Eskişehir'de İş Yapmak

Eskişehir’de Hangi İşler Yapılır?

Eskişehir ili Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 13.925 km2’dir ve 14 ilçeden oluşur. Eskişehir ili yaşanabilir kentler arasında, ikinci sırada yer alır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Eskişehir ilinin 2020 yılında toplam nüfusu 888.828 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,13 oranı kadınlardan, %49,87 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Şehirdeki toplam nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluk %50,50 oranı ile orta yaş grubundadır daha sonra ise %32,85 oranı ile genç yaş grubu gelmektedir. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 40-44 arasında bulunan yaş grubundadır. Genç yaş grubunda ise yoğunluk 20-24 yaş arasında bulunan gruptadır.

Eskişehir ilinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Eskişehir ilinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen eğitim düzeyi ise ilkokul ve lisans mezunlarıdır. Şehirde bulunan nüfusun %71,70 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %19,22 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Eskişehir ilinde kuracakları işler için her eğitim düzeyinden mezun olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Eskişehir ilinde işgücüne katılım oranı %53,0, işsizlik oranı %9,0 ve istihdam oranı %48,2 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun cinsiyete göre dağılımında kadınların yoğunlukta olduğu görülmektedir. İşsizliğin yaş gruplarına göre dağılımında ise 20-24 yaş grubu en fazla işsizliğin bulunduğu yaş grubudur. İşsizliğin eğitim düzeyine göre dağılımında en fazla işsizliğin bulunduğu eğitim düzeyi lise mezunlarıdır. Daha sonra ise ilkokul mezunları gelmektedir.

Eskişehir ilinde istihdamın en fazla olduğu sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, idari ve destek hizmet faaliyetleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Eskişehir ilinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 977 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleridir.

Eskişehir ilinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler havacılık, raylı sistemler, makine ve metal sanayi, gıda sanayi, turizm ve madencilik sektörleridir. Girişimcilerin Eskişehir ilinde iş kurmadan önce 20’den az çalışanı olan işletmeleri incelemeleri gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Eskişehir ilinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.425 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 559.260 TL olacaktır. İşyeri kiraları girişimcilerin iş kurmak istedikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Eskişehir İlinin Ekonomik Yapısı

Eskişehir şehrinin ekonomik yapısı tarım, sanayi ve hizmetlere dayalıdır. Sanayinin gelişmiş olduğu ilde tarım gelirden daha fazla sanayiden gelir elde edilir.

 • TARIM

Eskişehir ilinin yüzölçümünün %42 oranı tarım arazisidir, %24,2 oranı ise orman arazisi, %23,8 oranı çayır ve mera arazisidir. Şehirde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Tarımın en fazla yapıldığı ilçeler Seyitgazi ve Sivrihisar’dır.

Eskişehir ilinde üretimi en fazla yapılan tarımsal ürünler arpa, buğday, şekerpancarı, yeşil mercimek, nohut, dane mısır, domates, kuru fasulye, kuru soğan, ayçiçeği, haşhaş, kanola ve aspirdir.

Eskişehir ilinde iklim koşulları nedeniyle dört mevsim tarım ürünü elde edilmesi mümkündür. Şehirde yer alan Sarıcakaya ve Mihalıççık’ta meyve ve sebze üretimi oldukça ileri şekilde yapılır. Şehirde marul, ıspanak, salatalık, patlıcan, biber, armut, vişne, elma, badem, dut, kayısı, kavun, karpuz üretimi yapılmaktadır. Yem bitkileri üretimi yapılan ürünler ise fiğ, hayvan pancarı ve korungadır. Şehirde tarımsal ürünlerin yetişmesi nedeniyle tarıma dayalı sanayide gelişim göstermiştir. Gıda ürünleri imalatı sektörü şehirde önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Eskişehir ilinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde yapılan hayvancılık faaliyetleri beslenme, dokuma, deri ve hammadde alanında kullanılır. Şehirde bulunan hayvanların çeşidi oldukça fazladır. Şehirde koyun, kümes hayvanları, tiftik keçisi ve kıl keçisi, sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Eskişehir ilinde büyükbaş ve küçükbaş işletme sayısının en fazla olduğu ilçeler Seyitgazi ve Tepebaşı’dır. Aynı zamanda Eskişehir ilinde su ürünleri işletmeleri bulunmaktadır. Şehirde alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Alpu ve Beylikova ilçeleri alabalık yetiştiriciliğinde gelişmiş olan ilçelerdir. Sazan ve Tatlısu kefali İnönü ve Sarıcakaya ilçelerinde yetişmektedir.

Eskişehir ilinde arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde her yıl arı kovanı sayısı artış göstermektedir. Eskişehir ilinde kümes hayvancılığı faaliyetleri tavuk, ördek, hindi ve kaz üzerinden yapılmaktadır. Şehirde yetiştirilen tavuklar yumurta ve et faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Eskişehir ilinde hayvanların, çayır ve mera alanlarının gelişmiş olması nedeniyle hayvansal üretim faaliyetleri gelişmiştir. Şehirde kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta ve bal üretimi faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

 • SANAYİ

Eskişehir ilinde sanayi başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehirde bulunan sanayi işletmelerinin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler makine ve ekipmanlar, gıda ürünleri, metal ürünleri, madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, metalik olmayan mineral ürünleri, kauçuk ve plastik, mobilya sektörleridir.

Eskişehir ilinde orman alanlarının bulunulmasıyla birlikte ağaç ve mantar ürünleri üretimi yapılmaktadır. Eskişehir ili ulaşım imkânları, maden ve tarım imkânlarının gelişmiş olması nedeniyle sanayi faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Şehirde; un fabrikaları, uçak bakım tesisleri, çimento fabrikaları, makine ve tesis imalatı fabrikası, yem ve giyim fabrikası, beton sanayisi fabrikası bulunmaktadır.

Eskişehir’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Eskişehir Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Eskişehir ili yeraltı kaynakları açısından zengin olan bir şehirdir. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları altın, asbest, bor, demir, florit, kaolen, krom, kum ve çakıl, manganez, manyezit, mermer, nikel, mika ve lüle taşıdır. Şehirde yeraltı kaynakları arasında bulunan lületaşı yalnızca Eskişehir’de bulunur. Bu nedenle şehrin iç ve dış ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmını lületaşı oluşturmaktadır.

 • TURİZM

Eskişehir ilinde doğal turizm, tarihi ve kültürel turizm, jeoturizm, spor turizmi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Eskişehir ili 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanını almıştır.

Eskişehir ilinde Bozdağlar ve Türkmen Dağları sağlık turizmi potansiyeline sahip olan yerlerdir. Aynı zamanda doğa sporları için Sündiken Bozdağları, Türkmen Dağları potansiyele sahip olan yerlerdir. Şehirde bulunan mağaralar turizm için potansiyel sağlamaktadır ancak ulaşım sorunları nedeniyle gelişmemiştir. Girişimcilerin Eskişehir ilinde genç nüfusun fazla olmasını göz önünde bulundurarak eğlence, ulaşım ve rehberlik faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.

 • TİCARET

Eskişehir ilinde dış ticaret faaliyetlerini oluşturan sektörler imalat, madencilik ve taş ocakçılığı sektörleridir. Şehirde dış ticaretin ve iç ticaretin önemli bir kısmını lületaşı oluşturmaktadır. Lületaşı Yunanistan, Fransa, İspanya, Fas ve ABD’ye ihraç edilmektedir.

YouTube video player

Eskişehir’de Yapılabilecek Bazı İşler

 • Eskişehir ilinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin süt ve süt ürünleri işleme tesisi kurması, et ve et ürünleri işleme tesisi kurması, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılması, tavukçuluk faaliyetlerinde bulunulması ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılması mümkündür. Aynı zamanda Eskişehir ili ipek böceği yetiştiriciliği yapılabilmesi için oldukça uygun bir şehirdir.
 • Eskişehir ilinde tarımcılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin un ve unlu mamullerin üretilmesi, makarna ve irmik üretilmesi, maydanoz ve semizotu yetiştirilmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde arpa, ayçiçeği, şekerpancarı ve meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılması mümkündür.
 • Eskişehir ili maden kaynakları zengin olan bir şehirdir. Bu nedenle girişimcilerin otel, rehberlik ve ulaşım hizmetleri sunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Eskişehir ilinde lületaşı üretiminin yapılmasıyla birlikte girişimcilerin lületaşı madenciliği yapılması ve dış ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür. Şehirde bulunan diğer madenlerinde değerlendirilmesi mümkündür.
 • Eskişehir ilinde genç nüfusun yoğunlukta olması nedeniyle girişimcilerin eğlence ve kültür faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik olarak soğuk hava depoları, depoculuk hizmetleri ve ulaşım hizmetleri sunması mümkündür.
 • Girişimcilerin Eskişehir ilinde tarım ve sanayide kullanılan makine ve teçhizat ürünlerini üretmesi, havacılık ve savunma sanayisine yönelik yatırımlar yapması mümkündür.

Eskişehir’de Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Eskişehir şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Eskişehir’de yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Eskişehir’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.