Yabancı Ortaklı Limited Şirketi Kuruluşu

Yabancı Ortakla Limited Şirket Açmak

Yabancı uyruklu yatırımcıların Türkiye’de şirket kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bu yabancı yatırımcılar %100 yabancı sermayeleri ile bir Limited Şirket kurabilecekleri gibi Türk ortaklı olarak şirket kurulumu yapabilirler. Bu yatırımcıların ülkemiz ekonomisine kazandırılması için yabancı şirket kurulum mevzuatlarına yenilikler getirilmiş bu düzenlemeler ile Limited Şirket daha cazip hale getirilmiştir. Açılan yabancı ortaklı şirketlere bakıldığında bu şirketlerin %75 Limited Şirket olarak kurulum yapılmıştır. Ve yıllık 12 bin civarı yabancı Limited Şirket açılışı gerçekleşmektedir.

Yabancı Yatırımlar Kanunu yeni düzenlemeler ile ulaşılmak istenen hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yabancı yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmaya özendirilmesi
 • Yabancı yatırımcıların sahip olduğu hakların korunması
 • Yatırım ve yatırımcı kriterlerinin uluslararası standartlara ulaşmasının sağlaması
 • Yabancı yatırımlarda onay ve izin sisteminden çıkarak bilgilendirme sistemine geçilmesinin sağlanması
 • Gerçekleşen yabancı yatırım sayısının artırılması

Yabancı Ortaklı Limited Şirket Kuruluş Adımları

Yabancı ortaklı Limited Şirket kuruluşuyla ilgili izlenecek yol ve yapılacak işlemler Türk ortaklı Anonim şirket kuruluşuna benzerlik göstermektedir. Sadece yabancı ortakla ilgili çıkarılması gereken izin ve yerine getirilmesi gereken prosedürler vardır. Ortağın gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına göre değişen kuruluş evrakları hazırlıkları, yabancı ortağın müdür olması gibi şartlarla da sermaye miktarını değiştirmektedir.

Gerçek ve tüzel kişiler için gerekli olan evraklar şu şekildedir:

Gerçek kişilerde;

 • Yabancı ortağa ait pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesinin fotokopisi
 • Yabancı ortağa ait vergi numarası
 • Yabancı ortağın vesikalık fotoğrafı
 • Yabancı ortağın oturma izni (Bulunuyorsa)
 • Kira sözleşmesi
 • Vekâletname

Tüzel kişilerde;

 • Türkiye’de şirkete ortak olabileceğine dair genel kurul kararı
 • Şayet yabancı tüzel kişi müdür olarak görevlendirilecekse atama kararı
 • Tüzel kişinin ticari kaydı
 • Tüzel kişinin yetkili yazısı

Yabancı ortaklı Limited Şirket kurma aşamalarını kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket kuruluşunu yürütecek kişiye dair tercüme edilmiş noter onaylı vekâletname
 • Şirketin unvan tespiti
 • Şirket adres tespiti
 • Şirket paylarının tespiti
 • Ticari Sicil için kayıt dilekçesi hazırlığı
 • Şirket kuruluş bildirim formu hazırlığı
 • Şirket esas sözleşme hazırlığı ve noter tasdiki
 • Mersis sistemine kayıt yapılması ve randevu alınması
 • Şirket sermayesi 10,000 TL, şayet müdür olarak yabancı ortak görev alacaksa 100 bin olması şartı bulunmaktadır. ve tamamının ödenmesi gerekir.
 • Şirketin faaliyet konusu ve amacının Nace kodunda belirtilmesi
 • Şirket Yabancı ortaklarına dair oturma izinlerinin temin edilmesi. Bu ortak müdür ise çalışma izinlerinin temini
 • Bu yabancı ortağın gerçek kişi olması halinde noter tarafından onaylanmış pasaport tercümesi ve potansiyel vergi numarasının alınması
 • Bu yabancı ortağın tüzel olması halinde apostil şerhli, yetkili makamlarca düzenlenmiş faaliyet raporu ve noterden tasdikli ticari sicil tercümesinin alınması
 • Noterden imza sirküleri
 • Sermayenin tahsil edildiğine dair banka dekontu
 • Rekabet Kurumuna rekabet harcının yatırıldığına dair dekont
 • Ticaret odasına kayıt yaptırılması
 • Vergi mükellefiyetinin yaptırılması ve işe başlama bildiriminin alınması
 • Resmi defterlerin tasdikinin yaptırılması
 • Faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç durumunda belediye izni ve ruhsatların alınması

Yabancı Ortaklı Limited Şirket Maliyetleri

Yabancı ortaklı Limited Şirket kurma maliyetlerini, Türk ortaklı Limited kurma maliyet kalemlerinde ayıran kısım yabancı ortaklarla ilgili çalışma izinleri, oturma izinleri ve noter tercümeleri ile ilgili masraflardır. Ayrıca mali müşavirlerin yabancı ortaklı kurulumda talep ettiği ücretler farklıdır. Bu masraflar ortak sayısına, bu yabancı ortağın şirket müdürü olup olmadığına, tüzel ya da gerçek kişi olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir.

Yapılan bu işlemlerin fiyatları şehirden şehire, farklılık göstermektedir ve 4-12 bin TL arasında masraf doğabilir. Yabancı ortaklı bir Limited Şirketi kurmayı düşünenler kuruluş yapmayı düşündüğü şehrin ticaret odalarının web sitelerinden güncel fiyatları temin edebilirler.

Yabancı Ortak İçin Çalışma İzni Almak

Yabancı ortaklı Limited Şirketi kurarken bu ortaklara dair çalışma izinleri gerekmektedir. Bu çalışma izinlerinin teminini gerçekleştirmek için şirketin yerine getirmesi gereken bazı şartlar ve hazırlamaları gereken bazı evraklar mevcuttur.

Bu evrakları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışma izni başvuru mektubunun hazırlanması
 • Ticaret odasından faaliyet raporunun alınması
 • Vergi Dairesi ve ya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bir yıl öncesine ait Bilanço
 • Şirketin ortak yapısı ve fonuyla ilgili Ticari Sicil Gazetesi
 • Yapılacak işlemler ile ilgili vekâletname
 • Oturma izinlerinin çıkarılması (En az 6 aylık)
 • Yabancı ortağın tüm kimlik bilgilerini içeren pasaport fotokopisi
 • Yabancı ortağın mezuniyet belgesi veya diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Şirketin sosyal güvenlik numarası
 • Yabancı ortağa ait iletişim bilgileri
 • Yabancı ortağa dair medeni hal
 • Yabancı ortağa dair yurtdışındaki ikametgâh adresi
 • Yabancı ortağa dair yurtiçi ikametgâh adresi

Yabancı ortaklı Limited Şirket kurarken, bu yabancı ortakların önceden Türkiye’de hesap açtırmış olmaları şirket kuruluş işlemlerini hızlandıran faktörlerden biridir. Şayet önceden bir hesap açılmamışsa, şirket kuruluş işlemlerine başlamadan önce pasaportla bankaya giderek hesap açtırma konusunda bir problem olup olmadığını sorgulamak gerekir. Bu sorgulama işlemi zaman ve masraf kaybını önleyen bir çalışmadır. Kuruluş işlemleri evrak ve prosedürler tamamlandıktan sonra bir hafta ile 10 gün arası gerçekleşen bir süreçtir.İş Kurma Rehberi

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar
iş planları
İş Yeri Açmak