Nakit Akışı Tahmini

İyi bir nakit akışı analizi, bir iş planının en önemli tek parçasıdır. Tüm strateji, taktik ve devam eden ticari faaliyetler, faturaları ödeyecek kadar paranız yoksa hiçbir şey ifade etmez. Paranızın miktarını önceden bilmek önemlidir.

Nakit demek harcayabileceğiniz paranız anlamına gelir. Nakit çek hesabı, tasarruf ve para piyasası fonları gibi likit menkul kıymetleri içerir.

Ancak bir işletme için yapılan en büyük hata, nakit ile karın aynı sayılmasıdır. ki bunlar birbirinden farklıdır.

Nakit Akışı

Bir şirket ne kadar kar elde ederse etsin, nakit parası tükenebilir. Önemli olan karın yönetilebilindiği kadar nakit paranın da yönetilmesidir. İşletmeniz envanter, borç geri ödemesi, yeni ekipman ve diğer varlıklar için para harcadığında, bu para banka hesabınızdan çıkar ancak kar ve zarar tablosunda görünmez.

İşletmeniz bin müşteriye satış yaptığında, bu tutar kar- zarar hesabınıza yapılan satışlara eklenir. Ancak müşteri ödeme yapana kadar alacak hesaplarında varlık olarak bulunur. Tahmini nakit akışı, üç temel projeksiyonun ikisini, yani öngörülen kar ve zarar ile öngörülen bilânçoyu birbirine bağlar. Nakit akışı sistemi tamamlar. Kar ve zararı bilânço ile uzaklaştırır.

Nakit akışı planını, nakit akışı yöntemi, kaynaklar ve kullanımlar ve dolaylı nakit akışı yöntemi olarak üç grupta adlandırabiliriz.

Kredi satışları, tahsilâtlar, stok devir hızı, stok finansmanı ve ödemeler dâhil olmak üzere önemli nakit akışı faktörlerine karşı son derece hassastır. Ödenecek hesap ödemeleriniz, borç bakiyeleriyle ve borçları oluşturan masraf ve giderlerle ilişkilendirilmek zorundadır. Bu iş hayatında kalmak için hayatı önem taşır ve satış tahmini, personel planı ya da gelir beyanı kadar sezgisel değildir.

Alacak Akışını Tahmin Etmek

Alacak akışı, müşterilerin yapılan satışlara dair alacakları öderken gelen ayrıntılı para tahminine bağlıdır. Alacak analizi, kar ve zarar projeksiyonundaki bilgilere, kredili satışlarla ilgili bir varsayıma ve bir daha ki ödeme dönemine bağladır.

Envanterin Etkisini Tahmin Etme

Stoklar, nakit akışını etkiler. Öngörülen kar ve zararda ortaya çıkan stokların maliyeti, satışların zamanlaması ile ilgilidir. Envanterin gerçek nakit akışı sonuçları, yeni envanterin ne zaman satın aldığına bağlıdır.

Alacak olan hesaplarda olduğu gibi envanter analizi, satış tahmininden gelen bilgilere dayanır. Hem öngörülen bilânçoya (biten envanter) hem de öngörülen nakit akışına (envanter alımı) bilgi gönderir.

Borçların Etkisini Tahmin Etmek

Çoğu işletme, diğer işletmelerden alınan mal ve hizmetler için fatura ödemeden önce bir ay kadar bekler. Bu, bir miktar para geri alarak ve daha sonra ödeyerek, nakit akışımızdan tasarruf edeceğiniz anlamına gelir. Tahakkuk eden uygun muhasebe ile bu para bilânço da ödenecek hesaplar olarak kayıt edilir. Ödenecek hesapları tahmin etmek, hesaplamaların ve varsayımların dikkatli bir kombinasyonunu alır. Öncelikle, ödemelerin tamamını tahsil etmeniz gerekir. Sonra yapılan ödemeler hesaba katılır ancak hesaplarda tutulmaz.

Dolaylı yöntem

Dolaylı yöntem direkt olarak geçerlidir. Doğrudan yöntemin kaynaklara ve nakit kullanımlarına bakması durumunda, dolaylı yöntem net gelir ile başlar ve net geliri etkileyen ancak nakit dengesini etkilemeyen amortisman gibi kalemleri geri ekler.