Düzce'de İş Yapmak

Düzce’de Hangi İşler Yapılır?

Düzce şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 2.492 km2’dir ve 8 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Düzce şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 395.679 olarak açıklanmıştır. Şehirdeki nüfusun %50.05 oranı erkeklerden, %49.95 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun yaşlara göre dağılımında %48.45 oranında orta yaş grubu, 36.72 oranında genç grubu bulunmaktadır. Şehirde orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 35-44 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunun ise yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-34 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Düzce şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda ve orta yaş grubunda bulunan erkek personel bulabilmeleri daha kolay olacaktır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Akçakoca ve Kaynaşlı.

 • Eğitim Bilgileri

Düzce şehrinde bulunan nüfusun eğitim düzeyi yoğunlukta olarak lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ilkokul ve lisans mezunları yoğunluktadır. Şehirde 56.168 kişi liseden mezun olmuştur. Düzce şehrinde bulunan nüfusun %72.54 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %16.04 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Düzce şehrinde kuracakları işler için meslek lisesinden mezun olmuş nitelikli personeller bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Düzce şehrinde 2018 yılında işgücüne katılım oranı%54.9, işsizlik oranı %10.2 ve istihdam oranı %49.3 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun toplamı 15.472 kişiden oluşmaktadır. İşsiz olan nüfusun cinsiyete göre dağılımında erkeklerin daha fazla olduğu açıklanmıştır. Düzce şehrinde işsizlik oranın  yaşlara göre dağılımında %58 oranında 15-19 yaş grubu arasında bulunan gençlerin yoğunlukta olduğu açıklanmıştır. Girişimcilerin Düzce şehrinde erkek ve genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Düzce şehrinde istihdam edilen nüfusun en fazla olduğu sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, ulaştırma ve depolama sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Düzce şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 493 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise elektrik üretimi, bilgi ve iletişim sektörleridir.

Düzce şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler şu şekildedir;

 • Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Metal sanayisi
 • Ağaç sanayisi
 • Plastik ürünlerin imalatı
 • Silah ve mühimmat imalatı
 • Gıda maddelerinin imalatı
 • Çağrı merkezi hizmetleri

Girişimcilerin Düzce şehrinde kuracakları işler için 20 ve daha az çalışanı olan işletmeleri ve rekabet gücünün yüksek olduğu sektörleri incelemesi gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Düzce şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.201 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti ise 480.168 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri kiralamak istedikleri ilçelerin nüfusuna ve diğer faktörlerine göre ortalama kira maliyetleri değişim gösterecektir.

Düzce Şehrinin Ekonomik Yapısı

Düzce şehrinin ekonomik yapısı ormancılığa ve tekstile dayalı olarak yapılan sanayiye, tarıma ve ticarete dayalıdır.

 • TARIM

Düzce şehrinde işlenen tarım alanı %30.03 ve orman alanı %49.92’dir. Düzce şehrinde en çok üretilen tarımsal ürünler fındık, mısır, buğday, kestane kabağı, ceviz, lahana, şeker kamışı ve mantardır. Şehirde en önemli tarımsal ürün olan fındık üretimi Türkiye’nin %15 oranında üretimini karşılamaktadır. Düzce şehri şeker kamışı üretiminde Türkiye’de 1. sırada, kestane kabağı üretiminde 3. sırada, fındık üretiminde 4. sırada yer almaktadır. Şehirde bulunan arazilerin %46’sı sulanmaktadır.

Düzce şehrinde tarla ürünleri arasında en çok üretilen ürünler mısır, buğday, tütün, şeker pancarı ve yoncadır. Şehirde en çok üretilen sebzeler taze fasulye, lahana, ıspanak, kabak, domates ve maruldur. En çok üretimi yapılan meyveler fındık, kestane, elma, ceviz ve Trabzon hurmasıdır. Aynı zamanda şehirde fiğ üretimi yapılmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Düzce şehrinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde büyükbaş hayvancılık daha fazla yapılmaktadır ve sığır, manda beslenmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta koyun ve kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şehirde tavukçuluk faaliyetleri oldukça gelişmiştir ve kanatlı hayvanların varlığı oldukça fazladır. Aynı zamanda Düzce şehrinde zengin su altı kaynaklarının bulunması nedeniyle balıkçılık açısından potansiyeli olan bir şehirdir. Ancak şehirde yeterince balıkçılık faaliyetleri gelişmemiştir.

Düzce şehrinde toplam 59.911 kovan ve arıcılık faaliyetlerinde bulunan 711 işletme vardır. Düzce şehrinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle birlikte süt ve süt ürünlerinin üretimi gelişmiştir. Kümes hayvancılığının yapılmasıyla yumurta üretimi de yoğun olarak yapılmaktadır. Şehirde inek sütü, koyun ve keçi sütü, manda sütü, et, yumurta, bal ve balmumu üretimi yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Düzce şehrinde sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Şehirde imalat ve inşaat sanayisi gelişmiştir. Aynı zamanda Düzce şehrinde orman sanayisi gelişmiştir. Tekstil sanayisi, metal sanayisi, ağaç sanayisi, silah mühimmat sanayisi oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda bu alanların rekabet gücü oldukça yüksektir. Şehirde mobilya, av tüfeği, bisiklet ve motosiklet iç ve dış lastiği üretimi yapılmaktadır.

Düzce şehrinde 3 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

Girişimcilerin aynı zamanda tarımcılık alanında üretilen ürünlerin gıda ürünleri işleyerek gıda sanayisinde faaliyet göstermesi mümkündür.

Düzce’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Düzce Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Düzce şehrinde madencilik faaliyetleri gelişim göstermemiştir. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları bakır, manganez, tuğla ve kiremit, kildir. Girişimcilerin şehirde bakır üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda Düzce şehrinde jeotermal enerji kaynakları Efteni ve Derdin alanlarında bulunmaktadır.

 • TURİZM

Düzce şehrinde turizm faaliyetleri yaylalar, göller, akarsular ve kültür turizmi üzerinden yapılmaktadır. Şehirde aynı zamanda deniz turizmi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Yelken turizmi, yelken sporları, olta balıkçılığı faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Düzce şehri yayla turizmi açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Kardüz yaylaları, Topuk Yaylası ve Hira Yaylası en önemli olan turizm faaliyetleridir.

 • TİCARET

Düzce şehrinde ticaret faaliyetleri tarıma, sanayiye ve ormancılığa bağlı olarak yapılmaktadır. Şehirde inşaat malzemeleri, mobilya imalatı ve ağaç ürünlerine dayalı olan ticaret oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda şehirde silah mühimmatı ticaretin başlıca alanlarını oluşturmaktadır.

YouTube video player

Düzce Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Düzce şehrinde tarım ürünleri üretiminin önemi oldukça fazladır. Şehirde girişimcilerin tarla ürünleri arasında yer alan ürünleri üreterek hammadde sağlaması veya üretilen ürünlerin işlenerek gıda sanayisi alanında faaliyet göstermesi mümkündür.
 • Düzce şehrinde fındık üretiminin önemli bir yere sahip olması ve iklim şartlarının fındık üretimine elverişli olması nedeniyle girişimcilerin fındık üretmesi, fındık paketlemesi ve fındığın işlenmesiyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Düzce şehrinde zengin sualtı kaynaklarının bulunması girişimcilerin balıkçılık faaliyetlerinde bulunması veya soğuk depo havalarıyla balıkçılık faaliyetinde bulunan girişimcilerin ürünlerinin korunmasına yönelik hizmet sunması mümkündür.
 • Şehirde arıcılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin arıcılık yapması ve bal üretmesi, balmumu üretmesi mümkündür.
 • Düzce şehri hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. Bu nedenle girişimcilerin kırmızı et üretimi yapması, süt ve süt ürünlerinin üretilmesi, yumurta üretiminin yapılması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Düzce şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin yem bitkileri yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde ormancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin kâğıt ve mobilya üretimi yaparak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Düzce şehrinde yayla turizminin gelişmiş olması girişimcilere bu alana yatırım yapması için fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda şehirde kaplıca yatırımları, doğa turizmi, dağcılık yatırımlarının yapılması mümkündür.


Düzce’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.