Bitlis'te İş Yapmak

Bitlis’te Hangi İşler Yapılır?

Bitlis şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 10.582 km2’dir. Bitlis şehri 7 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Bitlis şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 348.115 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun cinsiyete göre dağılımında %51.66 oranında erkek, %48.34 oranında kadın olduğu görülmektedir. Şehirde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %53.01 oranında genç yaş grubunun bulunduğu görülmektedir. Orta yaş grubunun nüfustaki oranı %39.35 oranındadır. Şehirde bulunan genç yaş grubunun 15-19 yaş grubunda yoğunlukta olduğu daha sonra ise 20-24 yaş grubunun geldiği görülmektedir. Girişimcilerin Bitlis şehrinde kuracakları işler için genç nüfusun yoğunluğundan yararlanarak gençlerin ilgisini çekebilecek teknoloji ve eğlence odaklı sektörlerde yer alması çok iyi gelir elde etmesine yardımcı olacaktır.

Bitlis şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Tatvan, Merkez ve Güroymak.

 • Eğitim Düzeyi

Bitlis şehrindeki nüfusun eğitim düzeyi ağırlıklı olarak ilkokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde lise mezunu olan 35.780 kişi bulunmaktadır. Bitlis şehrinde ortaokul ve lisans mezunu kişi sayısı da fazladır. Şehirdeki nüfusun %67.35 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %13.63 oranı ise lisans ve üstü derecede olan kurumlardan mezun olan kişileri oluşturmaktadır. Girişimciler Bitlis şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyinde olan personele ulaşabileceklerdir.

 • İşsizlik ve İstihdam

Bitlis şehrinde işgücüne katılım oranı %38.8, işsizlik oranı %14.2 ve istihdam oranı %33.3 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan toplam işsiz sayısı 32.374’tür. Şehirde bulunan işsizlerin cinsiyetlere göre dağılımında kadınların işsizlik sayısı 16.130, erkeklerin ise 16.244 olarak açıklanmıştır. Şehirde kadın ve erkek işsizlik sayıları hemen hemen eşit sayıdadır. Bu nedenle girişimcilerin şehirde kadın ve erkek personel bulmaları oldukça kolay olacaktır.

Şehirde en fazla açık olan meslekler şu şekildedir; Dokuma Konfeksiyon Makinecisi, konfeksiyon işçisi ve elektrikçi. Şehirde girişimcilerin temininde zorlanacakları en fazla meslekler bu şekildedir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Bitlis şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 124 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ilk üç sektör şu şekildedir; inşaat, imalat ve toptan perakende ve ticaret. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise şu şekildedir; madencilik, bilgi ve iletişim. Girişimcilerin Bitlis şehrinde bulunan işletmelerin faaliyet alanlarını incelerken 20 çalışandan az olan işletmeleri de göz önünde bulundurması gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Bitlis şehrinde girişimcilerin işyeri kiralamalarının maliyeti ortalama olarak 1.538 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri satın almak istemesi halinde ortalama maliyeti 246.540 TL olacaktır.

Bitlis Şehrinin Ekonomik Yapısı

Bitlis şehrinin ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine dayalıdır. Şehirde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle sanayi işletmesi sayısı oldukça azdır.

 • TARIM

Bitlis şehrinde tarım faaliyetleri genellikle tahıl üzerinden yapılır. Şehirde en çok ekilen tahıllar buğday, arpa, çavdar ve mısırdır. Şehirde üretimi yapılan baklagiller kuru fasulye ve nohuttur. Kur fasulyeden elde edilen verim Türkiye genelinde elde edilen verimden daha fazladır. Şehirde tütün üretimi de yapılır ancak çok fazla bir alan kaplamaz. Bitlis şehrinde yetişen tütün özel bir renge ve kokuya sahiptir.

Şehirde meyve ve sebze üretimi çok fazladır. En çok yetişen sebzeler domates, salatalık ve yeşil fasulyedir. En çok yetişen meyveler ise kavun, karpuz, ceviz, elma ve armuttur. Şehirde yetişen Antep fıstığı, kiraz ve dut bol miktardadır. Girişimcilerin Bitlis şehrinde kuracakları işler için tarım ürünleri üretenlerin ürünlerinin paketlenmesini ve ambalajlanmasına yardımcı olacak işler kurabilir.

Şehirde tarım ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler şu şekildedir; yonca, patates, şeker pancarı.

 • HAYVANCILIK

Bitlis şehrinde hayvancılık faaliyetleri oldukça fazla şekilde yapılmaktadır. Şehirde sığır, manda, koyun, keçi bakımı ve tavukçuluk yapılır. Aynı zamanda şehirde arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Şehirde hayvancılık faaliyetleri sonucunda üretilen etler sığır, keçi ve koyun üzerinden yapılmaktadır. Süt üretiminde yapılan hayvancılık faaliyetleri ise sığır, manda, koyun ve keçi üzerinden yapılmaktadır. Bitlis şehrinde kümes hayvancılığında gösterilen faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu tavuk, ördek, kaz ve hindidir. Tavukçuluk faaliyetlerinde bulunan üreticilerin büyük bir çoğunluğu yumurtalarını satmaktadır.

Bitlis şehrinde hayvansal üretimin en fazla yapıldığı alanlar şu şekildedir; süt üretimi, bitkisel üretim, bal üretimi ve et üretimidir.

 • SANAYİ

Bitlis şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle şehirde sanayi alanında faaliyet gösteren büyük bir firma yoktur. Şehirde olan küçük sanayi faaliyetleri demircilik, dokuma üzerine yapılmıştır. Şehirde faaliyet gösteren işletmeler; Bitlis Sigara fabrikası, Bitlis un fabrikası, Tatvan et fabrikası şeklindedir.

Bitlis şehrinde organize sanayi bölgesi kurulabilmesi için oldukça büyük bir çaba gösterilmiştir. Şehirde kurulan organize sanayi bölgesiyle birlikte girişimcilerin başvuruları valilik tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Şehirde sanayi işletmelerinin büyük bir çoğunluğu tarımsal alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilerden oluşmaktadır. Devletin 17 tarım sanayi işletmesine toplamda 32 milyon TL hibe sağlamıştır. Bitlis şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin sanayi alanında faaliyet göstermesi halinde devlet tarafından sunulacak hibe ve destekleri alması mümkündür.

Bitlis’te iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Bitlis Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Bitlis şehrinin coğrafi konumu nedeniyle maden arama faaliyetleri zor yapılmaktadır. Şehirde bulunan yeraltı kaynaklarının büyük bir çoğunluğu hammadde halindedir. Bitlis şehrinde bulunan yeraltı kaynakları şu şekildedir; pomza, bakır, kurşun, çinko, mermer, krom, demir fosfat. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları inşaat sektöründe yer alan maddelerin üretilmesi için gerekli olan hammaddelerdir. Bu nedenle girişimcilerin madencilik alanında faaliyet göstererek şehirde bulunan inşaat sektöründe yer alan işletmelere ürün üretmesi mümkündür.

Şehirde bulunan pomza kaynaklarının büyük bir çoğunluğu Tatvan ilçesinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Bitlis şehrinde jeotermal kaynakları bulunan alanlar vardır. Jeotermal kaynakların büyük bir çoğunluğu Nemrut, Güroymak, Germap yörelerinde bulunmaktadır.

 • TURİZM

Bitlis şehri turizm potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Şehirde pek çok tarihi eser bulunmaktadır. Bitlis şehrinde kültür turizmi, kış turizmi, deniz turizmi ve termal turizmi yapılmaktadır.

Bitlis şehrinde turizm faaliyetlerinde en önemli gelir kaynağı Van Gölü ve Nemrut Dağıdır.

Şehirde yapılan kültür turizmi Bitlis Kalesi, Kef Kalesi ve Ahlat Kalesi üzerinden yapılmaktadır. Şehirde bulunan Nemrut Dağı turistlere dağ ve kış sporları yapabilme imkânı tanımaktadır. Şehirde yer alan termal turizmi kaynakları oldukça fazladır. Şehir pek çok kaplıcaya ev sahipliği yapar. Şehirde bulunan kaplıcalar şu şekildedir; Çukur Kaplıcası, Ilıcak Kaplıcası, Köprü Altı Kaplıcası, Küçür Kaplıcası, Yam Acısuyu ve Nemrut Dağı Kaplıcası.

 • TİCARET

Bitlis şehrinde ticaret alanında faaliyet tarım ve hayvancılığa dayalı olarak yapılmaktadır. Şehirde yetişen ürünlerin hammadde olarak büyük illere yollanması ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Aynı zamanda şehirde yetişen tütün ve bal üretimi ticareti fazladır.

Bitlis şehrinin dış ticaretini oluşturan sektörler şu şekildedir; imalat, toptan perakende ve ticaret.

YouTube video player

Bitlis Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Girişimcilerin Bitlis şehrinde tütün üretimi yaparak İç ticaret ve dış ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde buğday ve arpa gibi hammadde kaynaklarını ulaşarak un, ekmek gibi gıda ürünleri üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hayvancılık faaliyetlerinin şehirde oldukça fazla yapılması girişimciler için kırmızı et üretimi, beyaz et üretimi yapabilmesine imkân tanımaktadır. Şehirde deri üretimi, yün üretimi yapılarak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bitlis şehri arıcılık faaliyetleri için oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Şehirde girişimcilerin arıcılık faaliyetlerinde yer alarak bal üretimi yapması ve iç ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde bulunan maden kaynaklarını kullanarak inşaat sektöründe yer alan firmalara üretim yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bitlis şehri kaplıca alanları olduğu için turizm potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Girişimcilerin kaplıca alanlarına konaklama üzerine yapacakları girişimlerle gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde bulunan Nemrut Dağında girişimcilerin sporculara yönelik olarak yapabilecekleri tırmanış, konaklama ve spor aktivitelerine yönelik işler gelir elde etmesine yardımcı olacaktır.
 • Girişimcilerin Nemrut Dağı yakınlarında sporculara yönelik olarak satabileceği spor eşyaları girişimcilerin gelir elde etmesine yardımcı olacaktır.
 • Girişimcilerin şehirde bulunan genç nüfusa yönelik yapabilecekleri eğlence ve eğitim sektörlerine yönelik işlerde oldukça iyi gelir elde etmesi mümkündür.

Bitlis Şehrine Verilen Destekler

Bitlis şehrinde yapılan girişimlere Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sunulan teşvikler şu şekildedir;

 • Su ürünleri yavru ve ürün desteklemesi
 • Kıyı balıkçılığı desteklemesi
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Mazot ve kimyevi gübre desteklemesi
 • Yem bitkileri desteği

Bitlis şehri verilen hibe ve teşviklerden, 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.Bitlis’te İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.