Kırşehir'de İş Yapmak

Kırşehir’de Hangi İşler Yapılır?

Kırşehir Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 6,584 km2’dir ve 7 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kırşehir ilinin 2020 yılında toplam nüfusu 243.042 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %49,26 oranı erkeklerden, %50,74 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Kırşehir ilinde %46 oranı ile orta yaş, %36 oranıyla genç yaş grubu bulunmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda ise yoğunluk 55-59 yaş arasındadır. Girişimcilerin Kırşehir ilinde kuracakları işler için orta yaş grubunda olan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler: Merkez ve Kaman’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Kırşehir ilinde bulunan nüfusta lise mezunları yoğunluktadır. Lise mezunlarının hemen ardından ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %71 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %17 oranı ise lisans ve üstü düzeyde eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Kırşehir ilinde kuracakları işler için lise mezunu olan personelleri nüfusta yoğun olması nedeniyle bulması daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Kırşehir ilinde işgücüne katılım oranı %46,6 işsizlik oranı %7,3 ve istihdam oranı %43,1 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan kayıtlı işsizlerin %56 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Girişimcilerin şehirde kadın personelleri bulmaları bu nedenle daha kolay olacaktır. İşsizliğin en fazla olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş arasında olan genç yaş grubundadır. İlkokul mezunları işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini oluşturmaktadır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

İŞKUR tarafından yapılan araştırmaya göre Kırşehir ilinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 139 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Aynı zamanda şehirde konaklama ve yiyecek hizmetleri de önemli bir yer tutmaktadır. En az faaliyet gösterilen sektörler ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdir.

Kırşehir ilinde rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörleri imalat, enerji ve hizmetler sektörü oluşturmaktadır. Girişimcilerin bu alanlara yapacakları yatırımlardan gelir elde etme fırsatı bulunmaktadır. Ancak rekabet gücünün yüksek olması nedeniyle sektör ve rakip analizini yatırım yapmadan önce tamamlaması gerekmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Kırşehir ilinde girişimcilerin işyeri kiralama maliyetleri için yıllık ortalama 2.169 TL maliyet belirlenmiştir. İşyeri satın alma maliyeti ise 453.740 TL olarak belirlenmiştir. Girişimcilerin maliyetleri seçilen ilçenin ekonomik ve demografik göstergelerine göre değişim gösterebilecektir.

Kırşehir İlinin Ekonomik Yapısı

Kırşehir ilinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine dayalıdır. Şehirde sanayi az gelişmiştir.

 • Tarım

Kırşehir ilinde bulunan arazilerin %69,2 oranı tarım arazisidir. %19,3 oranıyla çayır ve mera alanları bulunmaktadır. Şehirde tarım arazilerinde genellikle tarla ürünleri yetiştirilmektedir. En fazla yetiştirilen tarla ürünleri ise arpa, şekerpancarı, buğday, nohut ve patatestir. Nohut ürünü şehir için önemli bir üründür. Türkiye üretimi içindeki payı %11,24’tür. Arpa üretiminde ise payı %4,17’dir.

Şehirde meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Ancak tarla ürünleri kadar fazla bir yer kaplamamaktadır. Kırşehir’de en fazla yetiştirilen meyveler üzüm, elma, ceviz, armut ve kayısıdır. En fazla yetişen sebzeler ise domates, karpuz, kavun, biber ve soğandır. Kırşehir ilinde hayvan besiciliği nedeniyle fiğ, korunga ve yonca üretilmektedir. Ayçekirdeği, mercimek ve mısır üretimi de yapılmaktadır. Aynı zamanda şehirde yetiştirilen zerdali ve balbaşı isimli pekmezi ünlüdür.

 • Hayvancılık

Kırşehir ilinde gelişmiş olan diğer bir sektör hayvancılıktır. Besi amacıyla kurulan pek çok işletmenin bulunduğu şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Kümes hayvancılığı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunan girişimciler vardır. Şehirde sığır, manda, koyun ve keçi varlığı yoğunluktadır. Süt üretimi de buna bağlı olarak her geçen gün artış göstermektedir.

Kümes hayvanları tavuk, hindi, kaz ve ördekten oluşmaktadır. Şehirde bulunan tavuk varlığı yumurta üretimi amacıyla yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinin olduğu şehirde baş ve balmumu üretimi yapılmaktadır. Arılı kovan sayısı her geçen gün artmaktadır. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt üretimi küçükbaş hayvanların süt üretiminden öndedir.

Kırşehir ilinde iklim şartları nedeniyle kışlar uzun ve sert geçmektedir. Bu duruma bağlı olarak hayvancılık sektörü tarımın hemen ardından gelen ikinci bir gelir kaynağıdır.

 • Sanayi

Kırşehir ilinde sanayi gelişmeleri yeni başlamıştır. Şehir sanayide diğer illere oranla geride kalmıştır. İmalat sanayisinin gelişmiş olduğu şehirde girişimcilerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler gıda imalatı, ağaç ürünleri imalatı, ana metal sanayisi, madencilik ve taş ocakçılığıdır. Şehrin en önemli iki fabrikası bulunmaktadır. Lastik üretimi ve çimento üretimi yapılmaktadır. Şeker fabrikası, güneş enerji sistemleri, un ve yem üretimi yapılan şehirde sanayi önemli bir gelir kaynağı yaratamamaktadır.

Kimyasalların ve kimya ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik ürün imalatı, mobilya imalatı Kırşehir ilinde önemli olan bir sektördür. Şehirde bulunan işletmeler genellikle küçük ve orta büyüklüktedir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için sanayi sektöründe iş kurmaları halinde gelir elde etmesi mümkündür.

Kırşehir’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kırşehir Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Kırşehir ili maden kaynakları açısından zengin olan bir şehirdir. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları altın, çimento hammaddeleri, demir, feldispat, florit, kalsit, kireçtaşı, kuvars, mermer, tuğla ve kiremittir. Linyit kaynaklarının olduğu şehirde jeotermal kaynakları bulunmaktadır. Şehirde bulunan maden sahalarının 50 tanesi işletme ruhsatı sahiptir.

 • Turizm

Kırşehir doğal güzelliği, tarihi eserleri ve jeotermal enerji kaynakları ile turizmde öne çıkmaktadır. Şehrin önemli turistik alanları ise Boztepe, Akpınar, Seyfe Gölü, Çiçekdağı, Ömerhacılı, Kesik köprü, Keskin ve Kaman’dır. Kaman arkeoloji müzesi, Cacabey Medresesi, Japon Bahçesi ön plandadır.

Şehirde termal turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Terme Kaplıcası, Karakurt Kaplıcası, Bulumaçlı Kaplıcası, Mahmutlu Kaplıcası termal turizm faaliyetlerinin gerçekleştikleri alanlardır. Şehre en çok yerli turist ziyarette bulunmuştur.

 • Ticaret

Kırşehir ilinde iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde ticarete konu olan sektörler otomotiv endüstrisi, meyve ve sebze mamulleri, demir ve demir dışı metaller, bakliyatlar, hayvansal mamuller, makine ekipmanlarıdır. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler Almanya, Mısır, İtalya, Venezuela, Fas ve Romanya’dır.

YouTube video player

Kırşehir İlinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kırşehir ilinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu için girişimcilerin sektörde yapabilecekleri yatırımlardan gelir elde etmesi mümkündür. Et ve süt ürünleri işleme tesisi, un ve unlu mamullerin üretimi yapılarak gelir elde edilebilir.
 • Şehirde ayçiceği yağı, mısır çerezi üretimi, patates cipsi üretimi, salça üretimi, kiraz ve çilek gibi meyvelerin üretimi, mısır üretimi, ceviz üretimi yapılarak girişimciler gelir elde edebilir.
 • Yaş meyve ve sebzelere yönelik olarak işleme, paketleme ve etiketleme alanında girişimciler iş kurabilir.
 • Şehir sahip olduğu iklim ve kaynaklar ile rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi yatırımlarında bulunabilir.
 • Termal turizm ve kültür turizmi alanlarına otel, konaklama, butik, rehber ve tur hizmetleri sağlayarak gelir elde edebilir.
 • Kırşehir maden kaynakları zengin olan bir ildir. Girişimcilerim doğal taşları değerlendirmesi, mermer üretimi, hazır beton üretimi, kalsit rezervinin değerlendirilmesi, çimento hammaddelerinin değerlendirilmesi alanlarına yatırım yapması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimciler şehirde hastane, yurt ve eğitim sektörüne yönelik yatırım yapabilir.
 • Soğuk hava depoları, mobilya imalatı, hazır mutfak ürünleri imalatı, lastik kaplama, otomotiv sektörü, orman ürünleri imalatı girişimciler için yatırım yapılabilecek alanları oluşturmaktadır.

Kırşehir İline Sunulan Teşvikler

Kırşehir ilinde yapılacak girişimciler için 4. bölge teşvikleri sunulmaktadır. 4. bölgede olan illere sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (6-7 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (1-4 puan)


Kırşehir’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.