Kırklareli'de İş Yapmak

Kırklareli’de Hangi İşler Yapılır?

Kırklareli Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alır. Şehrin yüzölçümü 6,459 km2’dir ve 8 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kırklareli şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 361.737 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,93 oranı erkeklerden, %49,07 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Kırklareli şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluk %49 oranı ile orta yaş grubundadır. Daha sonra %29 oranıyla genç yaş grubu gelmektedir. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 45-54 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için orta yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe ise: Lüleburgaz, Merkez ve Babaeski’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Kırklareli şehrinde nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunudur. Lise mezunlarının ardından ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %75 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından içermektedir. %17 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde meslek liselerinden mezun olmuş personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Kırklareli şehrinde işgücüne katılım oranı %53,8 işsizlik oranı %8 ve istihdam oranı %49,5 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 15.226 işsiz bulunmaktadır. Kadınların işsizlik oranı erkeklere oranla daha fazladır. Aynı zamanda işsiz nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 grubudur. Genç işsizliğin fazla olduğu şehirde girişimcilerin tecrübesiz personelleri yetiştirmesi mümkündür. Eğitim düzeyine göre işsizliğin en fazla olduğu düzey ilkokul mezunlarıdır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Kırklareli şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 380 işletmenin en fazla faaliyet gösterdiği sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. 380 işletme arasında en az faaliyet gösterilen sektörler ise finans ve sigorta sektörüdür.

Şehirde rekabet gücünün yüksek olduğu sektör imalat sanayisidir. Gıda imalatı, tütün imalatı, tekstil ürünleri ve deri imalatı, orman ürünleri ve mobilya imalatı, kâğıt ürünleri imalatı, kimya petrol kömür ve plastik ürünleri, taş toprağa dayalı ürünler imalatı ve metal eşya imalatı en fazla rekabet gücüne sahip olan sektörlerdir.

Rekabet gücünün yüksek olduğu bu sektörlere girişimcilerin yatırım yapması halinde gelir elde etmesi mümkündür. Ancak rekabet gücü yüksek olduğu için girişimcilerin sektörleri ve rakiplerini oldukça iyi incelemesi gerekmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Kırklareli şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler için işyeri kiraları oldukça önemlidir. Şehirde işyeri kiralarının yıllık ortama maliyeti 2.048 TL’dir. İşyeri satın almak isteyen girişimciler için yıllık ortalama maliyetleri ise 518.400 TL’dir. Girişimcilerin seçtikleri ilçelerde nüfus yoğunluğuna ve ekonomik faktörlere göre işyeri maliyetleri değişim gösterecektir.

Kırklareli Şehrinin Ekonomik Yapısı

Kırklareli şehrinde tarım, ormancılık ve sanayi gelişmiş olan sektörlerdir. Ekonomik faaliyetleri 3 sektöre bağlı olarak gelişmiştir.

 • Tarım

Kırklareli şehrinde bulunan arazilerin %40 oranı tarım arazisidir. Tarımdan elde edilen gelir şehrin önemli bir kaynağını oluşturur. Tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında üretimi en fazla olan ürünler buğday, ayçiçeği (yağlık), şekerpancarı, mısır ve arpadır. Şehrin en önemli tarla ürünü olan ayçiçeği Türkiye üretimi içindeki payı %10,12’dir.

Şehirde tütün, kekik, yonca, korunga, fiğ, aspir ve susam, tritikale, sorgum üretimi yapılmaktadır. Meyve üretiminde en fazla üretilen ürünler üzüm, elma, armut, ceviz ve eriktir. Sebzeler arasında ise en fazla karpuz, domates, pırasa, biber ve soğandır.

 • Hayvancılık

Şehirde hayvancılık küçükbaş ve büyükbaş, kümes hayvancılığı alanında öne çıkmaktadır. %50 oranıyla en fazla kümes hayvancılığı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu oranı küçükbaş hayvancılık takip etmektedir. Şehirde bulunan kümes hayvanları et ve yumurta tavukçuluğu amacıyla beslenmektedir. Keçi, koyun, sığır ve manda yetiştirilmektedir. Buna bağlı olarak süt üretimi öne çıkmaktadır.

Arıcılık şehirde her yıl artış göstermektedir. Bal ve balmumu üretimi yapılmaktadır. Deniz balıkçılığı faaliyetlerinin bulunduğu şehirde İğne ada ve Kıyıköy öne çıkmaktadır. Palamut, lüfer, istavrit avlanan balıklar arasındadır. Hayvancılık faaliyetleri sonucunda şehirde peynir, süt, yoğurt, tereyağı, lor ve çökelek üretimi yapılmaktadır.

 • Sanayi

İmalat sanayisinin ön planda olduğu şehirde sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Şehirde sanayide en plana çıkan ilçe Lüleburgaz’dır. Peynir, et ve et ürünleri, hardaliye ve şarap üretimi gıda imalatında önemli bir yer almaktadır. Konfeksiyon, kumaş, tekstil boyası, kadın giyim, erkek giyim ve çocuk giyim alanları tekstil imalatında öne çıkmaktadır.

Orman ürünleri imalatı sektöründe mobilya imalatı ve doğal mantar üretimi rekabet gücünün yüksek olduğu alanlardır. Hurda kâğıt işlemesi, ambalaj baskı, cam, agrega ve mıcır üretimi şehirde yapılmaktadır. Döküm, tarım aletleri ve metal ambalaj imalat sanayisinde önemli bir yerdedir. Aynı zamanda şehrin en önemli gelir kaynağını doğalgaz, ham petrol, hurda plastik ve ilaç sektörü oluşturmaktadır. Tarımsal sanayide ise ekmeklik ve kaplıca buğday unu üretimi yapılmaktadır.

Kırklareli iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kırklareli Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Kırklareli şehri yeraltı kaynakları oldukça zengin olan bir şehirdir. Buna bağlı olarak madencilik sektörü gelişmiştir. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları şu şekildedir; altın, bakır, molibden, demir, dolomit, feldispat, kuvars, manganez, mermer, tuğla ve kiremit. Şehirde ön plana çıkan kaynaklar arasında tabi gaz bulunmaktadır.

Girişimciler için tabi gaz kaynağı şehirde oldukça önemlidir. Şehirde tabi gaz ile çalışan ilk enerji santrali kurulma aşamasındadır.

 • Turizm

Kırklareli şehrinde doğal güzellikler ve tarihi eserler turizm potansiyelini oluşturan zengin kaynaklardır. Kültür turizminde öne çıkan alanlar Hızırbey Külliyesi, Cedit Ali Paşa Camisi ve Köprüsü, Tümülüs, Dolmenler, Akarca Köprüsü, Küçük Ayasofya Kilisesi, Vize Kalesi ve Kıyıköy Kalesi’dir.

Şehrin doğal güzellikleri arasında önemli olan yerler ise Velika Deresi, Dolapdere, Dereköy ve Kıyıköydür. Şehirde turizm potansiyeli bulunmasına rağmen gelişmiş olan bir sektör değildir. Bu nedenle girişimcilerin şehirde turizm sektörüne yapacakları yatırımlar fırsat niteliğinde olacaktır.

 • Ticaret

İç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunulan şehirde ticaretin öne çıktığı sektörler tarım ve hayvancılık, ormancılık, metal cevheridir. Taş ocakçılığı, madencilik, gıda imalatı, tekstil imalatı sektörlerinde ticaret yapılmaktadır. Deri, bavul, çanta, ağaç ürünleri ticaretin yoğunlukta olduğu alanlardır.

İç ticaret faaliyetleri İstanbul, Edirne gibi komşu illere yapılmaktadır. Dış ticaret ise İspanya, Çin, Filipinler, İngiltere ve İtalya ülkelerine yapılmaktadır.

YouTube video player

Kırklareli Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kırklareli şehrinde girişimciler et ve süt ürünlerinin üretimine yönelik olarak yatırım yapabilir. Aynı zamanda hayvansal ürünlerin üretimine yönelik olarak yatırımlar yapılabilir.
 • Hardaliye, bitkisel yağ üretimi, hayvan yemi üretimi, meyve ve sebze üretimi, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi alanlarına yapılacak yatırımlar potansiyel yatırım fırsatlarını oluşturmaktadır.
 • Mantar yetiştiriciliği, buğday, çeltik, ayçiçeği, sarımsak gibi tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür.
 • Kırklareli şehrinde girişimcilerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi yatırımlarında bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Arıcılık, balıkçılık ve küçükbaş hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu şehirde girişimciler bu alanlara yapılacak yatırımlar ile gelir elde edebilir.
 • Turizm potansiyelinin bulunduğu şehirde girişimciler butik otel, pansiyon, rehber, tur ve gezi hizmetleri sunarak gelir elde edebilir. Doğal güzelliklere sahip olan şehir doğa sporlarına oldukça müsaittir.
 • Maden kaynaklarının zengin olduğu şehirde girişimciler tüm yeraltı kaynaklarının işlenmesine yönelik olarak yatırım yapabilir.
 • Bankacılık ve finans sektörünün en az faaliyet gösterilen sektörler arasında yer alması nedeniyle girişimcilerin bu alanlara yönelik olarak kuracakları işlerde kârlı sonuçlar elde etmesi mümkündür.
 • Tarımsal üretimin ön planda olduğu şehirde girişimciler tarımsal makine ve teçhizat üretimi ile gelir elde edebilir.
 • Girişimcilerin lojistik ve taşımacılık alanlarına yatırım yaparak ticaret faaliyetinde bulunan sektörlere hizmet sağlaması mümkündür.

Kırklareli Şehrine Sunulan Teşvikler

Kırklareli şehrinde iş kuracak olan girişimciler 2. bölge teşvikleri için sunulan imkânlardan yararlanabilmektedir. 2. bölge teşvik unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (3-5 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi

Şehirde girişimcilerin büyük ölçekli yatırımlar arasında yer alan unsurlara yatırım yapması halinde teşvik alabilmesi mümkündür. Teşvike konu olan yatırım konuları şu şekildedir;

 • Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünleri imalatı
 • Liman ve liman hizmeti yatırımları
 • Motorlu kara taşıtlarının imalatı yatırımları
 • Demiryolu ve tramvay imaları yatırımları
 • Elektronik sanayisi yatırımları
 • Tıbbi alet, optik aletler imalatı yatırımları
 • İlaç üretimi yatırımları
 • Metal ürünlerin üretimi
 • Makine imalatı


Kırklareli’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.