belirtmelisiniz.

Kilometre Taşları; yönetici özetinin son kilit unsuru, kaydettiğiniz ilerlemeyi ve vurgulamayı planladığınız kilometre taşlarıdır. Potansiyel müşterilerinizin ürün ve hizmetlerinizle ilgilendiğini ve satın aldığını belirtebilirsiniz.

Fiyatlandırma; Fiyatlandırma yaparken bazı hususlara dikkat etkeniz gerekecektir. Ürünün fiyatı maliyetlerini karşılamalıdır. Maliyetlerinize bakıp buna göre satış teklifi vermelisiniz. Buna “Maliyet artı fiyatlandırma” denir. Bir diğer fiyatlandırma ise piyasaya dayalıdır. Konumunuzu belirlemek için piyasanın en yüksek ya da en düşük fiyatını alabilirsiniz.

Diğer bir fiyatlandırma yöntemi ise, müşterinize sağladığınız değeri esas alarak fiyatın belirlenmesidir.