Edirne'de İş Yapmak

Edirne’de Hangi İşler Yapılır?

Edirne şehri Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alır. Şehrin kuzeyinde Bulgaristan, batıda Yunanistan yer almaktadır. Edirne şehrinin yüzölçümü 6.098 km2’dir ve 9 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Edirne şehrinde 2020 yılında toplam nüfus 413.903 olarak açıklanmıştır. Şehirde erkeklerin nüfustaki oranı kadınlara göre daha fazladır. Edirne şehrinde bulunan nüfusun %50.81 oranı erkeklerden, %49.19 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %48.27 oranı orta yaş grubundan, %30.43 oranı genç yaş grubundan oluşmaktadır. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 40-44 yaş arasında bulunan nüfustur. Aynı zamanda genç grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş grubu 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur.

Edirne şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk üç ilçe şu şekildedir; Merkez, Keşan ve Uzunköprü

 • Eğitim Bilgileri

Edirne şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde lise ve ilkokul mezunu kişilerin sayısı birbirine oldukça yakındır. Nüfusun %72.02 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %17.97 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeylerinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Edirne şehrinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş olan personelleri bulmaları kolay olacaktır. Aynı zamanda şehirde her eğitim düzeyine sahip olan personellerin bulunabilmesi kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Edirne şehrine işgücüne katılım oranı %59.7, işsizlik oranı %7.5 ve istihdam oranı %55.3 olarak açıklanmıştır. Edirne şehrinde bulunan işsiz nüfusun cinsiyete göre dağılımında kadınların erkeklerden daha fazla bir orana sahip olduğu açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında en fazla işsizliğin bulunduğu yaş grubunun 20-24 yaş arasında bulunan yaş grubunda olduğu görülmektedir. Daha sonra ise 45-69 yaş arasında bulunan yaş grubunda işsizlik oranının yoğunlukta olduğu görülmektedir. Edirne şehrinde bulunan işsizlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde en fazla işsizliğin bulunduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır daha sonra ise ortaokul mezunları gelmektedir.

Edirne şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, idari ve destek hizmetleri faaliyetleridir. Girişimcilerin Edirne şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları işsizlik oranının fazla olması nedeniyle daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Edirne şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 348 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ise toptan perakende ve ticaret, imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleridir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise su temini ve kanalizasyon hizmetleri, bilgi ve iletişim sektörleridir. Edirne şehrinde iş kurmak isteyen bir girişimcinin 20 ve daha az çalışanı bulunan firmaları analiz etmesi gerekmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Edirne şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.308 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 446.400 TL olacaktır. İşyeri kiraları girişimcilerin seçtikleri ilçelere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Edirne Şehrinin Ekonomik Yapısı

Edirne şehrinin ekonomisi tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne bağlı olarak gelişmiştir. Hizmet sektörünün Edirne şehri açısından önemi büyüktür. Daha sonra gelen sektör ise tarım sektörüdür.

 • TARIM

Tarım sektörü Edirne şehrinin başlıca gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Şehirde %51 oranında tarım alanı, %9 oranında çayır ve mera alanı bulunmaktadır. Edirne şehrinde en önemli tarımsal üretim faaliyetleri çeltik, ayçiçeği ve buğday üretimidir. Çeltik üretiminde Edirne şehri Türkiye’de 1. sırada, ayçiçeği üretiminde Türkiye’de 3. sırada ve buğday üretiminde 11. sırada yer almaktadır.

Edirne şehrinde tarımsal üretimde tarla ürünleri birinci sırada yer almaktadır. Daha sonra sebze ve meyve üretimi gelmektedir. Ancak meyve ve sebze üretiminde önemli derecede bir üretim yapılmamaktadır. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler buğday, çeltik, ayçiçeği, arpa ve kolzadır.

Edirne şehrinde meyve üretiminde en fazla olan ürünler elma, üzüm, armut ve cevizdir. Sebze üretiminde en fazla olan ürünler ise karpuz, kavun, domates, biber ve soğandır. Edirne şehrinde tarımsal ürünlerin üretiminin artmasıyla birlikte tarıma dayalı sanayide artmıştır. Şehirde gıda sanayisi gelişmiş olan bir sektördür. Girişimcilerin Edirne şehrinde iş kurmaları halinde tarım alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.

 • HAYVANCILIK

Edirne şehrinde çayır ve mera alanları her geçen gün azalsa bile şehrin ekonomisinde hayvancılık faaliyetlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Şehirde tavukçuluk, ipek böceği ve arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır.

Edirne şehrinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri sığır ve manda üzerinden yapılmaktadır. Küçük baş hayvancılık alanında koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şehirde tavukçuluk faaliyetleri yumurta üretimi için yapılmaktadır. Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde yumurtacılık faaliyetleri oldukça fazla yapılmaktadır.

Edirne şehrinde yapılan arıcılık faaliyetleri nedeniyle bal üretimi yapılmaktadır. Balmumu üretimi ise fazla değildir. İpek böcekçiliği yapan işletme sayısı ise oldukça azdır. Aynı zamanda koza üretimi çok azdır.

 • SANAYİ

Edirne şehrinde sanayi faaliyetleri tarıma dayalı olarak yapılmaktayken geçen günlerle birlikte imalat, sıhhi tesisat malzemeleri, dokuma ve deri sanayisi oldukça hızlı şekilde gelişmiştir. Edirne şehrinde en fazla faaliyet gösterilen sanayi sektörleri gıda, içki ve tütün sanayidir. Daha sonra dokuma, giyim ve deri sanayisi, taş ve toprağa dayalı sanayi, maden sanayisi gelmektedir.

Edirne şehrinde imalat sanayisinin gelişmiş olmasıyla birlikte imalat sanayisinin alt alanları gelişmiştir. Şehirde orman varlığının olması ağaç ve ağaç ürünleri imalatının gelişmesine yardımcı olmuştur. Bilgisayar ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat ürünlerinin imalatı oldukça fazla yapılmaktadır ve gıda sanayisinin önüne geçmiştir.

Edirne’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Edirne Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Edirne şehrinde yeraltı kaynakları açısından zengin değildir. Şehirde en önemli yeraltı kaynağı linyittir. Şehirde petrol kaynakları bulunmamıştır ancak aramalarına devam edilecektir. Edirne şehrinde yer alan yeraltı kaynakları bentonit, çimento hammaddeleri, fosfat, kurşun ve manganezdir. Şehirde yeraltı kaynaklarından linyitin önemi daha büyüktür.

 • TURİZM

Edirne şehri Bulgaristan ve Yunanistan’a olan komşuluğu nedeniyle oldukça önemli bir konumdadır. Şehir bu konum avantajı nedeniyle ve turizm potansiyeli nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin oldukça sık ziyaret ettiği bir şehirdir. 2019 yılında şehirde toplam 755.562 yerli turist şehri ziyaret etmiştir ve konaklama faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Edirne şehrini 2019 yılında 267.400 yabancı turist ziyaret etmiştir ve konaklama faaliyetlerinde bulunmuştur. Girişimcilerin şehirde konaklama ve gezi faaliyetleri üzerine iş kurması halinde gelir elde etmesi mümkündür.

Edirne şehri sultanlar şehri olarak adlandırılan bir şehirdir. Şehirde turizm açısından potansiyel oldukça fazladır. Edirne şehrinde İkinci Beyazıt Külliyesi UNESCO tarafından geçici miras listesine alınmış olan en önemli potansiyeli olan yerdir. Şehirde en önemli turizm potansiyeline sahip olan yerler Selimiye Camisi, Adalet Kasrı Kulesi, Edirne Sarayı’dır.

 • TİCARET

Edirne şehri bulunduğu konum nedeniyle avantaja sahip olan bir şehirdir. Şehirde ithalat ve ihracat faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Şehirde en fazla ticaret faaliyetlerinin olduğu sektörler gıda ve içki sanayisi, ağaç sanayisidir. Nişasta, şeker ve içki sanayisi şehirde önemli bir yer tutmaktadır.

YouTube video player

Edirne Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Edirne şehri ekonomisinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemli bir yer tutması girişimcilerin arım alanında faaliyet göstermesi için bir fırsat sunmaktadır. Şehirde tarımsal ürünlerin hammadde olarak yetiştirilmesi ve gıdaya dayalı olarak makarna ve ürünlerin işlenmesiyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Edirne şehri iklim şartları açısında ipek böcekçiliği faaliyetlerine elverişli bir şehirdir. Bu nedenle girişimcilerin ipek böceği yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin meyve ve sebze üreterek yaş meyve ve sebzelerin ticaretini yapması, paketlenmesi ve depolanması faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Edirne şehrinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın olması nedeniyle girişimcilerin kırmızı et üretimi yapması, süt ve süt ürünlerinin üretimini yapması, dericilik faaliyetlerinde bulunması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin coğrafi konum avantajı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle konaklama, rehberlik ve tur faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Edirne şehrinde çeltik üretiminin oldukça fazlası girişimcilere çeltik sapının mobilya sanayisinde kullanılmasına yönelik işler kurulması için girişimcilere fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda girişimcilerin çeltik üretiminde markalaşması üzerine faaliyetlerde bulunması mümkündür.
 • Girişimcilerin Edirne şehrinde inşaat sektöründe kullanılan hammaddeleri işleyerek gelir elde etmesi mümkündür.


Edirne’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.