İstanbul'da İş Yapmak

İstanbul’da Hangi İşler Yapılır?

İstanbul şehri Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alır. Ekonomik açıdan ve nüfus açısından Türkiye’nin en gelişmiş olan ilidir. Dünyada ise iktisadi büyüklük açısından İstanbul şehri 34. sırada yer alan önemli bir şehirdir. Yüzölçümü 5.461 km2’dir ve 36 ilçeden oluşur.

İstanbul hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Türkiye’nin en yoğun nüfusuna sahip olan şehrin 2020 yılında toplam nüfusu 15.462.452 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,13 oranı erkeklerden, %49,87 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %53 oranı ile orta yaş grubu öne çıkmaktadır. Daha sonra ise %36 oranı ile genç yaş grubu gelmektedir. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığını 25-29 yaş arasındaki nüfus oluşturmaktadır. Orta yaş grubunda ise 40-44 yaş arasındaki nüfus ön plana çıkmaktadır.

İstanbul şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk dört ilçe ise Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik’tir.

 • Eğitim Bilgileri

İstanbul şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğunu lise mezunu olan kişiler oluşturmaktadır. Aynı zamanda ilkokul ve lisans mezunlarının sayısı birbirine oldukça yakındır. Şehirde öne çıkan eğitim düzeyleri arasında ortaokul mezunlarında bulunmaktadır. İstanbul şehrinde bulunan nüfusun %69 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan kişilerden oluşmaktadır. %19 oranı ise lisans ve lisans üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin İstanbul şehrinde kuracakları işler için aradığı eğitim düzeyinde olan personelleri bulması kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

İstanbul şehrinde işgücüne katılım oranı %57,4 işsizlik oranı %13,9 ve istihdam oranı %49,4 olarak açıklanmıştır. Şehirde açıklanan kayıtlı işsiz sayısı ise 444.992 olarak açıklanmıştır. Kayıtlı işsizlerin büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Kayıtlı işsizliğin en yoğun olduğu yaş aralığını ise gençler oluşturmaktadır. Kayıtlı işsizlerin %25 oranını 20-24 yaş arasındaki nüfus oluşturmaktadır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ilkokul ve lise mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin İstanbul şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda olan erkek personelleri bulması daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

İstanbul şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 27.745 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret, inşaat sektörleridir. Konaklama ve yiyecek faaliyetleri, ulaştırma ve depolama, hizmetler sektörü şehrin önemli olan sektörleri arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler alanları gelişmiş olan sektörler arasındadır.

İstanbul şehrinde rekabetin en fazla olduğu sektörü sanayi oluşturur. İmalat sanayisi rekabetin yoğun olduğu sanayi alt dalıdır. Aynı zamanda toptan ve perakende ticaret şehirde rekabetin yoğun olduğu alanlar arasında bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim sektörü, yayımcılık, sinema, televizyon yayıncılığı önemli olan rekabet alanları arasında bulunur. İstanbul şehrinde öne çıkan rekabetin yoğun olduğu bir diğer sektörü ise hizmetler alanı oluşturmaktadır. Girişimcilerin rekabet gününün yüksek olduğu bu sektörlerde faaliyet göstermesi halinde gelir elde etmesi mümkündür ancak rakipleri fazla olacaktır ve gelirden elde edilen pay rakipler ile bölüştürülecektir.

 • İşyeri Kiraları

İstanbul şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama kira maliyeti 4.036 TL olacaktır. Aynı zamanda şehirde işyeri satın almak isteyen kişilerin maliyetleri 1.119.552 TL olacaktır. İşyeri maliyetleri şehirde seçilen ilçelere göre değişim gösterecektir. Kira ve satın alma maliyetleri ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre değişim göstermektedir.

İstanbul Şehrinin Ekonomik Yapısı

İstanbul şehrinin ekonomisi temel olarak sanayi ve hizmetler sektörüne dayanmaktadır. Aynı zamanda turizm ve ticaret önemli olan ekonomik sektörler arasında yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise azda olsa faaliyet gösterilen alanlar arasındadır. Şehrin ekonomisi hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

İstanbul şehrinde tarım girişimcilerin daha az faaliyet gösterdikleri alanlar arasında bulunur. Tarla ürünleri üretimi diğer alanlara göre daha fazla yapılan ürünler arasındadır. Şehirde en fazla üretilen tarla ürünleri ise buğday, ayçiçeği, arpa, koiza ve çeltiktir. Daha sonra ise sebze ürünleri tarımda öne çıkmaktadır. Karpuz, domates, kavun, lahana ve hıyar en fazla üretime sahip olan sebze ürünleridir.

İstanbul şehrinde meyvecilik daha az faaliyet gösterilen bir alanı oluşturur. Fındık, elma, armut, erik ve üzüm en fazla üretimi yapılan meyveler arasında bulunmaktadır. İstanbul şehrinde tarımsal üretimden ziyade tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretimi, hazır yemekler, yem üretimi, unlu mamullerin üretimi öne çıkan sektörler arasındadır.

 • Hayvancılık

İstanbul şehrinde hayvancılık faaliyetleri tarıma göre daha fazla yapılan alanlar arasındadır. Kümes hayvanı varlığı şehirde öne çıkan alanlar arasında bulunmaktadır. Et amaçlı beslenen tavukların varlığı yumurta amaçlı beslenen tavuklara göre daha fazladır. Daha sonra ise küçükbaş hayvancılık faaliyetleri gelmektedir. Koyun varlığı keçi varlığına oranla daha fazladır. Keçiler ise daha çok kıl keçisi olarak beslenmektedir.

İstanbul şehrinde arıcılık ve balıkçılık oldukça önemli olan sektörler arasında bulunur. 2020 yılında şehirde bulunan arı kovanı varlığı 71.863 olarak açıklanmıştır. Balıkçılık faaliyetleri ise deniz ve barajlar üzerinden yapılmaktadır. Denize kıyısı olan şehirde balıkçılık önemli olan bir sektördür. İstanbul şehrinde hayvancılık sektörüne dayalı olan sanayi et ve et ürünleri üretimine yönelik olarak gelişmiştir. Yumurta paketleme, su ürünlerinin işlenmesi ve süt ürünlerinin üretimi önemli olan sektörler arasındadır.

 • Sanayi

İstanbul şehrinde en gelişmiş olan sektörler arasında sanayi yer alır. İmalat sanayisinin öne çıktığı şehirde tekstil önemli bir alandır. Metal ürünlerinin üretimi, giyim eşyası imalatı önemli olan sektörler arasında yer almaktadır. İstanbul şehrinde öne çıkan diğer sektörler arasında makine ve ekipmanlar, kauçuk ve plastik üretimi, gıda ürünlerinin imalatı yer almaktadır.

Elektrikli teçhizat, kimyasal ürünlerin imalatı ve ana metal sanayisi şehrin önemli olan sanayi alanları arasında yer almaktadır. Deri ile ilgili ürünlerin imalatı, ağaç ve ağaç ürünlerinin imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması gelişmiş olan alanlar arasında bulunur. Aynı zamanda temel eczacılık ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı ve mobilya imalatı önemli olan sektörler arasındadır.

İstanbul’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: İstanbul Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

İstanbul şehrinde madencilik önemli olan alanlar arasında bulunur. Özellikle endüstriyel hammadde kaynakları şehrin en önemli kaynakları arasındadır. İstanbul şehrinde yer alan yeraltı kaynakları çimento hammaddeleri, dolomit, grafit ve kaolendir. Aynı zamanda kil, kuvarsit, kuvars kumu, manganez, mermer ve tuğla şehirde yer alan yeraltı kaynakları arasında yer almaktadır. Şehrin en önemli kaynakları arasında linyit bulunmaktadır ve linyit kaynakları Şile, Silivri bölgelerinde yer almaktadır.

 • Turizm

İstanbul şehrinde turizm oldukça önemli olan bir sektördür. Her yıl yabancı ve yerli turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. Geçmiş zamanlarda pek çok medeniyetin yaşadığı topraklar turizm için büyük bir potansiyeli içermektedir. İstanbul’da kültür turizmi, deniz turizmi, sağlık turizmi öne çıkan alanlar arasındadır. İstanbul şehrinde kültür turizmi açısından öne çıkan yerler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Topkapı Saray Müzesi
 • Ayasofya Müzesi
 • Arkeoloji Müzesi
 • Kariye Müzesi
 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi
 • Hisarlar Müzesi
 • Yıldız Sarayı Müzesi
 • Mozaik Müzesi
 • Fethiye Müzesi

Aynı zamanda turizm açısından Eminönü, Üsküdar ve Kadıköy gibi ilçeler öne çıkmaktadır. Kapalıçarşı, Kız Kulesi ve Galata Kulesi şehrin önemli olan alanları arasındadır. Yerebatan Sarnıcı ve deniz gezileri turizm için önemli olan yerler arasında yer almaktadır.

 • Ticaret

İstanbul şehri hem iç ticaret hem de dış ticaret açısından gelişmiş olan bir şehirdir. Ticaret yoğunlukta olarak imalat, toptan ve perakende ticaret, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gelişmiştir. Aynı zamanda ulaştırma ve depolama, elektrik ve gaz üretimi, yiyecek ve gıda ürünleri ticaretin söz konusu olduğu sektörler arasında bulunmaktadır. En fazla ticaretin yapıldığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri yer almaktadır. Aynı zamanda Kuzey ve Güney Afrika, İran ve Irak gibi komşu ülkeler ihracatın en fazla olduğu ülkeler arasındaki yerini almaktadır.

YouTube video player

İstanbul Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • İstanbul şehrinde girişimcilerin tarımsal açıdan yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır. Şehirde yoğun olarak yapılan un ve unlu mamullerin üretimi alanına yatırım yapılma imkanı bulunur. Aynı zamanda ambalaj ve paketleme sektörü, meyve ve sebzelerin işlenmesi alanına yatırım yapılma imkanı bulunur.
 • Şehirde girişimcilerin katı ve sıvı yağ üretimi, şeker üretimi, zeytinyağı üretimi ve salça üretimi alanına yatırım yapma potansiyeli bulunur. Aynı zamanda pastacılık ürünlerinin üretimi, un üretimi alanına yatırım yapılma imkanı bulunur.
 • İstanbul şehrinde girişimcilerin hayvancılık alanına yatırım yapma imkanı bulunur. Süt ve süt ürünlerinin üretimi, et ve et ürünlerinin üretimi, yumurta paketleme potansiyel yatırım sektörlerini oluşturur. Aynı zamanda su işleme, bal ve polen üretimi yatırım yapılabilecek olan alanlar arasında yer alır.
 • İstanbul şehri sahip olduğu nüfus ile sağlık ve eğitim alanına yönelik olarak yatırım yapma potansiyelini içermektedir. Özel sağlık kurumları, ana sınıfı ve lise gibi okulların açılması girişimcilerin yatırım yapabileceği potansiyel alanlar arasındadır.
 • İstanbul şehrinde girişimcilerin sanayi alanına yatırım yapma imkanı bulunur. Tarımsal üretim sanayisi, gıda sanayisi ve tekstil ürünlerine yönelik yatırımlar potansiyeli olan alanlardır. Aynı zamanda girişimcilerin kimyasal ürünlerin üretilmesi ve metal eşyaların üretilmesi alanına yatırım yapması mümkündür.
 • Girişimcilerin İstanbul şehrinde yapabilecekleri yatırımlar arasında madencilik sektörü yer almaktadır. Kil ürünün değerlendirmesine yönelik yatırımlar potansiyel içeren alanlar arasında yer alır.
 • İstanbul şehri turizm potansiyeli ile girişimciler için yatırım yapılabilecek olan alanları oluşturur. Kız Kulesi, Topkapı Sarayı gibi dikkat çeken turizm yerlere yönelik gezilerim düzenlenmesi, rehberlerin ve turların düzenlenmesi potansiyel içeren yatırım alanları arasındadır. Aynı zamanda bu alanların yakınlarına yapılabilecek olan cafe, yemek ve hediye dükkanı yatırımlarının potansiyeli bulunmaktadır.
 • Girişimcilerin İstanbul şehrinde ulaştırma ve depolama, soğuk hava depolarına yönelik yatırım yapma imkanı bulunur.
 • Şehirde bulunan üniversite sayılarının yoğun olması nedeniyle girişimcilerin yurt, apart gibi öğrencilerin kalmasına yönelik olarak yapılabilecek olan yatırımlar için potansiyeli bulunmaktadır.
 • İstanbul şehrinde geniş bir toptancı ağının bulunması nedeniyle girişimcilerin e-ticaret sektörüne yatırım yaparak gelir elde etme şansı bulunur.

İstanbul Şehrine Sunulan Teşvikler

İstanbul şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 1. bölge kapsamında sunulan teşviklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda şehirdeki girişimcilere sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV indirimi
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi

İstanbul’da Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak İstanbul şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan İstanbul’da yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.İstanbul’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.