Konya'da İş Yapmak

Konya’da Hangi İşler Yapılır?

Konya şehri Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından birinci sırada Konya şehri gelmektedir. Yüzölçümü 40,841 km2’dir ve 31 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Konya şehri Türkiye’nin en kalabalık yedinci ilidir. 2020 yılında toplam nüfusu 2.250.020 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %50,27 oranı kadınlardan, %49,73 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Şehirdeki nüfusun %45 oranı orta yaş grubu, %40 oranı genç yaş grubudur. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda ise 54-59 yaş arasında bulunan nüfus yoğunluktadır. Girişimcilerin Konya şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Selçuklu, Karatay ve Meram’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Konya şehri nüfusunda ilkokul mezunları yoğunluktadır. Daha sonra gelen eğitim düzeyi lise ve ortaokul mezunlarıdır. Konya şehrinde bulunan nüfusun %76 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %13 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Konya şehrinde kuracakları işler için lise ve ilkokul mezunu olan personelleri nüfusta yoğun olmaları nedeniyle bulması daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Konya şehrinde işgücüne katılım oranı %48,4 işsizlik oranı %4,7 ve istihdam oranı %46,2 olarak açıklanmıştır. 2019 yılında şehirde toplam 96.245 işsiz bulunmaktadır. Erkeklerin işsizlik oranı kadınlardan daha fazladır. İşsizlik oranını oluşturan nüfusun %32’si 20-24 yaş arasında bulunan nüfustan oluşmaktadır. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Konya şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Konya şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 2190 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Aynı zamanda ulaştırma ve depolama, idari destek hizmetleri şehirde gelişmiş olan sektörler arasındadır. İşletmelerin en az faaliyet gösterdikleri sektörler ise finans ve sigorta sektörüdür.

Konya şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım, madencilik, sanayidir. Kömür ve linyit çıkarımı, metal cevheri madenciliği, gıda ve içecek imalatı, tütün imalatı, tekstil imalatı rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasındadır.

 • İşyeri Kiraları

Konya şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin işyeri kiralaması halinde yıllık ortalama maliyeti 2.094 TL olacaktır. İşyeri satın almak için yıllık ortalama maliyet ise 500.920 TL’dir. Girişimcilerin seçtikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve ekonomik faktörlere göre işyeri kiralama ve satın alma maliyetleri değişim gösterecektir.

Konya Şehrinin Ekonomik Yapısı

Konya şehri Türkiye’nin en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. Şehrin ekonomisi tarım, sanayi, hizmetler ve ticaret faaliyetlerine bağlıdır.

 • Tarım

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak anılan şehirde tarımsal üretim oldukça önemli bir gelir sağlamaktadır. Şehirde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi önemlidir. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler şekerpancarı, buğday, mısır, arpa ve patatestir. Şehirde üretilen şeker pancarı %31,23 oranı, buğday %9,93 oranı, mısır %22,42 oranı ve arpa %15,09 oranı ile Türkiye üretimindeki payını ifade etmektedir.

Konya şehrinde üretimi en fazla olan meyveler elma, üzüm, kiraz, çilek ve vişnedir. Vişne üretimi %16,03 oranı, kiraz %10,27 oranı, çilek %8,96 oranı ile Türkiye üretimi içindeki payı oluşturmaktadır. Şehirde en fazla üretimi yapılan sebzeler ise havuç, domates, kavun, soğan ve karpuzdur. Havuç üretimi %64,05 oranı, kavun %8,27 oranı, soğan %4,08 oranı ile Türkiye üretimi içindeki payını oluşturmaktadır.

Ereğli ve Akşehir ilçelerinde sebzecilik önemli bir yer tutmaktadır. Ereğli ilçesinde yetişen havuçlar ünlüdür. Şehirde modern tarım yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda şehirde mantar ve ayçiçeği, haşhaş, aspir, kimyon ve lale üretimi yapılmaktadır. Kimyon ve lale üretiminde 1.sıradadır.

 • Hayvancılık

Konya şehri sahip olduğu küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanları varlığıyla Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Sığır, manda, koyun ve keçi bakımı yapılan şehirde süt üretimi ve yumurta üretimi önemlidir. Süt üretiminde Türkiye’de birinci sırada, yumurta tavuğu varlığıyla ikinci sırada yer almaktadır.

Arıcılık faaliyetlerinin önemli bir yer aldığı şehirde bal üretimi ve kovan varlığı ile Türkiye’de yirmi birinci sırada yer almaktadır.

 • Sanayi

Konya şehrinde sanayi oldukça gelişmiştir. Şehrin gelirinin büyük bir kısmını sanayi geliri oluşturmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler metal ürünlerin imalatı, makine ve ekipman üretimi, gıda ürünleri imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı imalatı, ana metal sanayisidir.

Önemli bir yer tutan diğer sektörler ise metalik olmayan minerallerin imalatı, deri ürünlerinin imalatı, mantar ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat imalatıdır. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı yapılan şehirde tekstil önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tarımsal üretimin fazla olduğu şehirde tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Un, tuz ve şeker üretiminde birinci sırada yer almaktadır.

Konya’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Konya Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Konya şehri maden kaynaklarının zengin olduğu bir şehirdir. En önemli kaynağı alüminyumdur. Şehirde bulunan diğer yeraltı kaynakları ise bakır, kurşun, çinko, barit, bentonit, civa, jips, kaolen, kil, kireçtaşı, krom, kum, çakıl, manyezit, mermer, tuğla ve kiremittir. Şehirde bulunan yeraltı kaynaklarıyla birincil alüminyum çıkarılan tek şehirdir. Bulunan tuz rezervi nedeniyle tuz üretiminde önemli bir yerdedir.

 • Turizm

Konya şehrinde inanç turizmi ön plana çıkmaktadır. Doğa, kültür, mağara, sağlık ve av turizmi potansiyeline sahiptir. Hz. Mevlâna ve Nasreddin Hoca ile anılan şehirde turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Şehirde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük Neolitik Kenti bulunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü av ve doğa turizmi potansiyeli sunmaktadır. Toros Dağlarında olan ilçeleri ile yürüyüş imkânı bulunur. Balatini Mağarası, Suluin Mağarası, Susuz Mağarası, Körükini Mağarası, Tınaztepe Mağarası öne çıkan mağara turizmi potansiyeline sahiptir.

Mevlâna Türbesi, İplikçi Külliyesi, Selimiye Camii, İkinci Selim Külliyesi, Nasreddin Hoca Türbesi, Şemsi Tebrizi Mescidi inanç turizmi ve kültür turizminde öne çıkan yerlerdir. Çavuşçu Köyü Ilıcası, Seydişehir Ilıcası, Kuşaklı Çamuru, Höyük Köyü Hamamı şehrin sahip olduğu jeotermal kaynaklardır.  Şehir tüm turizm potansiyeli ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

 • Ticaret

Konya şehrinde ticaret faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Şehirde iç ve dış ticarete konu olan sektörler imalat sanayisi, tarım ve ormancılık, madencilik ve taş ocakçılığı sektörleridir. Hububat üretimi, demir çelik sanayisi, makine ve teçhizat, elektrikli makineler, plastikler alt sektörleridir. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler Irak, Almanya, İtalya, ABD, Rusya ve Mısır’dır.

YouTube video player

Konya Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Konya şehrinde tarım sektörünün gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin gıda imalatı, içecek imalatı, sebze ve meyve kurutma tesisi, dondurulmuş meyve ve sebze üretimi yapabilme fırsatı bulunmaktadır.
 • Şehirde reçel, marmelat üretimi, nişasta ve glikoz üretimi, bakliyat paketleme tesisi, organik tarım üretimi yapılarak girişimciler gelir elde edebilir.
 • Hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğu şehirde girişimciler yem üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık, yumurta tavukçuluğu ve deve kuşu yetiştiriciliği yapabilmektedir.
 • Tarımsal alet ve makinelerin üretimi, meyve ve sebze suyu üretimiyle girişimciler gelir elde edebilir.
 • Şehirde bulunan turizm potansiyeli girişimcilere inanç turizmi, kültür turizmi, mağara turizmi, yayla turizmi alanına yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Girişimciler şehirde otel, konaklama tesisi açarak gelir elde edebilir.
 • El halısı imalatı, çorap üretim tesisi, örme eşya ve konfeksiyon imalatı, deri işleme konfeksiyonu alanlarına girişimcilerin yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır.
 • Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı, otomotiv sanayisi yatırımları, kapalı sulama ve damlama sulama sistemi imalatı, cerrahi eldivenlerin üretimi, cıvata üretimi gibi alanlara yatırım yapılma fırsatı bulunmaktadır.
 • Şehirde ticaret faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin ulaştırma ve depolama alanlarına yatırım yapma imkânı bulunmaktadır.
 • Şehirde bulunan yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak yatırım yapılabilir.

Konya Şehrine Sunulan Teşvikler

Konya şehri 2. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

2. bölge için sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (3-5 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi

Konya’da Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Konya şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Konya’da yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Konya’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.