Ordu'da İş Yapmak

Ordu’da Hangi İşler Yapılır?

Ordu ili Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Şehrin yüzölçümü 5,861 km2’dir.  19 ilçeye ev sahipliği yapmaktadır. Ordu hakkında detaylı bilgi şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Ordu şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 761.400 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %49, 91 oranı erkeklerden, %50,09 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Ordu şehrinde bulunan nüfusun %47 oranı orta yaş grubunda bulunmaktadır. %32 oranı ise genç yaş grubunda yer almaktadır. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş arasında bulunan nüfustadır. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur.

Ordu şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler: Altınordu, Ünye ve Fatsa’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Ordu şehrinde nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyini ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Daha sonra lise ve ortaokul mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %71 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %12 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Ordu şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyine sahip olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Ordu şehrinde işgücüne katılım oranı %52,2 işsizlik oranı %6,1 ve istihdam oranı %49 olarak açıklanmıştır. Ordu şehrinde toplam kayıtlı işsiz sayısı 35849 olarak açıklanmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır. Bu nedenle girişimciler şehirde kadın personelleri daha kolay bulabilecektir.

Ordu şehrinde işsizlik oranının en fazla olduğu yaş aralığını genç yaş grubu oluşturmaktadır. 20-24 yaş arasında bulunan nüfus en yoğun işsizliğin olduğu gruptur. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Ordu şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 598 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler toptan perakende ve ticaret, imalat ve inşaattır. Aynı zamanda şehirde konaklama ve yiyecek hizmetleri, eğitim, idari ve destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise finans ve sigorta, kültür ve sanat sektörleridir.

Ordu şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım, hayvancılık, imalat sanayisi ve madenciliktir. Şehirde fındık ve fındık mamullerinin imalatı, tekstil ürünleri ve gıda makineleri imalatı, bentonit madeni ve çimento imalatı rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır.

 • İşyeri Kiraları

Ordu şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin yıllık ortalama maliyetleri 2.095 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimciler için yıllık ortalama maliyet 485.055 TL olarak belirlenmiştir. Şehirde işyeri maliyetleri seçile ilçelere ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Ordu Şehrinin Ekonomik Yapısı

Ordu şehrinin ekonomisi tarıma dayalıdır.

 • Tarım

Ordu şehrinin başlıca gelir kaynağını tarım oluşturmaktadır. En önemli ürünü fındıktır. Ordu şehrinde tarım arazilerinin alanı %88,6’dır. Fındık, bal ve kivi şehrin en önemli ürünleri arasında yer almaktadır. Tarla ürünleri arasında en fazla üretimi yapılan ürünler patates, mısır, buğday, arpa ve yulaftır.

Ordu şehrinde en fazla üretilen meyve ürünleri fındık, kivi, elma, armut ve cevizdir. Şehirde üretilen fındığın Türkiye üretimi içindeki payı %27,39’dur. Kivi üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı ise %11,15’dir. Şehirde en fazla üretilen sebzeler ise lahana, taze fasulye, domates, hıyar ve maruldur.

Ordu şehrinde aynı zamanda çay ve barbunya üretimi yapılmaktadır. Şehirde tarımın gelişmiş olması nedeniyle ekmek ve ekmek çeşitleri, yem üretimi, gıda ambalajlama, un ve unlu mamullerin üretimi gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır.

 • Hayvancılık

Ordu şehrinde hayvancılık gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde kümes hayvancılığı, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, balıkçılık gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Şehrin en önemli hayvancılık gelirini arıcılık sağlamaktadır. 2020 yılında 573.375 arı kovanı ile bal üretiminde birinci sırada yer almıştır.

Şehirde önemli olan diğer sektör balıkçılıktır. Avlanma yolu ile şehirde 25.000-35.000 ton balık üretilmektedir. Aynı zamanda alabalık ve levrek üretimi yapılmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığı şehirde küçükbaş hayvandan daha fazladır. Manda, sığır, tiftik keçisi, kıl keçisi ve koyun beslenmektedir. Kanatlı hayvanlarda et ve yumurta tavuğu varlığı en fazladır. Aynı zamanda şehirde hindi, kaz, ördek bulunmaktadır.

Hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğu şehirde süt ve et ürünleri üretimi, kanatlı hayvanların parçalanması tesisleri, kesimhaneler, salamura üretimi, arı yemi üretimi gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır.

 • Sanayi

Ordu şehrinde sanayi genellikle tarıma dayalı olarak gelişmeye başlamıştır. Şehirde öne çıkan sanayi alanı imalattır. Gıda ürünleri imalatı, mobilya sanayisi, madencilik ve toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri imalatı öne çıkmaktadır. Şehirde hazır giyim imalatı, çimento ve hazır beton imalatı öne çıkmaktadır.

Ordu şehrinde sanayinin tarıma bağlı olarak gelişmesi sonucunda fındık kırma, işletme ve entegre etme tesisleri faaliyet göstermektedir. Likit yağ tesisleri, helva ve lokum tesisleri, balık ürünlerinin işlenmesi önemli olan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde lastik, ayakkabı, yem ve balık yağı fabrikaları bulunmaktadır.

Ordu’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Ordu Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Ordu şehri yeraltı kaynakları açısından zengin sayılmaz. Şehirde altın, bakır, kurşun, çinko, bentonit, demir, kaolen, kükürt, manganez, mermer ve linyit bulunmaktadır. Linyit ve mermer işletilmemektedir.

 • Turizm

Ordu şehri sahip olduğu doğal güzellikleri nedeniyle turizm potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Ordu ilinde Boztepe, Bozukkale, Kurul Kayası, Büben Kaya Mezarları önemli turizm alanları arasındadır. Ulugöl, Hoynat Adası, Ünye Kalesi, Gölköy Kalesi, Balaman Kalesi, Yasonburnu Yarımadası önemli turizm alanlarındandır. Ordu şehri deniz turizmi potansiyeline sahiptir.

 • Ticaret

Ordu şehrinde ticaret fındık, işlenmiş fındık ürünleri, laminant parke, bentonit, MDF, bakır, sıvı yağ ve çinko üzerinden yapılmaktadır. Şehirde orman ürünleri, gıda makineleri ticarete söz konusu olan sektörler arasında bulunmaktadır. Şehrin dış ticaretinde Almanya başta gelmektedir.

Ordu Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Ordu şehrinde hayvancılık alanında yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır. Şehirde süt ve et üretimi, et ve süt ürünlerinin üretimi, bal işleme ve paketleme, su ürünleri işleme, su ürünleri yetiştiriciliği alanlarına yatırım yapılabilir.
 • Şehirde girişimcilerin fındık işleme ve paketleme, kivi ve çilek yetiştiriciliği, Trabzon hurması yetiştiriciliği, seracılık alanlarında faaliyet göstermesi mümkündür.
 • Ordu şehrinde girişimcilerin turizm alanına yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır. Otel, motel, dinlenme tesisi ve konaklama alanında yatırım fırsatı bulunmaktadır. Şehirde kamp turizmi, yayla turizmi, kış turizmi ve kayak turizmi alanlarına yatırım yapma imkânı bulunmaktadır.
 • Ordu şehrinde girişimcilerin orman ürünlerini üretmesi, kereste işleme tesisi kurması mümkündür.
 • Şehirde lojistik hizmetlerine yönelik yatırımlar, ısı yalıtım malzemelerinin üretimi, çağrı merkezi yatırımlarında bulunarak gelir elde edilmesi mümkündür.
 • Ordu şehrinde Ünye taşı kesimi, benoit işleme alanlarına yatırım yapılması mümkündür.
 • Şehirde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yatırımları yapılabilir. Aynı zamanda hastane ve huzurevi açma fırsatları bulunmaktadır.
 • Ordu şehri sahip olduğu genç yaş grubu ile eğlence, sanat ve festival gibi alanlara yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır.
 • Şehirde girişimcilerin rüzgâr enerjisi, jeotermal enerjisi, biokütle enerjisi yatırımları ile enerji üretimi yapma fırsatı bulunmaktadır.

Ordu Şehrine Sunulan Teşvikler

Ordu şehri 5. bölge destek unsurlarından yararlanmaktadır.

5. bölge için sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • İnşaat-yapı harçları muafiyeti
 • Emlak vergisi muafiyeti
 • Damga vergisi muafiyeti

Ordu’da Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Ordu şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Ordu’da yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Ordu’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.